Adsorpčné sušiče s regeneráciou za studena od 1,17 do 154,53 m³/min


Hospodárne a bezpečné, určené na použitie do TRB −70 °C

Výkonné kompaktné aj veľké adsorpčné sušiče série DC vzdorujú aj tým najnáročnejším prevádzkovým podmienkam a vynikajú mimoriadne nízkymi servisnými a prevádzkovými nákladmi. Predovšetkým ich minimálne nároky na regeneračný vzduch riadenie zabezpečujúce úsporu energie ECO CONTROL sú zárukou rýchlej návratnosti ich obstarávacích nákladov.

 • TRB do -70 °C
 • Prietokové množstvo od 1,17 do 154,53 m³/min
 • Riadenie ECO CONTROL BASIC alebo ECO CONTROL s inovatívnou funkciou regulácie tlakového rosného bodu s rozpoznávaním trendu (možnosť E-Pack)
 • Voliteľne je k dispozícii možnosť pripojenia k adsorbéru s aktívnym uhlím ACT na zabezpečenie technicky čistého stlačeného vzduchu bez oleja, ktorý spĺňa aj tie najvyššie nároky

Vaše výhody

 • Nízke prevádzkové náklady:
  Adsorpčné sušiče počnúc modelom DC 12 majú mimoriadne nízke nároky na regeneračný vzduch – okrem iného aj vďaka optimálnemu prítoku vysokokvalitného sušiaceho prostriedku. Teplo, ktoré vzniká pri adsorpcii, sa navyše využíva na regeneráciu.
 • Inteligentná regulácia na zabezpečenie úspory energie:
  Riadenie ECO CONTROL v zariadeniach série DC vo vyhotovení „E-Pack“, ktoré optimalizuje chod v závislosti od zaťaženia, využíva mimoriadne bezpečnú metódu regulácie rosného bodu s rozpoznávaním trendu s cieľom maximalizovať úsporu energie.
 • Nízke náklady na servis a údržbu:
  Sušiče DC pozostávajú z mimoriadne kvalitných komponentov s dlhou životnosťou. Vstupy a výstupy, ako aj telesá filtrov sú mimoriadne ľahko prístupné. Tlmiče hluku možno rozmontovať a vyčistiť vskutku bezproblémovo.

Ideálny doplnok: separátor oleja a vody AQUAMAT
Systém na úpravu kondenzátu AQUAMAT

Náš tip: Kondenzát pred vypustením do kanalizácie upravte v súlade s platnými zákonmi a cenovo výhodne pomocou separátora oleja a vody AQUAMAT.

 

Podrobné informácie o výrobku

Kombinácia s adsorbérmi s aktívnym uhlím
DC sušička s adsorbérom s aktívnym uhlím

Počnúc konštrukčnou veľkosťou DC 12 sú k sušičom série DC priradené adsorbéry s aktívnym uhlím ACT s precízne odstupňovanými výkonmi. Vďaka tomu možno produkovať stlačený vzduch bez obsahu oleja, ktorý spĺňa aj tie najnáročnejšie nároky (rozsah koncentrácie od 0 do 0,01 mg/m³).
Konštrukcia rámov kompaktných adsorpčných sušičov až do veľkosti DC 133 umožňuje bezproblémové napojenie adsorbéra s aktívnym uhlím ACT.

ECO CONTROL – regulácia rosného bodu s rozpoznávaním trendov
ECO CONTROL: Regulácia rosného bodu s rozpoznaním trendu
 1. Snímače teploty

Predovšetkým v prípade nestabilných hodnôt prietoku, tlaku alebo teploty dosahuje systém ECO CONTROL značnú úsporu energie. Regulácia rosného bodu s rozpoznávaním trendov je lacnejšia a bezpečnejšia ako konvenčné systémy riadenia rosného bodu.

 • Reaguje už na zmeny rozdielov teploty v sušiacom prostriedku, nie až na nárast hodnoty rosného bodu na výstupe sušiča.
 • Meranie a vzťažné porovnanie rozdielov teplôt sa vykonáva nanovo v každom samostatnom cykle.
 • K prepínaniu medzi nádobami dochádza až po optimálnom využití sušiaceho prostriedku. Každú fázu sušenia tak možno predĺžiť až na 30 minút (v závislosti od zaťaženia) a dosiahnuť úsporu regeneračného vzduchu.
 • Odpadá potreba používať drahý a na údržbu náročný prístroj na meranie rosného bodu.
 • Nie sú s tým spojené žiadne pravidelné náklady na kalibráciu.
 • Na rozdiel od prístroja na meranie rosného bodu, funkčnosť snímačov teploty možno poľahky skontrolovať prostredníctvom bezpečného káblového monitorovacieho systému.