Tiráž

Vydavateľ

Fakturačná adresa a sídlo spoločnosti:

Air Consulting, spol. s r.o.
Krajinská 92
821 06 Bratislava - meststká časť Podunajské Biskupice
S lovenská republika

Poštová adresa:

Air Consulting, spol. s r.o.
Krajinská 92, P.O.BOX 25
820 11 Bratislava 211
Slovenská republika


Tel.: +421 2 40202080
E-mail: info@airconsulting.sk


Konateľ:

Ing. Roman Potrok
Ing. Ladislav Szabó


IČO: 31406319
DIČ: 2020349650
IČ DPH: SK2020349650
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I
Oddiel Sro, vložka číslo : 9915/B


Spoločnosť Air Consulting, spol. s r.o. je platcom DPH.