Turbodúchadlo s magnetickými ložiskami 150 a 300 kW

Turbodúchadlo pre vaše prevzdušňovacie procesy

Potrebujete spoľahlivý a energeticky efektívny prívod stlačeného vzduchu v nízkotlakovej oblasti? 

Turbodúchadlá PillAerator spoločnosti Kaeser Kompressoren sú kompaktné turbokompresory, ktoré boli cielene vyvinuté na prevzdušňovaice procesy. Vďaka inovatívnym magnetickým ložiskám nemá pohon vôbec žiadne opotrebenie. 

Naše turbodúchadlá sa využívajú všade tam, kde je potrebný technologický vzduch v nízkotlakovej oblasti – pri aeróbnej, biologickej úprave odpadových vôd, fermentácii alebo flotácii.

Údaje o výkone:

 • 150 kW a 300 kW
 • Objemový výkon do 16 000 m³/h
 • Rozsah tlaku 0,3 až 1,3 bar

Vaše výhody

 • Vysoká energetická účinnosť 
  Vďaka rotoru s priamym pohonom a magnetickým ložiskám a inteligentnému riadeniu sú turbodúchadlá PillAerator mimoriadne účinné. Excelentná účinnosť umožňuje úsporu až 25 % v porovnaní s konvenčnými technológiami.
 • Spoľahlivo a bezpečne 
  Snímače monitorujú najdôležitejšie prevádzkové parametre, ako sú tlak, otáčky a teplota. Zabezpečujú tak prevádzku a starajú sa o spoľahlivý technologický vzduch.
 • Pohon bez údržby
  Bezkontaktný motor s magnetickými ložiskami bez mazív pracuje úplne bez opotrebovania. Vďaka tomu nie je potrebná výmena oleja a ložísk a údržba sa obmedzuje iba na výmenu vzduchového filtra.

Turbodúchadlo s neopotrebovateľným pohonom

Turbodúchadlá PillAerator s magnetickými ložikami.

Výhody magnetických ložísk sú celkom zrejmé:


 • žiadny olej
 • Žiadne opotrebovanie
 • žiadna údržba

Hriadeľ rotuje vždy okolo ťažiska hmoty a vďaka tomu nevibruje. Vďaka bezkontaktnej prevádzke viac nie sú potrebné mazivá.

Dokonca časté spúšťanie a zastavovanie je možné bez opotrebenia. Hriadeľ je pri vypnutí vedený až do zastavenia v magnetickom poli. Pri nepravdepodobnej poruche elektroniky magnetických ložísk udržia hriadeľ spoľahlivo až do zastavenia bezpečnostné ložiská.

Motor je vzduchotesný a nemôže sa tak znečistiť okolitým vzduchom. To výrazne zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť, dostupnosť, ako aj životnosť turbokompresora.

 

Podrobné informácie o výrobku

Inovatívny spôsob chladenia
Inovatívny spôsob chladenia turbodúchadiel spoločnosti Kaeser.
 1. Motor s magnetickými ložiskami a frekvenčný menič sa chladia vodou
 2. Regulovateľný výmenník tepla vzduch/voda
 3. Robustný výmenník tepla voda/voda
 1. Bezúdržbové cirkulačné čerpadlo
 2. Prívod a odvod chladiacej vody s možnosťou využitia odpadového tepla

Chladenie prostredníctvom uzavretého chladiaceho okruhu sa stará o kontinuálne optimálne prevádzkové podmienky. Takto je okrem dosiahnutia stálej teploty v motore a frekvenčnom meniči – vďaka ventilátoru s reguláciou otáčok – možné udržať elektro-rozvádzač hermeticky uzavretý.

Vzniknuté odpadové teplo sa tak neodvádza do miestnosti, ale do chladiacej vody, čím sa eliminuje potreba vzduchotechnického potrubia. S voliteľnou klimatizačnou jednotkou je dokonca aj pri teplote okolia do 55 °C vždy zaručená bezpečná prevádzka turbodúchadla.

Vždy správny objemový prietok

Plynulá regulácia otáčok turbodúchadla umožňuje variabilné prispôsobenie objemového prietoku podľa aktuálnej spotreby vzduchu. Vďaka tomu môžete proces nielen veľmi jednoducho riadiť, ale aj zabrániť stratám energie v dôsledku nadmerného prevzdušňovania. 

Súhra jednotlivých komponentov, vrátane inteligentného riadenia, umožňuje v ideálnom prípade účinnosť na úrovni až do 84 % a úsporu energie až do 25 %.

Výkonový rozsahu 150 kW turbodúchadiel spoločnosti Kaeser Kompressoren.
Výkonový rozsah PillAerator 150 kW
Výkonový rozsah 300 kW turbodúchadiel spoločnosti Kaeser Kompressoren.
Výkonový rozsah PillAerator 300 kW
Spoľahlivo a bezpečne

Turbodúchadlá PillAerator sú dodávané ako kompletné zariadenia pripravené na pripojenie, ktorých súčasťou sú navzájom zladené mechanické aj elektrické komponenty.

Snímače nepretržite monitorujú hodnoty tlaku, teploty a otáčok. Výsledkom je spoľahlivá prevádzka dúchadiel s možnosťou vzdialeného monitorovania a zobrazenia prevádzkových stavov. 

Pri výpadku elektrického prúdu zabezpečí dômyselný bezpečnostný mechanizmus napájanie a plnú funkčnosť magnetických ložísk až do zastavenia. To umožní bezproblémové a hlavne bezkontaktné zastavenie.

Technické údaje

Technické údaje nájdete v brožúre: