Adsorpčné sušiče s regeneráciou za studena od 1,17 do 154,53 m³/min

Hospodárne a bezpečné, určené na použitie do TRB −70 °C

Výkonné kompaktné aj veľké adsorpčné sušiče série DC vzdorujú aj tým najnáročnejším prevádzkovým podmienkam a vynikajú mimoriadne nízkymi servisnými a prevádzkovými nákladmi. Predovšetkým ich minimálne nároky na regeneračný vzduch riadenie zabezpečujúce úsporu energie ECO CONTROL sú zárukou rýchlej návratnosti ich obstarávacích nákladov.

 • TRB do -70 °C
 • Prietokové množstvo od 1,17 do 154,53 m³/min
 • Riadenie ECO CONTROL BASIC alebo ECO CONTROL s inovatívnou funkciou regulácie tlakového rosného bodu s rozpoznávaním trendu (možnosť E-Pack)
 • Voliteľne je k dispozícii možnosť pripojenia k adsorbéru s aktívnym uhlím ACT na zabezpečenie technicky čistého stlačeného vzduchu bez oleja, ktorý spĺňa aj tie najvyššie nároky

Vaše výhody

 • Nízke prevádzkové náklady:
  Adsorpčné sušiče počnúc modelom DC 12 majú mimoriadne nízke nároky na regeneračný vzduch – okrem iného aj vďaka optimálnemu prítoku vysokokvalitného sušiaceho prostriedku. Teplo, ktoré vzniká pri adsorpcii, sa navyše využíva na regeneráciu.
 • Inteligentná regulácia na zabezpečenie úspory energie:
  Riadenie ECO CONTROL v zariadeniach série DC vo vyhotovení „E-Pack“, ktoré optimalizuje chod v závislosti od zaťaženia, využíva mimoriadne bezpečnú metódu regulácie rosného bodu s rozpoznávaním trendu s cieľom maximalizovať úsporu energie.
 • Nízke náklady na servis a údržbu:
  Sušiče DC pozostávajú z mimoriadne kvalitných komponentov s dlhou životnosťou. Vstupy a výstupy, ako aj telesá filtrov sú mimoriadne ľahko prístupné. Tlmiče hluku možno rozmontovať a vyčistiť vskutku bezproblémovo.

Ideálny doplnok: separátor oleja a vody AQUAMAT
Systém na úpravu kondenzátu AQUAMAT

Náš tip: Kondenzát pred vypustením do kanalizácie upravte v súlade s platnými zákonmi a cenovo výhodne pomocou separátora oleja a vody AQUAMAT.

 

Podrobné informácie o výrobku

Kombinácia s adsorbérmi s aktívnym uhlím
DC sušička s adsorbérom s aktívnym uhlím

Počnúc konštrukčnou veľkosťou DC 12 sú k sušičom série DC priradené adsorbéry s aktívnym uhlím ACT s precízne odstupňovanými výkonmi. Vďaka tomu možno produkovať stlačený vzduch bez obsahu oleja, ktorý spĺňa aj tie najnáročnejšie nároky (rozsah koncentrácie od 0 do 0,01 mg/m³).
Konštrukcia rámov kompaktných adsorpčných sušičov až do veľkosti DC 133 umožňuje bezproblémové napojenie adsorbéra s aktívnym uhlím ACT.

ECO CONTROL – regulácia rosného bodu s rozpoznávaním trendov
ECO CONTROL: Regulácia rosného bodu s rozpoznaním trendu
 1. Snímače teploty

Predovšetkým v prípade nestabilných hodnôt prietoku, tlaku alebo teploty dosahuje systém ECO CONTROL značnú úsporu energie. Regulácia rosného bodu s rozpoznávaním trendov je lacnejšia a bezpečnejšia ako konvenčné systémy riadenia rosného bodu.

 • Reaguje už na zmeny rozdielov teploty v sušiacom prostriedku, nie až na nárast hodnoty rosného bodu na výstupe sušiča.
 • Meranie a vzťažné porovnanie rozdielov teplôt sa vykonáva nanovo v každom samostatnom cykle.
 • K prepínaniu medzi nádobami dochádza až po optimálnom využití sušiaceho prostriedku. Každú fázu sušenia tak možno predĺžiť až na 30 minút (v závislosti od zaťaženia) a dosiahnuť úsporu regeneračného vzduchu.
 • Odpadá potreba používať drahý a na údržbu náročný prístroj na meranie rosného bodu.
 • Nie sú s tým spojené žiadne pravidelné náklady na kalibráciu.
 • Na rozdiel od prístroja na meranie rosného bodu, funkčnosť snímačov teploty možno poľahky skontrolovať prostredníctvom bezpečného káblového monitorovacieho systému.

Life-cycle costs of conventional dryers compared to DC series
Life-cycle costs of KAESER desiccant dryers compared to conventional desiccant dryers.
 1. Investment
 2. Maintenance materials
 1. Regeneration
 2. Savings potential

DC series desiccant dryers from KAESER achieve extremely low life-cycle costs. The costs for regeneration and maintenance materials are significantly higher for conventional models using molecular sieve filling. In the case of a 10 m³/min dryer, purchasing a DC series model can net potential savings of up to € 90,000 over a 10-year period. Furthermore, DC series desiccant dryers require significantly less maintenance.