Turbodúchadlá s magnetickými ložiskami 150 a 300 kW

Turbodúchadlá pre aeračné procesy

Potrebujete spoľahlivú a energeticky efektívnu dodávku stlačeného vzduchu pre nízkotlakové aplikácie? 

Turbodúchadlá PillAerator od spoločnosti Kaeser Kompressoren sú kompaktné turbokompresory, ktoré boli cielene vyvinuté na aeračné procesy. Vďaka inovatívnym magnetickým ložiskám pracuje hancí motor bez opotrebenia. 

Naše turbodúchadlá sa využívajú všade tam, kde je v potrebný technologický vzduch v nízkotlakovom rozsahu – pri aeróbnej, biologickej úprave odpadových vôd, fermentácii alebo flotácii.

Údaje o výkone:

 • 150 kW a 300 kW
 • Objemový výkon do 16 000 m³/h
 • Prevádzkový tlak 0,3 až 1,3 bar(g)

Vaše výhody

 • Vysoká energetická účinnosť 
  Vďaka rotoru s priamym pohonom, magnetickým ložiskám a inteligentnému riadeniu sú turbodúchadlá PillAerator mimoriadne účinné. Excelentná účinnosť umožňuje, v porovnaní s konvenčnými technológiami, úsporu až 25 %.
 • Spoľahlivo a bezpečne 
  Snímače monitorujú najdôležitejšie prevádzkové parametre, ako sú tlak, otáčky a teplota. Zabezpečujú tak bezpečnú prevádzku a súčasne sa starajú o spoľahlivú dodávku vzduchu.
 • Bezúdržbový hnací motor
  Bezkontakté magnetické ložiská, ktoré nepotrebujú mazanie zaručujú chod úplne bez opotrebovania. Vďaka tomu, že nie je potrebná výmena oleja a ložísk, je údržba obmedzená iba na výmenu vzduchového filtra.

Turbodúchadlá s neopotrebiteľným pohonom

Turbodúchadlá PillAerator s magnetickými ložikami.

Výhody magnetického uloženia sú celkom zrejmé:


 • bez oleja
 • bez opotrebovania
 • bez údržby

Hriadeľ rotuje vždy okolo svojho ťažiska, vďaka čomu nevibruje. Keďže prevádzka je bezkontaktná, mazivo nie je potrebné.

Dokonca aj časté spúšťanie a zastavovanie je úplne bez opotrebenia. Hriadeľ je pri vypnutí udržiavaný až do zastavenia v magnetickom poli. Pri nepravdepodobnom výpadku riadiacej jednotky magnetických ložísk údržia hriadeľ na mieste až do zastavenia bezpečnostné ložiská.

Motor je vzduchotesný a nemôže sa tak znečistiť okolitým vzduchom. To výrazne zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť, dostupnosť, ako aj životnosť turbodúchadla.

 

Podrobné informácie o výrobku

Inovatívny spôsob chladenia
Inovatívny spôsob chladenia turbodúchadiel spoločnosti Kaeser.
 1. Motor s magnetickými ložiskami a frekvenčný menič sa chladia vodou
 2. Regulovateľný výmenník tepla vzduch/voda
 3. Robustný výmenník tepla voda/voda
 1. Bezúdržbové cirkulačné čerpadlo
 2. Prívod a odvod chladiacej vody s možnosťou využitia odpadového tepla

Chladenie prostredníctvom uzavretého chladiaceho okruhu sa stará o kontinuálne optimálne prevádzkové podmienky. Takto je okrem dosiahnutia stálej teploty v motore a frekvenčnom meniči – vďaka ventilátoru s reguláciou otáčok – možné udržať elektro-rozvádzač hermeticky uzavretý.

Vzniknuté odpadové teplo sa tak neodvádza do miestnosti, ale do chladiacej vody, čím sa eliminuje potreba vzduchotechnického potrubia. S voliteľnou klimatizačnou jednotkou je dokonca aj pri teplote okolia do 55 °C vždy zaručená bezpečná prevádzka turbodúchadla.

Vždy správny objemový prietok

Plynulá regulácia otáčok turbodúchadla umožňuje variabilné prispôsobenie objemového prietoku podľa aktuálnej spotreby vzduchu. Vďaka tomu môžete proces nielen veľmi jednoducho riadiť, ale aj zabrániť stratám energie v dôsledku nadmerného prevzdušňovania. 

Súhra jednotlivých komponentov, vrátane inteligentného riadenia, umožňuje v ideálnom prípade účinnosť na úrovni až do 84 % a úsporu energie až do 25 %.

Výkonový rozsahu 150 kW turbodúchadiel spoločnosti Kaeser Kompressoren.
Výkonový rozsah PillAerator 150 kW
Výkonový rozsah 300 kW turbodúchadiel spoločnosti Kaeser Kompressoren.
Výkonový rozsah PillAerator 300 kW
Spoľahlivo a bezpečne

Turbodúchadlá PillAerator sú dodávané ako kompletné zariadenia pripravené na pripojenie, ktorých súčasťou sú navzájom zladené mechanické aj elektrické komponenty.

Snímače nepretržite monitorujú hodnoty tlaku, teploty a otáčok. Výsledkom je spoľahlivá prevádzka dúchadiel s možnosťou vzdialeného monitorovania a zobrazenia prevádzkových stavov. 

Pri výpadku elektrického prúdu zabezpečí dômyselný bezpečnostný mechanizmus napájanie a plnú funkčnosť magnetických ložísk až do zastavenia. To umožní bezproblémové a hlavne bezkontaktné zastavenie.

Technické údaje

Technické údaje nájdete v brožúre: