Model prevádzkovateľa: SIGMA AIR UTILITY

„Jednoducho tu“ – stlačený vzduch za fixnú cenu

Pomocou modelu prevádzkovateľa SIGMA AIR UTILITY si zabezpečíte spoľahlivé zásobovanie stlačeným vzduchom na mieru – a to tak jednoducho ako zapnutím spínača: Poskytnete nám pár metrov štvorcových inštalačnej plochy a o zvyšok sa postaráme my. Namiesto investícií do kompletnej kompresorovej stanice zaplatíte výlučne iba za stlačený vzduch, ktorý spotrebujete.

Model prevádzkovateľa SIGMA AIR UTILITY funguje u spol. Kaeser takto:

 • Zanalyzujeme vašu spotrebu stlačeného vzduchu a vytvoríme individuálny koncept – vždy podľa potrieb.
 • Zabezpečíme výrobu, inštaláciu a prevádzku pneumatického systému.
 • Náš telefonický servis Kaeser, logistické centrum a naša celosvetová, hustá servisná sieť sú zárukou sústavnej dostupnosti stlačeného vzduchu.

V prípade modelu prevádzkovateľa SIGMA AIR UTILITY platíte pevnú základnú cenu, ktorá pokrýva dohodnuté množstvo stlačeného vzduchu. Za vyššie odobrané objemy sa účtuje zmluvne stanovená cena za odber navyše.
Všetky ceny platia na celé zmluvné obdobie, rast cien je vylúčený.

Vaše výhody

 • Žiadne starosti so stlačeným vzduchom:
  Ponúkame vám komplexné riešenie od kompetentných profesionálov: od analýzy vašich potrieb stlačeného vzduchu, cez stroje až po servis – vy a vaši zamestnanci sa môžete plne koncentrovať na svoje kľúčové úlohy.
 • Od fixných nákladov k variabilným nákladom:
  Odpadajú investície do pneumatických zariadení. Váš personál bude mať čas na iné úlohy. Znamená to: rast vašej likvidity, bez potreby navyšovania podnikového majetku a flexibilnejšie využívanie vášho personálu.
 • Zariadenie je také veľké ako vaša spotreba:
  Konjunktúra podlieha výkyvom. Redukujete alebo rozširujete svoju výrobu? Premiestňujete prevádzku? SIGMA AIR UTILITY je zárukou vašej flexibility. Upravíme vaše zásobovanie stlačeným vzduchom podľa vašich potrieb.

Dlhodobá úsporná automatika
Náklady Life-Cycle

Vaše zásobovanie stlačeným vzduchom budeme prevádzkovať, ošetrovať a optimalizovať priebežne. Po technickej a energetickej stránke tak bude vždy na najvyššej možnej úrovni. Náš cieľ: udržať vaše prevádzkové náklady na najnižšej možnej úrovni.

Riešenia KAESER sa perfektne hodia
KAESER RENTAL: nájomné kompresory, dúchadlá a doplnkové komponenty

Chcete optimalizovať výkon zariadení, naplánovať nové zariadenie alebo snáď potrebujete z dôvodu veľkej objednávky krátkodobo vyšší objem stlačeného vzduchu? Potom ste u nás správne!

 

Model prevádzkovateľa SIGMA AIR UTILITY detailne

Variabilné náklady namiesto fixných

Zvýšenie variabilných nákladov v porovnaní s fixnými nie je nadarmo jednou z dôležitých výziev manažmentu:

 • Zabezpečuje pri prepadoch obratu v krízových obdobiach ochranu proti príliš vysokému poklesu ziskovosti a zachovanie likvidity a je zárukou ďalšie hospodárskeho života spoločnosti.
 • Zachovanie vysokého podielu vlastného kapitálu na celkovej sume bilancie zlepšuje váš finančný rating a môžete si zabezpečiť najnižšie možné úroky.

Variabilné náklady namiesto fixných nákladov vďaka SIGMA AIR UTILITY
Model prevádzkovateľa SIGMA AIR UTILITY vás počas krízy ochráni pred príliš intenzívnym poklesom ziskovosti.
Všetko z jednej skúsenej ruky

Bohato koncipovaný balík služieb

Stlačený vzduch je príliš dôležitým výrobným prostriedkom na to, aby ste jeho produkciu nezverili legitímnym špecialistom s vysokou odbornosťou. Hybridný balík služieb od spol. KAESER KOMPRESSOREN je rozsiahly – a celý jeho obsah je optimálne zladený:

 • Spol. Kaeser poskytuje stlačený vzduch vyladený špecializovanými expertmi na stlačený vzduch podľa konkrétnych potrieb – v presnom objeme a kvalite, ktoré potrebujete.
 • Spol. Kaeser vyrába ako výrobca kompresorov a systémový poskytovateľ stlačeného vzduchu „hardvér“ – kompresory, zariadenia na úpravu stlačeného vzduchu a vysokomoderné pneumatické riadiace systémy – s celosvetovo uznávanou kvalitou „made in Germany“.
 • Vaše zásobovanie stlačeným vzduchom SIGMA AIR UTILITY bude prevádzkovať a ošetrovať spol. Kaeser. Konštruujeme, vyrábame, inštalujeme a udržiavame všetky komponenty a zoptimalizujeme celý váš systém. Samozrejme preberáme aj zodpovednosť za sústavne bezpečnú produkciu stlačeného vzduchu v súlade s platnou legislatívou.
 • Telefonický servis Kaeser a naša hustá medzinárodná logistická a servisná sieť sa konečne postarajú o to, že prestoje – napr. v dôsledku príliš dlhotrvajúceho obstarávania náhradných dielov – sa stanú minulosťou.

V rámci značky Kaeser získavate vždy zmluvne dohodnutú kvalitu a objem stlačeného vzduchu, ako aj potrebný tlak.

Hybridný balík ponúkaných služieb
U nás panuje globálna súhra: Bohato koncipovaný, hybridný balík služieb spol. Kaeser siaha od analýzy potrieb až po kontrolu dosiahnutého úspechu.
Na mieru: Systémové riešenie s modulárnou konštrukciou
Na mieru: Systémové riešenie v modulovej konštrukcii so SIGMA AIR UTILITY

Je jedno, či ide o kompresory, komponenty na úpravu alebo elektronické riadenie: Všetky kompresory vášho zásobovania stlačeným vzduchom sú vzájomne zladené až do detailov.

Táto presná modulárna štruktúra umožňuje náš široký program produktov a príslušenstva, ktorý dokážeme ponúkať ako jeden z lídrov medzi systémovými poskytovateľmi dodávky stlačeného vzduchu.

O to, aby zariadenie zodpovedalo presne vaším potrebám, sa postará analytická odbornosť našich expertov spoločne s metódami merania vyvinutými výhradne pre značku KAESER.

Spoločnosť BASF Coatings pracuje efektívnejšie s kontraktáciou stlačeného vzduchu
Vyjsť s pravdou von

Spoločnosť BASF Coatings pracuje efektívnejšie s kontraktáciou stlačeného vzduchu

Münsterský špecialista na laky využíva pre celú výrobu stlačený vzduch dodávaný spoločnosťou Kaeser a pritom ušetrí 30 000 € za rok.

Referenčný projekt BASF Coatings