Systém manažmentu stlačeného vzduchu – SIGMA AIR MANAGER 4.0

Riadenie kompresorových staníc – na optimálnu účinnosť

Adaptívny, účinný a zosieťovaný – so systémom SIGMA AIR MANAGER 4.0 získava manažment stlačeného vzduchu založený na spotrebe nový význam.
Systém manažmentu stlačeného vzduchu riadi prevádzku viacerých kompresorov, ako aj sušičov alebo filtrov s dosiaľ nevídanou hospodárnosťou. 

Patentovaný optimalizačný postup založený na simulácii stanovuje pomocou spotreby stlačeného vzduchu v minulosti jeho spotrebu v budúcnosti. Rozhodujúci viac nie je úzke regulačné tlaké pásmo, ale priebežná optimálna prevádzka kompresorovej stanice. Úspora energie ešte nikdy nebola taká jednoduchá. 

Vďaka zosieťovaniu všetkých komponentov kompresorovej stanice s inteligentným riadením, prostredníctvom bezpečnej siete KAESER SIGMA NETWORK, je možný komplexný monitoring a riadenie energií, ako aj prediktívna údržba. Minimalizujú sa tak prestoje a maximalizuje produktivita.

Vaše výhody

  • Manažment stlačeného vzduchu založený na spotrebe vzduchu
  • Adaptívna optimalizácia vašej kompresorovej stanice
  • Väčší prehľad, viac kontroly, menej prestojov

Dostupnosť

So SIGMA AIR MANAGER 4.0 sa organizovanie servisných činností stane hračkou. Centrálne spracovanie prevádzkových údajov kompresorovej stanice zaisťuje trvalý prehľad o stave údržby zariadení. Intervaly servisu sa tak môžu plánovať optimálne a so zohľadnením budúcnosti.

Sledovanie

SIGMA AIR MANAGER 4.0 umožňuje komplexné sledovanie kompresorovej stanice. Na tento účel sa prevádzkové údaje zaznamenávajú, archivujú a vizualizujú. Dôkladným sledovaním parametrov stanice sa môžu včas rozpoznať poruchy a v predstihu odstrániť.

Hlásenia

SIGMA AIR MANAGER 4.0 zaznamenáva, ukladá a spracováva prevádzkové údaje kompresorovej stanice a aktívne pritom poskytuje podporu manažmentu energií v súlade s ISO 50001. Ukazovatele, ktoré sú na to potrebné, sa automaticky generujú, vyhodnocujú a dávajú k dispozícii ako správa.

Prepojenie

Pomocou SIGMA AIR MANAGER 4.0 je digitalizácia kompresorovej stanice možná už dnes. Ako centrálny uzlový bod spája všetko komponenty stanice prostredníctvom bezpečnej siete KAESER SIGMA NETWORK. Prevádzkové údaje sa centrálne zbierajú a môžu sa zapojiť do existujúcej riadiacej techniky. Komunikácia prostredníctvom Modbus TCP, Ethernet IP, ProfiNet, ProfiBus, Modbus RTU a v budúcnosti určite aj prostredníctvom OPC UA.

 

SIGMA AIR MANAGER 4.0 detailne

Optimalizačný postup

SIGMA AIR MANAGER 4.0 na základe histórie priebehu spotreby stlačeného vzduchu adaptívne vypočítava budúcu potrebu. Z tejto vypočítanej spotreby, technického stavu zariadení a naučených znalostí o správaní systému sa, vďaka patentovanému optimalizačnému postupu založenému na simulácii, môžu prediktívne prijímať najefektívnejšie spôsoby výroby stlačeného vzduchu.

Nadradené riadenie SIGMA AIR MANAGER 4.0 od spoločnosti KAESER KOMPRESSOREN.
KAESER SIGMA NETWORK

Priemyselné aplikácie kladú osobitné požiadavky na komunikáciu - aj na úseku od stroja k stroju. Musí byť robustná a ovládateľná na mieste, napriek tomu celosvetovo kompatibilná, rýchlo a bezpečne prenášať veľké množstvá údajov a zaručovať integritu údajov a procesom vyžadované vlastnosti v reálnom čase. KAESER SIGMA NETWORK spĺňa všetky tieto predpoklady a ponúka ešte oveľa viac.

KAESER SIGMA NETWORK tvorí spolu so systémom manažmentu stlačeného vzduchu SIGMA AIR MANAGER 4.0 perfektne navzájom zladenú, bezpečnú infraštruktúru pre inteligentné služby v zmysle Industrie 4.0: Keď si to prevádzkovateľ želá, môžu sa prevádzkové údaje stanice stlačeného vzduchu bezpečne prenášať cez širokopásmové spojenie do KAESER DATA CENTER.

Kombinácia diaľkovej a podľa potreby prediktávnej diagnostiky vám ponúka maximálnu bezpečnosť výroby vzduchu a efektivitu celého systému.

  • vyhnutie sa neplánovaným a plánovaným prestojom (poruchy/údržba) pomocou vyhodnotenia prevádzkových parametrov, ako napr. prevádzkových hodín zaťaženia a teplôt
  • zvýšenie energetickej efektivity monitorovaním dôležitých prevádzkových parametrov, ako napr. teploty kompresie, tlakového rosného bodu, tlakových diferencií (filter), množstva únikov, tlaku a prietokového množstva
  • zníženie servisných nákladov až o 30 % vďaka optimalizovaným údržbovým zásahom a odvráteným opravám
  • optimálne riadenie systému podľa spotreby vzduchu počas celej životnosti
KAESER SIGMA NETWORK ponúka pripojenie na stolový počítač, laptop alebo tablet ako aj k vlastnému velínu.