Skrutkové kompresory s priamym pohonom 1:1

Nápady na úsporu energií v každej súčiastke

So skrutkovými kompresormi so vstrekovaním média od spol. Kaeser pokryjete takmer každú spotrebu stlačeného vzduchu. Ponúkame vám kompresory s rôznymi výkonnostnými parametrami v rozsahu 18,5 kW až 315 kW. Všetky sú vybavené energeticky úsporným priamym pohonom 1:1. Spája blok kompresora s hnacím motorom priamo bez prenosových strát.

Môžete si vybrať spomedzi nasledujúcich modelov:

 • Na integráciu do vašej stanice stlačeného vzduchu: náš základný model
 • S kondenzačným sušičom na vysokú kvalitu stlačeného vzduchu: Model T (série ASD, BSD, CSD, CSDX a DSD)
 • S motorom s reguláciou otáčok na maximálnu hospodárnosť v širokom regulačnom rozsahu: Model SFC
 • Novinka! So synchrónnym reluktančným motorom: Podstatne vyšší stupeň účinnosti predovšetkým v oblasti čiastočného zaťaženia ako pri porovnateľných asynchrónnych systémoch umožňuje výrazné úspory energie.
 • Ako kompletné riešenie s osadeným kondenzačným sušičom a pohonom s reguláciou otáčok: Model T SFC (série ASD, BSD, CSD, CSDX a DSD)

Naše skrutkové kompresory so vstrekovaním média sa hodia najmä na priemyselné zásobovanie stlačeným vzduchom. Radi vám pomôžeme pri výbere veľkosti a vyhotovenia, ktoré budú zodpovedať vaším potrebám.

Vaše výhody

 • Nadpriemerná úspora elektrickej energie:
  Motory s triedou účinnosti IE3 sú v EÚ povinné od januára 2015. Pri modeloch 1:1 BSD – FSD už nasadzujeme motory IE4 a pomáhame vám tak už teraz pri ďalších úsporách prúdu.
 • Dlhšia životnosť:
  Elektronické riadenie teploty reguluje dynamicky teplotu média v sériách ASD, BSD, CSD, CSDX, DSD, DSDX, ESD a FSD. Tvorba kondenzátu a s tým spojené poškodenia spôsobené vlhkosťou sa spoľahlivo eliminujú a navyše ešte ušetríte aj elektrickú energiu.

Nové modely kompresorov sú teraz ešte účinnejšie
Náklady Life-Cycle

Pre série ASD, BSD, CSD, CSDX, DSD, DSDX, ESD a FSD platí:

 • Profil SIGMA našich kompresorov je po technickej stránke prúdenia teraz ešte lepší.
 • Interné tlakové straty sú teraz ešte nižšie.

Vaša výhoda: špecifický výkon nižší až o 12 %

 

Detailné informácie o našich skrutkových kompresoroch s priamym pohonom 1:1

Skrutkové kompresory, séria ASD – vybavenie

Kompletné zariadenie

 • Pripravené na prevádzku
 • Plnoautomatické
 • Super zvukovo izolované
 • Izolované proti vibráciám
 • Diely plášťa s práškovou povrchovou úpravou
 • Použitie pri teplotách okolia do +45 °C

Zvuková izolácia

 • Obloženie kašírovanou minerálnou vlnou

Izolácia proti vibráciám

 • Prvky z gumokovu
 • Dvojnásobne izolované proti vibráciám

Kompresorový blok

 • Jednostupňová verzia so vstrekovaním chladiaceho média na optimálne chladenie rotorov
 • Originálny blok skrutkových kompresorov Kaeser s energeticky úsporným profilom SIGMA
 • Pohon 1:1

Pohon

 • Priamy náhon bez prevodovky
 • Spojka s vysokou pružnosťou

Elektromotor

 • Motor Super-Premium-Efficiency IE4
 • Kvalitný nemecký výrobok
 • IP 55
 • Trieda izolácie F ako dodatočná rezerva
 • Snímače teploty vinutia Pt100 na monitorovanie motora
 • Ložiská s domazávaním

Elektrické komponenty

 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • Riadiaci transformátor
 • Frekvenčný menič Siemens
 • Beznapäťové kontakty pre ventilačnú techniku

Okruh chladiaceho média a vzduchu

Elektronické riadenie teploty

 • Filter suchého vzduchu
 • Pneumatický prívodný a odvzdušňovací ventil
 • Zásobník chladiaceho média s trojnásobným odlučovacím systémom
 • Poistný ventil
 • Spätný ventil minimálneho tlaku
 • Elektronické riadenie teploty ETM a ekologický filter média v okruhu chladiaceho média
 • Všetky potrubia zapojené
 • Pružné spoje potrubí

Chladenie

 • Vzduchom chladený
 • Samostatné hliníkové chladiče pre stlačený vzduch a chladiace médium
 • Radiálny ventilátor so samostatným elektromotorom
 • Elektronické riadenie teploty ETM

Kondenzačný sušič

ASD T - kondenzačná sušička s ECO-DRAIN

 • Neobsahuje FCKW
 • obsahujú fluórovaný skleníkový plyn R-513A
 • Úplná izolácia
 • Hermeticky uzavretý okruh chladiva
 • Rotačný kompresor s excentrickým valcom a vypínacou funkciou na úsporu energie
 • Regulácia obtoku horúceho plynu
 • Elektronický odvádzač kondenzátu
 • Predradený kondenzačný sušič s ECO-DRAIN

Rekuperácia tepla (WRG)

 • Voliteľne s integrovaným rekuperačným systémom (doskový výmenník tepla)

SIGMA CONTROL 2

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2

 • LED dióda vo farbách semafora na zobrazenie prevádzkového stavu
 • Displej so zobrazením nekódovaného textu
 • Výber z 30 jazykov
 • Jemné dotykové tlačidlá s piktogramami
 • Plnoautomatická kontrola a regulácia
 • Riadenie Dual, Quadro, Vario a nepretržité riadenie prietoku sú dostupné sériovo
 • Rozhrania: Ethernet
 • Prídavné alternatívne komunikačné moduly pre: Profibus DP, Modbus, Profinet a DeviceNet
 • Slot pre pamäťovú SD kartu na zapisovanie údajov a aktualizácie
 • Čítačka čipov RFID
 • Internetový server

Skrutkové kompresory, séria BSD – vybavenie

Kompletné zariadenie

 • Pripravené na okamžitú prevádzku
 • Plnoautomatické
 • Super zvukovo izolované
 • Izolované proti vibráciám
 • Diely plášťa s práškovou povrchovou úpravou
 • Použitie pri teplotách okolia do +45 °C

Zvuková izolácia

 • Obloženie kašírovanou minerálnou vlnou

Izolácia proti vibráciám

 • Prvky z gumokovu
 • Dvojnásobne izolované proti vibráciám

Kompresorový blok

 • Jednostupňová verzia so vstrekovaním chladiaceho média na optimálne chladenie rotorov
 • Originálny blok skrutkových kompresorov Kaeser s energeticky úsporným profilom SIGMA
 • Pohon 1:1

Pohon

 • Priamy náhon bez prevodovky
 • Spojka s vysokou pružnosťou

Elektromotor

Hnací motor Super premium efficency IE4 Logo

 • Motor Super-Premium-Efficiency IE4
 • Nemecký kvalitný výrobok
 • IP 55
 • Trieda izolácie F ako dodatočná rezerva
 • Snímače teploty vinutia Pt100 na monitorovanie motora
 • Ložiská sa dajú mazať zvonku

Elektrické komponenty

 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • Riadiaci transformátor
 • Frekvenčný menič Siemens
 • Beznapäťové kontakty pre ventilačnú techniku

Okruh chladiaceho média a vzduchu

Elektronické riadenie teploty

 • Filter suchého vzduchu
 • Pneumatický prívodný a odvzdušňovací ventil
 • Zásobník chladiaceho média s trojnásobným odlučovacím systémom
 • Poistný ventil
 • Spätný ventil minimálneho tlaku
 • Elektronické riadenie teploty ETM a ekologický filter média v okruhu chladiaceho média
 • Všetky potrubia zapojené
 • Pružné spoje potrubí

Elektronické riadenie teploty ETM

 • Voliteľne chladenie vodou (doskovými alebo rúrkovými výmenníkmi tepla)

Kondenzačný sušič

 • Neobsahuje FCKW
 • obsahujú fluórovaný skleníkový plyn R-513A
 • Úplná izolácia
 • Hermeticky uzavretý okruh chladiva
 • Špirálový kompresor s a vypínacou funkciou na úsporu energie
 • Regulácia obtoku horúceho plynu
 • Elektronický odvádzač kondenzátu
 • Predradený cyklónový odlučovač

Rekuperácia tepla (WRG)

 • Voliteľne s integrovaným rekuperačným systémom (doskový výmenník tepla)

SIGMA CONTROL 2

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2

 • LED dióda vo farbách semafora na zobrazenie prevádzkového stavu
 • Displej so zobrazením nekódovaného textu
 • Výber z 30 jazykov
 • Jemné dotykové tlačidlá s piktogramami
 • Plnoautomatická kontrola a regulácia
 • Riadenie Dual, Quadro, Vario a nepretržité riadenie prietoku sú dostupné sériovo
 • Rozhrania: Ethernet
 • Prídavné alternatívne komunikačné moduly pre: Profibus DP, Modbus, Profinet a DeviceNet
 • Slot pre pamäťovú SD kartu na zapisovanie údajov a aktualizácie
 • Čítačka čipov RFID
 • Internetový server

Skrutkové kompresory, séria CSD a CSDX – vybavenie

Kompletné zariadenie

CSD/CSDX skrutkový kompresor - otvorený

 • Pripravené na prevádzku
 • Plnoautomatické
 • Super zvukovo izolované
 • Izolované proti vibráciám
 • Diely plášťa s práškovou povrchovou úpravou
 • Použitie pri teplotách okolia do +45 °C
 • Konštrukcia nenáročná na údržbu: Ložiská motora sa dajú mazať zvonku (platí aj pre motor ventilátora)

Kompresorový blok

 • Jednostupňová verzia so vstrekovaním chladiaceho média na optimálne chladenie rotorov
 • Originálny blok skrutkových kompresorov Kaeser s profilom SIGMA
 • Priamy pohon 1:1

Okruh chladiaceho média a vzduchu

 • Filter suchého vzduchu s predradeným odlučovaním
 • Nasávací tlmič hluku
 • Pneumatický záťažový/odvzdušňovací ventil
 • Zásobník odlučovača chladiaceho média s trojnásobným odlučovacím systémom
 • Poistný ventil
 • Spätný ventil minimálneho tlaku
 • Termoventil a ekologický filter média v okruhu chladiaceho média
 • Chladič média a stlačeného vzduchu
 • Motor ventilátora s regulovateľnými otáčkami (CSDX)
 • Cyklónový odlučovač s elektronicky riadeným odvádzačom kondenzátu, ktorý pracuje úsporne bez tlakových strát
 • Potrubné prepojenie a cyklónový odlučovač z ušľachtilej ocele

Kondenzačný sušič (modely T)

 • Špirálový kompresor s a vypínacou funkciou na úsporu energie
 • S prepojením na prevádzkový stav motora kompresora pri odstavení
 • Prietokový režim voliteľný alternatívne priamo na mieste
 • S elektronicky riadeným, energeticky úsporným odvádzačom kondenzátu
 • obsahujú fluórovaný skleníkový plyn R-513A

Elektrické komponenty

Hnací motor Super premium efficency IE4 Logo

 • Hnací motor Super Premium-Efficiency IE4 so snímačom teploty vinutia Pt100 na monitorovanie motora
 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • Ventilácia skriňového rozvádzača
 • Automatická kombinácia stýkačov hviezda-trojuholník
 • Relé proti preťaženiu
 • Riadiaci transformátor
 • Pri vyhotovení SFC dodatočne frekvenčný menič

SIGMA CONTROL 2

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2

 • LED dióda vo farbách semafora na zobrazenie prevádzkového stavu
 • Displej so zobrazením nekódovaného textu
 • Výber z 30 jazykov
 • Jemné dotykové tlačidlá s piktogramami
 • Plnoautomatická kontrola a regulácia
 • Riadenie Dual, Quadro, Vario a nepretržité riadenie prietoku sú dostupné sériovo
 • Rozhrania: Ethernet
 • Prídavné alternatívne komunikačné moduly pre: Profibus DP, Modbus, Profinet a DeviceNet
 • Slot pre pamäťovú SD kartu na zapisovanie údajov a aktualizácie
 • Čítačka čipov RFID
 • Internetový server

Skrutkové kompresory, séria DSD a DSDX – vybavenie

Kompletné zariadenie

 • Pripravené na prevádzku
 • Plnoautomatické
 • Super zvukovo izolované
 • Izolované proti vibráciám
 • Diely plášťa s práškovou povrchovou úpravou
 • Použitie pri teplotách okolia do +45 °C
 • Konštrukcia nenáročná na údržbu: Ložiská motora sa dajú mazať zvonku (platí aj pre motory pohonu a ventilátora)

Kompresorový blok

 • Jednostupňová verzia so vstrekovaním chladiaceho média na optimálne chladenie rotorov
 • Originálny blok skrutkových kompresorov Kaeser s energeticky úsporným profilom SIGMA
 • Priamy pohon 1:1

Okruh chladiaceho média a vzduchu

 • Filter suchého vzduchu s predradeným odlučovaním
 • Nasávací tlmič hluku
 • Pneumatický záťažový/odvzdušňovací ventil
 • Zásobník odlučovača chladiaceho média s trojnásobným odlučovacím systémom
 • Poistný ventil
 • Spätný ventil minimálneho tlaku
 • Riadenie teploty (ETM) a ekologický filter v okruhu chladiaceho média
 • Chladič média a stlačeného vzduchu (sériovo chladený vodou)
 • Dva motory ventilátora, z toho jeden s regulovateľnými otáčkami
 • Cyklónový odlučovač Kaeser s elektronicky riadeným odvádzačom kondenzátu, ktorý pracuje úsporne bez tlakových strát
 • Potrubné prepojenie a cyklónový odlučovač z ušľachtilej ocele
 • Zariadenie alternatívne vo vodou chladenom vyhotovení: Dochladzovače stlačeného vzduchu voliteľne vyhotovené ako vodou chladené doskové, prípadne rúrkové výmenníky tepla

Rekuperácia tepla (možnosť)

 • Voliteľne s integrovaným doskový výmenníkom tepla médium – voda a prídavným termoventilom média
 • Prípojky z vonkajšej strany

Kondenzačný sušič (DSD)

 • obsahujú fluórovaný skleníkový plyn R-513A
 • GWP (Global Warming Potential) 631
 • Plniace množstvo chladiva 1,35 kg
 • Ekvivalentné CO2 0,85 t
 • s energeticky úspornou funkciou vypnutia
 • Elektronický odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN
 • Predradený cyklónový odlučovač KAESER
 • Prípojka tlakového vzduchu 65 PN 16

Elektrické komponenty

Hnací motor Super premium efficency IE4 Logo

 • Hnací motor Super-Premium-Efficiency IE4 s 3 snímačmi teploty vinutia Pt-100 na monitorovanie motora
 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • Ventilácia skriňového rozvádzača
 • Automatická kombinácia stýkačov hviezda-trojuholník
 • Relé proti preťaženiu
 • Riadiaci transformátor
 • Frekvenčný menič pre motor ventilátora
 • Pri vyhotovení SFC frekvenčný menič pre hnací motor

SIGMA CONTROL 2

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2

 • LED dióda vo farbách semafora na zobrazenie prevádzkového stavu
 • Displej so zobrazením nekódovaného textu
 • Výber z 30 jazykov
 • Jemné dotykové tlačidlá s piktogramami
 • Plnoautomatická kontrola a regulácia
 • Riadenie Dual, Quadro, Vario a nepretržité riadenie prietoku sú dostupné sériovo
 • Rozhrania: Ethernet
 • Prídavné alternatívne komunikačné moduly pre: Profibus DP, Modbus, Profinet a DeviceNet
 • Slot pre pamäťovú SD kartu na zapisovanie údajov a aktualizácie
 • Čítačka čipov RFID
 • Internetový server

Skrutkové kompresory, séria ESD a FSD – vybavenie

Kompletné zariadenie

 • Pripravené na prevádzku
 • Plnoautomatické
 • Super zvukovo izolované
 • Izolované proti vibráciám
 • Diely plášťa s práškovou povrchovou úpravou
 • Použitie pri teplotách okolia do +45 °C
 • Konštrukcia nenáročná na údržbu: Ložiská motora sa dajú mazať zvonku (platí aj pre motory pohonu a ventilátora)

Kompresorový blok

 • Jednostupňová verzia so vstrekovaním chladiaceho média na optimálne chladenie rotorov
 • Originálny blok skrutkových kompresorov Kaeser s energeticky úsporným profilom SIGMA
 • Priamy pohon 1:1

Okruh chladiaceho média a vzduchu

 • Filter suchého vzduchu s predradeným odlučovaním
 • Nasávací tlmič hluku
 • Pneumatický záťažový/odvzdušňovací ventil
 • Zásobník odlučovača chladiaceho média s trojnásobným odlučovacím systémom
 • Poistný ventil
 • Spätný ventil minimálneho tlaku
 • Termoventil a ekologický filter média v okruhu chladiaceho média
 • Chladič média a stlačeného vzduchu (sériovo chladený vodou)
 • Dva motory ventilátora, z toho jeden s regulovateľnými otáčkami
 • Cyklónový odlučovač Kaeser s elektronicky riadeným odvádzačom kondenzátu, ktorý pracuje úsporne bez tlakových strát
 • Potrubné prepojenie a cyklónový odlučovač z ušľachtilej ocele
 • Zariadenie alternatívne vo vodou chladenom vyhotovení: Dochladzovače média a stlačeného vzduchu voliteľne vyhotovené ako vodou chladené doskové alebo voliteľne rúrkové výmenníky tepla

Rekuperácia tepla (možnosť)

 • Voliteľne s integrovaným doskový výmenníkom tepla médium – voda a prídavným termoventilom média
 • Prípojky z vonkajšej strany

Elektrické komponenty

Hnací motor Super premium efficency IE4 Logo

 • Hnací motor Super Premium-Efficiency IE4 s tromi snímačmi teploty vinutia Pt100 na monitorovanie motora
 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • Ventilácia skriňového rozvádzača
 • Automatická kombinácia stýkačov hviezda-trojuholník
 • Relé proti preťaženiu
 • Riadiaci transformátor
 • Frekvenčný menič pre motor ventilátora
 • Pri vyhotovení SFC frekvenčný menič pre hnací motor

SIGMA CONTROL 2

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2

 • LED dióda vo farbách semafora na zobrazenie prevádzkového stavu
 • Displej so zobrazením nekódovaného textu
 • Výber z 30 jazykov
 • Jemné dotykové tlačidlá s piktogramami
 • Plnoautomatická kontrola a regulácia
 • Riadenie Dual, Quadro, Vario a nepretržité riadenie prietoku sú dostupné sériovo
 • Rozhrania: Ethernet
 • Prídavné alternatívne komunikačné moduly pre: Profibus DP, Modbus, Profinet a DeviceNet
 • Slot pre pamäťovú SD kartu na zapisovanie údajov a aktualizácie
 • Čítačka čipov RFID
 • Internetový server

Technické údaje ASD

Základné vyhotovenie

ModelASD 35 ASD 40 ASD 50
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 3,16 2,63 3,92 3,13 2,58 4,58 3,85 3,05
Max. pretlak bar 8,5 12 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 18,5 22 25
Rozmery
Š x H x V mm
1.460 x 900 x 1.530 1.460 x 900 x 1.530 1.460 x 900 x 1.530
Pneumatická prípojkaG 1¼ G 1¼ G 1¼
Hladina akustického tlaku dB(A) 65 66 66
Hmotnosť kg 610 655 621 695 697 663

ModelASD 60
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 5,53 4,49 3,71
Max. pretlak bar 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 30
Rozmery
Š x H x V mm
1.460 x 900 x 1.530
Pneumatická prípojkaG 1¼
Hladina akustického tlaku dB(A) 69
Hmotnosť kg 750 712 714

Vyhotovenie T

ModelASD 35 T ASD 40 T ASD 50 T
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 3,16 2,63 3,92 3,13 2,58 4,58 3,85 3,05
Max. pretlak bar 8,5 12 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 18,5 22 25
Kondenzačný sušičABT 60 ABT 60 ABT 60
Rozmery
Š x H x V mm
1.770 x 900 x 1.530 1.770 x 900 x 1.530 1.770 x 900 x 1.530
Pneumatická prípojkaG 1¼ G 1¼ G 1¼
Hladina akustického tlaku dB(A) 65 66 66
Hmotnosť kg 705 750 716 790 792 758

ModelASD 60 T
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 5,53 4,49 3,71
Max. pretlak bar 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 30
Kondenzačný sušičABT 60
Rozmery
Š x H x V mm
1.770 x 900 x 1.530
Pneumatická prípojkaG 1¼
Hladina akustického tlaku dB(A) 69
Hmotnosť kg 845 807 809

Vyhotovenie SFC

ModelASD 35 SFC ASD 40 SFC ASD 50 SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 7,5 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 0,88 - 4 1,05 - 4,64 1,07 - 5,27 1 - 4,58 0,93 - 3,82
Max. pretlak bar 8,5 8,5 8,5 13
Menovitý výkon motora kW 18,5 22 25
Rozmery
Š x H x V mm
1.540 x 900 x 1.530 1.540 x 900 x 1.530 1.540 x 900 x 1.530
Pneumatická prípojkaG 1¼ G 1¼ G 1¼
Hladina akustického tlaku dB(A) 67 68 68
Hmotnosť kg 700 710 755 757

ModelASD 60 SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 1,26 - 6,17 1 - 4,76 0,93 - 4,14
Max. pretlak bar 8,5 15
Menovitý výkon motora kW 30
Rozmery
Š x H x V mm
1.540 x 900 x 1.530
Pneumatická prípojkaG 1¼
Hladina akustického tlaku dB(A) 70
Hmotnosť kg 795 759

Vyhotovenie T-SFC

ModelASD 35 T SFC ASD 40 T SFC ASD 50 T SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 7,5 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 0,88 - 4 1,05 - 4,64 1,07 - 5,27 1 - 4,58 0,93 - 3,82
Max. pretlak bar 8,5 8,5 8,5 13
Menovitý výkon motora kW 18,5 22 25
Kondenzačný sušičABT 60 ABT 60 ABT 60
Rozmery
Š x H x V mm
1.850 x 900 x 1.530 1.850 x 900 x 1.530 1.850 x 900 x 1.530
Pneumatická prípojkaG 1¼ G 1¼ G 1¼
Hladina akustického tlaku dB(A) 67 68 68
Hmotnosť kg 795 805 850 852

ModelASD 60 T SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 1,26 - 6,17 1 - 4,76 0,93 - 4,14
Max. pretlak bar 8,5 15
Menovitý výkon motora kW 30
Kondenzačný sušičABT 60
Rozmery
Š x H x V mm
1.850 x 900 x 1.530
Pneumatická prípojkaG 1¼
Hladina akustického tlaku dB(A) 70
Hmotnosť kg 890 854

Kultivačná chladiaca sušička

ModelABT 60
Príkon kW 0,8
Tlakový rosný bod °C 3
Chladiaci prostriedokR-513A
Potenciál globálneho otepľovania631
Množstvo chladiva kg 0,75
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,5
Hermetický chladiaci okruh-

Technické údaje BSD

Základné vyhotovenie

ModelBSD 65 BSD 75 BSD 83
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 5,65 4,52 3,76 7 5,6 4,43 8,16 6,85 5,47
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 30 37 45
Rozmery
Š x H x V mm
1.590 x 1.030 x 1.700 1.590 x 1.030 x 1.700 1.590 x 1.030 x 1.700
Pneumatická prípojkaG 1½ G 1½ G 1½
Hladina akustického tlaku dB(A) 69 70 71
Hmotnosť kg 970 940 985 955 1.060 1.015

Vyhotovenie T

ModelBSD 65 T BSD 75 T BSD 83 T
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 5,65 4,52 3,76 7 5,6 4,43 8,16 6,85 5,47
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 30 37 45
Kondenzačný sušičABT 83 ABT 83 ABT 83
Rozmery
Š x H x V mm
1.990 x 1.030 x 1.700 1.990 x 1.030 x 1.700 1.990 x 1.030 x 1.700
Pneumatická prípojkaG 1½ G 1½ G 1½
Hladina akustického tlaku dB(A) 69 70 71
Hmotnosť kg 1.100 1.070 1.115 1.085 1.190 1.145

Vyhotovenie SFC

ModelBSD 75 SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 1,54 - 7,44 1,51 - 6,51 1,16 - 5,54
Max. pretlak bar 10 15
Menovitý výkon motora kW 37
Rozmery
Š x H x V mm
1.665 x 1.030 x 1.700
Pneumatická prípojkaG 1½
Hladina akustického tlaku dB(A) 72
Hmotnosť kg 1.020 990

Vyhotovenie T-SFC

ModelBSD 75 T SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 1,54 - 7,44 1,51 - 6,51 1,16 - 5,54
Max. pretlak bar 10 15
Menovitý výkon motora kW 37
Kondenzačný sušičABT 83
Rozmery
Š x H x V mm
2.065 x 1.030 x 1.700
Pneumatická prípojkaG 1½
Hladina akustického tlaku dB(A) 72
Hmotnosť kg 1.150 1.120

Kultivačná chladiaca sušička

ModelABT 83
Príkon kW 0,9
Tlakový rosný bod °C 3
Chladiaci prostriedokR-513A
Potenciál globálneho otepľovania631
Množstvo chladiva kg 1,2
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,8
Hermetický chladiaci okruh-

Technické údaje CSD

Základné vyhotovenie

ModelCSD 85 CSD 105 CSD 125
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 8,26 6,89 5,5 10,14 8,18 6,74 12,02 10,04 8,06
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 45 55 75
Rozmery
Š x H x V mm
1.760 x 1.110 x 1.900 1.760 x 1.110 x 1.900 1.760 x 1.110 x 1.900
Pneumatická prípojkaG 2 G 2 G 2
Hladina akustického tlaku dB(A) 70 71 72
Hmotnosť kg 1.250 1.203 1.204 1.290 1.293 1.246 1.320 1.308 1.311

Vyhotovenie T

ModelCSD 85 T CSD 105 T CSD 125 T
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 8,26 6,89 5,5 10,14 8,18 6,74 12,02 10,04 8,06
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 45 55 75
Kondenzačný sušičABT 105 ABT 105 ABT 125
Rozmery
Š x H x V mm
2.160 x 1.110 x 1.900 2.160 x 1.110 x 1.900 2.160 x 1.110 x 1.900
Pneumatická prípojkaG 2 G 2 G 2
Hladina akustického tlaku dB(A) 70 71 72
Hmotnosť kg 1.410 1.363 1.364 1.450 1.453 1.406 1.510 1.498 1.501

Vyhotovenie SFC

ModelCSD 85 SFC CSD 105 SFC CSD 125 SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 1,99 - 8,37 1,49 - 7,21 1,16 - 6,15 2,32 - 10,01 1,91 - 8,79 1,39 - 7,41 2,9 - 12,22 2,22 - 10,74 1,81 - 8,98
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 45 55 75
Rozmery
Š x H x V mm
1.760 x 1.110 x 1.900 1.760 x 1.110 x 1.900 1.760 x 1.110 x 1.900
Pneumatická prípojkaG 2 G 2 G 2
Hladina akustického tlaku dB(A) 72 73 74
Hmotnosť kg 1.220 1.221 1.183 1.280 1.233 1.234 1.300 1.303 1.256

Vyhotovenie T-SFC

ModelCSD 85 T SFC CSD 105 T SFC CSD 125 T SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 1,99 - 8,37 1,49 - 7,21 1,16 - 6,15 2,32 - 10,01 1,91 - 8,79 1,39 - 7,41 2,9 - 12,22 2,22 - 10,74 1,81 - 8,98
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 45 55 75
Kondenzačný sušičABT 105 ABT 105 ABT 125
Rozmery
Š x H x V mm
2.160 x 1.110 x 1.900 2.160 x 1.110 x 1.900 2.160 x 1.110 x 1.900
Pneumatická prípojkaG 2 G 2 G 2
Hladina akustického tlaku dB(A) 72 73 74
Hmotnosť kg 1.380 1.381 1.343 1.440 1.393 1.394 1.490 1.493 1.446

Kultivačná chladiaca sušička

ModelABT 105 ABT 125
Príkon kW 0,92 1,3
Tlakový rosný bod °C 3 3
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A
Potenciál globálneho otepľovania631 631
Množstvo chladiva kg 1,45 1,65
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,9 1
Hermetický chladiaci okruh- -

Technické údaje CSDX

Základné vyhotovenie

ModelCSDX 140 CSDX 165
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 13,74 11,83 9,86 16,16 13,53 11,49
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 75 90
Rozmery
Š x H x V mm
2.110 x 1.290 x 1.950 2.110 x 1.290 x 1.950
Pneumatická prípojkaG 2 G 2
Hladina akustického tlaku dB(A) 71 72
Hmotnosť kg 1.830 1.740 1.725 1.925 1.930 1.840

Vyhotovenie T

ModelCSDX 140 T CSDX 165 T
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 13,74 11,83 9,86 16,16 13,53 11,49
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 75 90
Kondenzačný sušičABT 165 ABT 165
Rozmery
Š x H x V mm
2.510 x 1.290 x 1.950 2.510 x 1.290 x 1.950
Pneumatická prípojkaG 2 G 2
Hladina akustického tlaku dB(A) 71 72
Hmotnosť kg 2.045 1.955 1.940 2.140 2.145 2.055

Vyhotovenie SFC

ModelCSDX 140 SFC CSDX 165 SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 3,46 - 13,37 2,82 - 11,6 2,13 - 10,04 3,87 - 16,03 3,34 - 13,91 2,68 - 11,84
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 75 90
Rozmery
Š x H x V mm
2.110 x 1.290 x 1.950 2.110 x 1.290 x 1.950
Pneumatická prípojkaG 2 G 2
Hladina akustického tlaku dB(A) 72 73
Hmotnosť kg 1.650 1.635 1.640 1.750 1.660 1.645

Vyhotovenie T-SFC

ModelCSDX 140 T SFC CSDX 165 T SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 3,46 - 13,37 2,82 - 11,6 2,13 - 10,04 3,87 - 16,03 3,34 - 13,91 2,68 - 11,84
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 75 90
Kondenzačný sušičABT 165 ABT 165
Rozmery
Š x H x V mm
2.510 x 1.290 x 1.950 2.510 x 1.290 x 1.950
Pneumatická prípojkaG 2 G 2
Hladina akustického tlaku dB(A) 72 73
Hmotnosť kg 1.865 1.850 1.855 1.965 1.875 1.860

Kultivačná chladiaca sušička

ModelABT 165
Príkon kW 1,38
Tlakový rosný bod °C 3
Chladiaci prostriedokR-513A
Potenciál globálneho otepľovania631
Množstvo chladiva kg 1,5
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,9
Hermetický chladiaci okruh-

Technické údaje DSD

Základné vyhotovenie

ModelDSD 145 DSD 175 DSD 205
Prevádzkový pretlak bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 14 16,92 13,6 21 16,59 13,06
Max. pretlak bar 9 8,5 12 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 75 90 110
Rozmery
Š x H x V mm
2.450 x 1.730 x 2.150 2.450 x 1.730 x 2.150 2.450 x 1.730 x 2.150
Pneumatická prípojkaDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 69 70 72
Hmotnosť kg 2.950 3.060 3.090 3.360 3.100 3.130

ModelDSD 240
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 25,15 20,4 16,15
Max. pretlak bar 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 132
Rozmery
Š x H x V mm
2.450 x 1.730 x 2.150
Pneumatická prípojkaDN65 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 74
Hmotnosť kg 3.420 3.430 3.170

Vyhotovenie T

ModelDSD 145 T DSD 175 T DSD 205 T
Prevádzkový pretlak bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 14 16,92 13,6 21 16,59 13,06
Max. pretlak bar 9 8,5 12 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 75 90 110
Kondenzačný sušičABT 250 ABT 250 ABT 250
Rozmery
Š x H x V mm
2.750 x 1.730 x 2.150 2.750 x 1.730 x 2.150 2.750 x 1.730 x 2.150
Pneumatická prípojkaDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 69 70 72
Hmotnosť kg 3.220 3.330 3.360 3.630 3.370 3.400

ModelDSD 240 T
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 25,15 20,4 16,15
Max. pretlak bar 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 132
Kondenzačný sušičABT 250
Rozmery
Š x H x V mm
2.750 x 1.730 x 2.150
Pneumatická prípojkaDN65 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 74
Hmotnosť kg 3.690 3.700 3.440

Vyhotovenie SFC

ModelDSD 145 SFC DSD 175 SFC DSD 205 SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 3,67 - 15,73 3,67 - 18,43 3,5 - 15,6 4,45 - 21,22 4,2 - 18,3 4,97 - 15,16
Max. pretlak bar 8,5 10 10 15
Menovitý výkon motora kW 75 90 110
Rozmery
Š x H x V mm
2.690 x 1.730 x 2.150 2.690 x 1.730 x 2.150 2.690 x 1.730 x 2.150
Pneumatická prípojkaDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 70 71 73
Hmotnosť kg 3.190 3.330 3.340 3.370

ModelDSD 240 SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 5,57 - 23,47 5,33 - 20,08 4,96 - 16,57
Max. pretlak bar 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 132
Rozmery
Š x H x V mm
2.690 x 1.730 x 2.150
Pneumatická prípojkaDN65 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 75
Hmotnosť kg 3.670 3.410 3.440

Vyhotovenie T-SFC

ModelDSD 145 T SFC DSD 175 T SFC DSD 205 T SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 7,5 10 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 3,67 - 15,73 3,67 - 18,43 3,5 - 15,6 4,45 - 21,22 4,2 - 18,3 4,97 - 15,16
Max. pretlak bar 8,5 10 10 15
Menovitý výkon motora kW 75 90 110
Kondenzačný sušičABT 250 ABT 250 ABT 250
Rozmery
Š x H x V mm
2.990 x 1.730 x 2.150 2.990 x 1.730 x 2.150 2.990 x 1.730 x 2.150
Pneumatická prípojkaDN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN DN65 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 70 71 73
Hmotnosť kg 3.470 3.610 3.620 3.650

ModelDSD 240 T SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 5,57 - 23,47 5,33 - 20,08 4,96 - 16,57
Max. pretlak bar 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 132
Kondenzačný sušičABT 250
Rozmery
Š x H x V mm
2.990 x 1.730 x 2.150
Pneumatická prípojkaDN65 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 75
Hmotnosť kg 3.950 3.690 3.720

Kultivačná chladiaca sušička

ModelABT 250
Príkon kW 1,8
Tlakový rosný bod °C 3
Chladiaci prostriedokR-513A
Potenciál globálneho otepľovania631
Množstvo chladiva kg 1,35
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,9
Hermetický chladiaci okruh-

Technické údaje DSDX

Základné vyhotovenie

ModelDSDX 245 DSDX 305
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 25,15 20,4 16,15 30,55 24,7 19,78
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 132 160
Rozmery
Š x H x V mm
2.690 x 1.910 x 2.140 2.690 x 1.910 x 2.140
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 74 75
Hmotnosť kg 3.950 3.962 3.716 4.450 4.018 4.030

Vyhotovenie SFC

ModelDSDX 245 SFC DSDX 305 SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 5,57 - 27,17 5,57 - 23,35 4,95 - 19,27 6,85 - 33,03 5,35 - 28,46 5,18 - 24,01
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 132 160
Rozmery
Š x H x V mm
2.940 x 1.910 x 2.140 2.940 x 1.910 x 2.140
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 75 76
Hmotnosť kg 4.700 4.454 4.466 4.800 4.812 4.566

Technické údaje ESD

Základné vyhotovenie

ModelESD 375 ESD 445
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 37,85 30,13 24,34 42,2 37,32 29,67
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 200 250
Rozmery
Š x H x V mm
2.960 x 2.030 x 2.140 2.960 x 2.030 x 2.140
Pneumatická prípojkaDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 75 76
Hmotnosť kg 5.000 4.880 4.560 5.060 4.940

Vyhotovenie SFC

ModelESD 375 SFC ESD 445 SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 8,6 - 37,6 8,22 - 32,51 6,4 - 27,48 10,6 - 43,2 8,33 - 37,89 7,77 - 31,94
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 200 250
Rozmery
Š x H x V mm
3.200 x 2.030 x 2.140 3.200 x 2.030 x 2.140
Pneumatická prípojkaDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 76 77
Hmotnosť kg 5.480 5.160 5.170 5.660 5.540 5.220

Technické údaje FSD

Základné vyhotovenie

ModelFSD 475 FSD 575
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 48,2 37,63 29,52 58,4 47,57 37
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 250 315
Rozmery
Š x H x V mm
3.495 x 2.145 x 2.360 3.495 x 2.145 x 2.360
Pneumatická prípojkaDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 79 79
Hmotnosť kg 6.580 6.230 6.100 6.750 6.600 6.250

Vyhotovenie SFC

ModelFSD 475 SFC FSD 575 SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 10,6 - 49,87 9,93 - 44,08 13,33 - 59,83 12,9 - 50,85 11,55 - 45
Max. pretlak bar 8,5 12 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 250 315
Rozmery
Š x H x V mm
3.740 x 2.145 x 2.360 3.740 x 2.145 x 2.360
Pneumatická prípojkaDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 79 80
Hmotnosť kg 6.930 6.800 7.300 6.950 6.820

Vallourec
Vydarená vec

Stlačený vzduch pre bezpečnosť

Skrutkové kompresory Kaeser zabezpečujú v spoločnosti Vallourec spoľahlivú výrobu tonových kolosov z oceľových rúr so súčasným šetrením energie.

Referenčný projekt Vallourec