Manažment prevádzkovej životnosti Kaeser
Stroje v budúcnosti

Nízke náklady počas celého životného cyklu a bezpečná disponibilita stlačeného vzduchu aj v ťažkých podmienkach: Záleží nám na vašej spokojnosti. Počas celej životnosti zariadenia.

Manažment životného cyklu
100 % kvalita 100 % servis
100 % kvalita 100 % servis

Pre bezpečnosť vášho zásobovania stlačeným vzduchom nasadzujeme celé naše know-how: Diaľková diagnostika, 24/7 pohotovosť pre prípad núdze a najmodernejšia logistika dielov.

KAESER AIR SERVICE
Stroje v budúcnosti
Výrobky KAESER – inovácia sa spája s hospodárnosťou

Od dielne po priemyselnú veľkoprevádzku, od bane po naftovú rafinériu: Čoraz viac zákazníkov po celom svete vsádza na kvalitné systémy stlačeného vzduchu Kaeser „Made in Germany“ a profituje z optimálnej disponibility stlačeného vzduchu a nízkych nákladov počas celej životnosti:

 • Vynikajúca energetická bilancia verná princípu „Viac stlačeného vzduchu s menšou energiou“
 • Časovo úsporná údržba a obsluha
 • Najvyššia kvalita materiálov a dlhá životnosť

A o prevádzkovú bezpečnosť vo všetkých situáciách sa postará servisná sieť Kaeser so svojou vysoko modernou logistikou.

Prehľad našich výrobkov


Zobraziť detaily výrobku
Vypnúť zobrazenie

Či už kompaktné alebo elektronicky riadené priemyselné zariadenie: skrutkové kompresory Kaeser sú vybavené rotormi s inovatívnym profilom SIGMA. Tak ušetria oproti bežným profilom až 15 % energie.

Naše portfólio zahŕňa, napr.:

 • Olejové skrutkové kompresory
 • Suchobežné skrutkové kompresory
 • Skrutkové zariadenia na výrobu vákua
Zobraziť detaily výrobku
Vypnúť zobrazenie

Dúchadlá Kaeser poskytujú odsávanie, ofukovací alebo dopravný vzduch - spoľahlivo, ticho a efektívne.

Naše portfólio zahŕňa:

 • dúchadlá s rotujúcimi piestami s OMEGA rotormi s malou pulzáciou - od jednotlivých blokov po veľké agregáty
 • skrutkové dúchadlo so zvlášť energeticky úsporným profilom SIGMA
 • dochladzovače na chladenie technologického vzduchu a rekuperáciu tepla
Zobraziť detaily výrobku
Vypnúť zobrazenie

Riešenia úpravy Kaeser sa efektívnym spôsobom starajú o bezporuchové a materiál šetriace nasadenie stlačeného vzduchu v požadovanom stupni čistoty. Zaisťujú tak vašu kvalitu procesov a výrobkov za najnižšie náklady.

Naše portfólio zahŕňa:

 • cyklónové odlučovače a filtre stlačeného vzduchu - na oddelenie kondenzátu, prachu, aerosólu a olejovej pary
 • sušiče stlačeného vzduchu - na predchádzanie vzniku kondenzátu a korózie
 • odvádzače kondenzátu a oddeľovače vody a oleja - na odvádzanie a úpravu kondenzátu
Zobraziť detaily výrobku
Vypnúť zobrazenie

Sústreďte sa na svoje kľúčové kompetencie, my sa postaráme o zásobovanie stlačeným vzduchom. Vaša výhoda: Nemáte vysoké investičné náklady, ale platíte len to, čo spotrebujete - za najvýhodnejšiu pevnú cenu!

Toto robíme pre vás:

 • Analyzujeme vašu potrebu stlačeného vzduchu.
 • Inštalujeme a prevádzkujeme pneumatický systém.
 • Po technickej a energetickej stránke ho udržiavame na najnovšej úrovni.
Zobraziť detaily výrobku
Vypnúť zobrazenie

U nás si môžete zaobstarať nielen nové, ale aj použité stroje. Sú preverené a pripravené na prevádzku. Použité zariadenia sú k dispozícii z nasledujúcich produktových oblastí:

 • Piestové a skrutkové kompresory
 • Sušiče
 • Zásobníky stlačeného vzduchu
 • Systémy na úpravu kondenzátu
 • Stavebné kompresory
 • Kontajnerové zariadenia
Zobraziť detaily výrobku
Vypnúť zobrazenie

Program piestových kompresorov Kaeser pokrýva s početnými konštrukčnými variantmi a veľkosťami výkonu všetky mysliteľné oblasti použitia - pojazdné alebo stacionárne. 

Naše portfóliu zahŕňa, napr.:

 • stlačený vzduch pre dielňu a závod
 • priemyselné zariadenia na mieru
 • dotláčací kompresor pre trvalý vysoký tlak
Zobraziť detaily výrobku
Vypnúť zobrazenie

Vďaka perfektnému zosúladeniu spojenia zariadení stlačeného vzduchu sa dajú dosiahnuť veľké úspory. Riadenia Kaeser sú skutoční majstri vo veciach manažmentu stlačeného vzduchu, kontroly nákladov a komunikácie.

Naše portfóliu zahŕňa, napr.:

 • riadenia kompresorov na optimalizáciu výkonu kompresora podľa potrieb
 • Systém manažmentu stlačeného vzduchu na optimalizáciu celkového výkonu zariadenia
Zobraziť detaily výrobku
Vypnúť zobrazenie

Akumulačné a regulačné tlakové systémy Kaeser sú dôležité prvky pre spoľahlivú a hospodárnu výrobu stlačeného vzduchu.

Naše portfóliu zahŕňa, napr.:

 • zásobníky stlačeného vzduchu - na akumuláciu, odlučovanie kondenzátu a ako zásoba pre špičky spotreby
 • DHS tlakové regulačné systémy pre vždy bezpečný tlak v sieti
Zobraziť detaily výrobku
Vypnúť zobrazenie

Silný, robustný a nenáročný na používanie: Program Kaeser MOBILAIR zaručuje optimálnu disponibilitu stlačeného vzduchu aj v najnáročnejších podmienkach.

Naše portfóliu zahŕňa, napr.:

 • výkon na stavenisku vo všetkých mysliteľných variantoch podvozkov a vybavenia - od kompaktných až po veľké kompresory
 • nástroje na mieru - aj cenovo výhodných vyhotoveniach
 • nový M500-2 - suchobežný obor pre veľké priemyselné prevádzky

Výrobky KAESER

Spoločnosť KAESER KOMPRESSOREN je poskytovateľ systémov a služieb na zásobovanie výrobných a pracovných procesov so stlačeným vzduchom ako nosičom energie. 

Výrobky Kaeser zahŕňajú mobilné a stacionárne kompresory, ako dúchadlá, skrutkové kompresory a piestové kompresory ale aj riadenia a riešenia týkajúce sa rozvodu stlačeného vzduchu, akumulácie stlačeného vzduchu, úpravy a kondenzačnej techniky.

Pre zákazníkov, ktorí chcú stlačený vzduch získavať sami, ponúka spoločnosť Kaeser atraktívne modely Contracting

V Nemecku vyrobené na najmodernejších presných zariadeniach (značková kvalita made in Germany) spĺňajú riešenia stlačeného vzduchu Kaeser najvyššie nároky na dlhú životnosť a robustnosť. Takisto sú vysokoinovatívne a stále sa zdokonaľujú v spolupráci s našimi zákazníkmi.

Cieľom kontinuálnej optimalizácie výrobkov Kaeser je vždy lepšia energetická efektivita („Viac stlačeného vzduchu s menšou energiou“), maximálna možná disponibilita pneumatických zariadení, ako aj pre zákazníka optimálna celková hospodárnosť (nízke náklady počas celej životnosti).