Dotláčacie kompresory série CN C a DN C

Dotláčacie kompresory na efektívnu dodávku stlačeného vzduchu

Tieto kompletné systémy majú v sebe všetko - s novým dizajnom a polovičnou plochou, v porovnaní s predchodcami, vyzerajú dotláčacie kompresory CN C a DN C dobre zvonku, ako aj zvnútra. Nové usporiadanie komponentov zaručuje nielen lepšie prúdenie chladiaceho vzduchu, ale aj lepší prístup pri údržbe.

Aj aktualizované riadenie SIGMA CONTROL 2 ponúka nové, viacnásobné možnosti monitorovania a riadenia s mnohými rozhraniami a plnou kompatibilitou aj s nadradeným riadiacim sytémom – poskytujúc tak priestor na dynamickú reguláciu. 

Pri SFC verziach série DN C sa objemový výkon kompresora prispôsobí aktuálne požadovanej spotrebe vzduchu prostredníctvom regulácie otáčok. Spotrebuje sa tým len také množstvo energie, aké je skutočne potrebné na napájanie stlačeným vzduchom.

Výkonové parametre CN C:

 • 7,5 – 22 kW
 • Vstupný tlak: 3 – 10 bar
 • Výstupný tlak: 10 – 45 bar
 • Objemový výkon: 0,8 – 8,0 m³/min

Výkonové parametre DN C:

 • 22 – 45 kW
 • Vstupný tlak: 3 – 10 bar 
 • Výstupný tlak: 10 – 45 bar
 • Objemový výkon: 2,26 – 19,60 m³/min

Voliteľné prvky:

Dotláčasie kompresory sú k dispozícii so vzduchovým aj vodným chladením. Zariadenia série CN C sú štandardne chladené vzduchom. K dispozícii sú aj dusíkové verzie - s uzavretým systémom brániacim vniknutiu okolitého vzduchu (verzia N2).

Možnosti použitia:

Výroba PET fliaš, vysokotlakový procesný vzduch, výroba dusíka, testovacie stanice - tesnostné a tlakové skúšky, impulzové kontroly (napr. brzdy, chladiče atď.).

Vaše výhody

 • Priestorovo úsporný:
  Jedinečne kompaktné zariadenie je malé a silné - nerobí žiadne kompromisy pri výkone, spoľahlivosti a energetickej efektivite!
 • Jednoduchá inštalácia:
  DN C a CN C sa dodávajú pripravené na elektrické pripojenie. Systémy sú konfigurovateľné pre množstvo aplikácií, aj pre vlastnú kontrolu,.
 • Úspora servisných nákladov:
  vďaka novému dizajnu s prístupom spredu. Umožnilo to nové usporiadanie komponentov, ktoré skracuje nároky na údržbu, napr. pri výmene remeňa.
Úspora nákladov na energiu
Náklady Life-Cycle

Kvalitné elektromotory Premium-Efficiency ponúkajú zvlášť vysokú účinnosť a tým veľmi nízku spotrebu prúdu. Ich nízka prevádzková teplota je plus navyše.

 

Podrobné informácie o výrobku

Nový dizajn pre jednoduchšie používanie, vyššiiu efektivitu a flexibilitu
Kompaktné zariadenie dotlačovacieho kompresora série DN C (zadná strana)
 • Predĺženie životnosti:
  Motor a blok kompresora boli oddelené od zvyšku stroja. Rozvádzač, chladič, ventilátor a potrubia sú tak oveľa menej ovplyvnené vibráciami.
 • Optimalizovaný prístup pre údržbu:
  Bočný pohľad so zabudovaným vzduchovým chladičom - znova lepší prístup vďaka odnímateľnemu protihlukovému panelu
 • Zlepšenie pre údržbu:
  Výmena remeňa, údržba magnetického ventilu (dusíková verzia) alebo výmena lapača nečistôt na sacom ventile
Ukážka rozloženia

Ukážka kompresorovej stanice s dotláčacím kompresorom

Kompresorová stanica s kompaktným dotláčacím kompresorom série DN C spoločnosti Kaeser Kompressoren.
Konštrukcia
Komponenty kompaktného zariadenia dotlačovacieho kompresora série DN C (predná strana)
 1. Pružná tlaková hadica na výstupe
 2. Spätný ventil medzi zberným potrubím a dochladzovačom
 3. Pružná tlaková hadica na vstupe
 1. Vynovené hlavy valcov
 2. Veľké zberné potrubie na zníženie pulzácie
 3. Tlmiaci prvok
Technické údaje CN 22C

Základné vyhotovenie

ModelCN 22C 5/25 bar CN 22C 7,5/25 bar CN 22C 7,5/35 bar
Vstupný tlak bar 5 7,5 7,5
Výstupný tlak bar 25 25 35
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 2,54 4,17 3,68
Sacie objemové prúdenie m³/min 3,74 5,3 5,3
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,62 0,62 0,62
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.235 1.235 1.235
Počet piestov 2 2 2
Menovitý výkon motora kW 22 22 22
Hladina akustického tlaku dB(A) 75 75 75
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Rozmery
Š x H x V mm
1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890
Hmotnosť kg 920 920 920

ModelCN 22C 10/25 bar CN 22C 10/35 bar CN 22C 10/45 bar
Vstupný tlak bar 10 10 10
Výstupný tlak bar 25 35 45
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 5,79 5,31 4,83
Sacie objemové prúdenie m³/min 6,86 6,86 6,86
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,62 0,62 0,62
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.235 1.235 1.235
Počet piestov 2 2 2
Menovitý výkon motora kW 22 22 22
Hladina akustického tlaku dB(A) 75 75 75
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Rozmery
Š x H x V mm
1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890
Hmotnosť kg 920 920 920

Technické údaje CN 15C

Základné vyhotovenie

ModelCN 15C 5/25 bar CN 15C 7,5/25 bar CN 15C 7,5/35 bar
Vstupný tlak bar 5 7,5 7,5
Výstupný tlak bar 25 25 35
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 2,54 4,17 3,04
Sacie objemové prúdenie m³/min 3,74 5,3 4,23
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,62 0,62 0,5
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.235 1.235 985
Počet piestov 2 2 2
Menovitý výkon motora kW 15 15 15
Hladina akustického tlaku dB(A) 74 74 74
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Rozmery
Š x H x V mm
1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890
Hmotnosť kg 920 920 920

ModelCN 15C 10/25 bar CN 15C 10/35 bar CN 15C 10/45 bar
Vstupný tlak bar 10 10 10
Výstupný tlak bar 25 35 45
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 5,79 4,36 3,63
Sacie objemové prúdenie m³/min 6,86 5,47 4,94
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,62 0,5 0,45
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.235 985 890
Počet piestov 2 2 2
Menovitý výkon motora kW 15 15 15
Hladina akustického tlaku dB(A) 74 74 74
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Rozmery
Š x H x V mm
1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890
Hmotnosť kg 920 920 920

Technické údaje CN 11C

Základné vyhotovenie

ModelCN 11C 5/25 bar CN 11C 7,5/25 bar CN 11C 7,5/35 bar
Vstupný tlak bar 5 7,5 7,5
Výstupný tlak bar 25 25 35
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 2,09 3,41 2,47
Sacie objemové prúdenie m³/min 2,99 4,23 3,41
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,5 0,5 0,4
Otáčky bloku kompresora 1/min 985 985 795
Počet piestov 2 2 2
Menovitý výkon motora kW 11 11 11
Hladina akustického tlaku dB(A) 73 73 73
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Rozmery
Š x H x V mm
1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890
Hmotnosť kg 920 920 920

ModelCN 11C 10/25 bar CN 11C 10/35 bar
Vstupný tlak bar 10 10
Výstupný tlak bar 25 35
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 4,73 3,29
Sacie objemové prúdenie m³/min 5,47 4,16
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,5 0,38
Otáčky bloku kompresora 1/min 985 750
Počet piestov 2 2
Menovitý výkon motora kW 11 11
Hladina akustického tlaku dB(A) 73 73
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 1 G 1
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1 G 1
Rozmery
Š x H x V mm
1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890
Hmotnosť kg 920 920

Technické údaje CN 7C

Základné vyhotovenie

ModelCN 7C 5/25 bar CN 7C 7,5/25 bar CN 7C 7,5/35 bar
Vstupný tlak bar 5 7,5 7,5
Výstupný tlak bar 25 25 35
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 1,26 2 1,62
Sacie objemové prúdenie m³/min 1,72 2,44 2,18
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,29 0,29 0,26
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.250 1.250 1.120
Počet piestov 2 2 2
Menovitý výkon motora kW 7,5 7,5 7,5
Hladina akustického tlaku dB(A) 71 71 71
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Rozmery
Š x H x V mm
1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890
Hmotnosť kg 790 790 790

ModelCN 7C 10/25 bar CN 7C 10/35 bar CN 7C 10/45 bar
Vstupný tlak bar 10 10 10
Výstupný tlak bar 25 35 45
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 2,74 2,05 1,75
Sacie objemové prúdenie m³/min 3,15 2,52 2,27
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,29 0,23 0,21
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.250 1.000 900
Počet piestov 2 2 2
Menovitý výkon motora kW 7,5 7,5 7,5
Hladina akustického tlaku dB(A) 71 71 71
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1 G 1 G 1
Rozmery
Š x H x V mm
1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890 1.210 x 1.590 x 1.890
Hmotnosť kg 790 790 790

Technické údaje DN 30C

Základné vyhotovenie

ModelDN 30C 5/25 bar DN 30C 7,5/25 bar DN 30C 7,5/35 bar
Vstupný tlak bar 5 7,5 7,5
Výstupný tlak bar 25 25 35
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 6,11 8,92 7,02
Sacie objemové prúdenie m³/min 7,85 10,68 9,07
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,31 1,26 1,06
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.139 1.095 929
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 30 30 30
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.470 1.470 1.470

ModelDN 30C 10/25 bar DN 30C 10/45 bar DN 30C 13/20 bar
Vstupný tlak bar 10 10 13
Výstupný tlak bar 25 45 20
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 11,35 6,98 16,74
Sacie objemové prúdenie m³/min 13,05 9,06 18,29
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,19 0,82 1,31
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.034 1.034 1.139
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 30 30 30
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.470 1.470 1.470

ModelDN 30C 13/45 bar
Vstupný tlak bar 13
Výstupný tlak bar 45
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 9,53
Sacie objemové prúdenie m³/min 11,53
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,82
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.034
Počet piestov 3
Menovitý výkon motora kW 30
Hladina akustického tlaku dB(A) 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.470

Technické údaje DN 22C

Základné vyhotovenie

ModelDN 22C 5/25 bar DN 22C 7,5/25 bar DN 22C 7,5/30 bar
Vstupný tlak bar 5 7,5 7,5
Výstupný tlak bar 25 25 30
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 4,75 6,91 6,16
Sacie objemové prúdenie m³/min 6,29 8,31 7,72
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,05 0,98 0,91
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.315 1.227 1.139
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 22 22 22
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.370 1.370 1.370

ModelDN 22C 7,5/35 bar DN 22C 10/25 bar DN 22C 10/40 bar
Vstupný tlak bar 7,5 10 10
Výstupný tlak bar 35 25 40
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 5,32 9,09 5,99
Sacie objemové prúdenie m³/min 7,01 10,37 7,68
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,82 0,94 0,7
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.034 1.183 876
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 22 22 22
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.370 1.370 1.370

ModelDN 22C 13/20 bar DN 22C 13/30 bar
Vstupný tlak bar 13 13
Výstupný tlak bar 20 30
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 13,19 10,27
Sacie objemové prúdenie m³/min 14,18 11,53
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,01 0,82
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.271 1.034
Počet piestov 3 3
Menovitý výkon motora kW 22 22
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.370 1.370

Technické údaje DN 37C

Základné vyhotovenie

ModelDN 37C 5/20 bar DN 37C 7,5/30 bar DN 37C 10/25 bar
Vstupný tlak bar 5 7,5 10
Výstupný tlak bar 20 30 25
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 7,36 9,39 12,98
Sacie objemové prúdenie m³/min 9,06 11,54 14,93
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,51 1,36 1,36
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.315 1.183 1.183
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 37 37 37
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.500 1.500 1.500

ModelDN 37C 10/40 bar DN 37C 13/20 bar DN 37C 13/35 bar
Vstupný tlak bar 10 13 13
Výstupný tlak bar 40 20 35
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 9,96 18,59 13,57
Sacie objemové prúdenie m³/min 12,38 20,41 15,76
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,12 1,46 1,12
Otáčky bloku kompresora 1/min 981 1.271 981
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 37 37 37
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.500 1.500 1.500

Technické údaje DN 45C

Základné vyhotovenie

ModelDN 45C 7,5/25 bar DN 45C 7,5/30 bar DN 45C 10/25 bar
Vstupný tlak bar 7,5 7,5 10
Výstupný tlak bar 25 30 25
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 10,74 9,75 14,41
Sacie objemové prúdenie m³/min 12,83 11,97 16,6
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,51 1,41 1,51
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.315 1.227 1.315
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 45 45 45
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.410 1.510 1.510

ModelDN 45C 10/35 bar DN 45C 13/20 bar DN 45C 13/45 bar
Vstupný tlak bar 10 13 13
Výstupný tlak bar 35 20 45
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 12,9 19,21 13,77
Sacie objemové prúdenie m³/min 15,49 21,12 16,61
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,41 1,51 1,19
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.227 1.315 1.034
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 45 45 45
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.510 1.510 1.510

Technické údaje DN 45C SFC

Základné vyhotovenie

ModelDN 45C SFC 7,5/25 bar DN 45C SFC 7,5/30 bar DN 45C SFC 10/25 bar
Vstupný tlak bar 7,5 7,5 10
Výstupný tlak bar 25 30 25
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 10,74 9,75 14,41
Sacie objemové prúdenie m³/min 12,83 11,97 16,6
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,51 1,41 1,51
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.315 1.227 1.315
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 45 45 45
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.510 1.510 1.510

ModelDN 45C SFC 10/35 bar
Vstupný tlak bar 10
Výstupný tlak bar 35
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 12,9
Sacie objemové prúdenie m³/min 15,49
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,41
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.227
Počet piestov 3
Menovitý výkon motora kW 45
Hladina akustického tlaku dB(A) 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.510

Technické údaje DN 37C S SFC

Základné vyhotovenie

ModelDN 37C S SFC 7,5/25 bar DN 37C S SFC 7,5/30 bar DN 37C S SFC 10/25 bar
Vstupný tlak bar 7,5 7,5 10
Výstupný tlak bar 25 30 25
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 6,66 6,42 9,09
Sacie objemové prúdenie m³/min 8,02 8,02 10,37
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,94 0,94 0,94
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.183 1.183 1.183
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 37 37 37
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.500 1.500 1.500

ModelDN 37C S SFC 10/40 bar
Vstupný tlak bar 10
Výstupný tlak bar 40
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 8,02
Sacie objemové prúdenie m³/min 9,98
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,91
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.139
Počet piestov 3
Menovitý výkon motora kW 37
Hladina akustického tlaku dB(A) 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.500

Technické údaje DN 37C L SFC

Základné vyhotovenie

ModelDN 37C L SFC 5/20 bar DN 37C L SFC 7,5/30 bar DN 37C L SFC 10/25 bar
Vstupný tlak bar 5 7,5 10
Výstupný tlak bar 20 30 25
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 7,36 9,39 12,98
Sacie objemové prúdenie m³/min 9,06 11,54 14,93
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,51 1,36 1,36
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.315 1.183 1.183
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 37 37 37
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.500 1.500 1.500

ModelDN 37C L SFC 10/30 bar
Vstupný tlak bar 10
Výstupný tlak bar 30
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 12,21
Sacie objemové prúdenie m³/min 14,38
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,31
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.139
Počet piestov 3
Menovitý výkon motora kW 37
Hladina akustického tlaku dB(A) 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.500

Technické údaje DN 30C S SFC

Základné vyhotovenie

ModelDN 30C S SFC 5/25 bar DN 30C S SFC 7,5/25 bar DN 30C S SFC 7,5/35 bar
Vstupný tlak bar 5 7,5 7,5
Výstupný tlak bar 25 25 35
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 4,07 6,4 5,93
Sacie objemové prúdenie m³/min 5,45 7,72 7,72
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,91 0,91 0,91
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.139 1.139 1.139
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 30 30 30
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.470 1.470 1.470

ModelDN 30C S SFC 10/25 bar DN 30C S SFC 10/35 bar DN 30C S SFC 10/40 bar
Vstupný tlak bar 10 10 10
Výstupný tlak bar 25 35 40
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 8,75 8,26 8,02
Sacie objemové prúdenie m³/min 9,98 9,98 9,98
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,91 0,91 0,91
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.139 1.139 1.139
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 30 30 30
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.470 1.470 1.470

Technické údaje DN 30C L SFC

Základné vyhotovenie

ModelDN 30C L SFC 5/25 bar
Vstupný tlak bar 5
Výstupný tlak bar 25
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 6,11
Sacie objemové prúdenie m³/min 7,85
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,31
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.139
Počet piestov 3
Menovitý výkon motora kW 30
Hladina akustického tlaku dB(A) 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.470

Technické údaje DN 22C SFC

Základné vyhotovenie

ModelDN 22C SFC 5/25 bar DN 22C SFC 7,5/25 bar DN 22C SFC 7,5/30 bar
Vstupný tlak bar 5 7,5 7,5
Výstupný tlak bar 25 25 30
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 4,75 6,91 6,16
Sacie objemové prúdenie m³/min 6,29 8,31 7,72
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 1,05 0,98 0,91
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.315 1.227 1.139
Počet piestov 3 3 3
Menovitý výkon motora kW 22 22 22
Hladina akustického tlaku dB(A) 78 78 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2 G 2 G 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½ G 1½ G 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960 1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.370 1.370 1.370

ModelDN 22C SFC 10/25 bar
Vstupný tlak bar 10
Výstupný tlak bar 25
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 9,09
Sacie objemové prúdenie m³/min 10,37
Zdvihové objemové prúdenie m³/min 0,94
Otáčky bloku kompresora 1/min 1.183
Počet piestov 3
Menovitý výkon motora kW 22
Hladina akustického tlaku dB(A) 78
Prípojka stlačeného vzduchu na strane vstupného tlakuG 2
Prípojka stlačeného vzduchu na strane výstupného tlakuG 1½
Rozmery
Š x H x V mm
1.280 x 1.830 x 1.960
Hmotnosť kg 1.370