Základné modely staníc stlačeného vzduchu: séria SXC "Compact"


Kompaktná kompresorová stanica v štýle "all-in-one"

Kompresorové stanice (*) série SXC navrhla spoločnosť Kaeser pre remeselné prevádzky. Na ploche 0,62 m² sú, pod robustným polyetylénovým krytom, združené všetky komponenty potrebné na zásobovanie stlačeným vzduchom: skrutkový kompresor so SIGMA profilom , kondenzačný sušič a tlaková nádoba.

Stanice stlačeného vzduchu série SXC ponúkajú nasledujúce výkonnostné parametre:

 • Maximálny tlak: 8, 11 alebo 15 bar
 • Objemový prietok v rozsahu: 0,26 – 0,80 m³/min

Vaše výhody

 • Zapojte a spustite:
  Náročnosť potrubného napojenia a inštalácie je pri našich kompletných systémoch, v porovnaní s inými systémami, veľmi nízka. Stanica potrebuje iba elektrickú prípojku a pripojenie na rozvod stlačeného vzduchu. S Vašou prácou môžete teda začať okamžite.
 • Ochrana pred poškodením v dôsledku korózie:
  Vďaka zabudovanému kondenzačnému sušiču dodáva kompresorová stanica SXC stlačený vzduch vo vysokej kvalite a Vaše náradie a stroje sú tak  chránené voči škodám v dôsledku korózie.
 • Jednoduchá údržba:
  Po odstránení ľahkého protihlukového krytu vyrobeného z polyetylénu získate dobrý prístup ku všetkým častiam vyžadujúcim údržbu. Elektronický odvádzač kondenzátu môžete kontrolovať cez mriežku. Údržba je jednoduchá a efektívna.

* Táto séria sušičov obsahuje fluórovaný skleníkový plyn. Všetky modely obsahujú chladivo R-513A (GWP 631).

Dosahovanie ziskovosti vďaka nízkym nákladom na životný cyklus
Náklady Life-Cycle

Náš všestranný prínos k zabezpečeniu optimálnej návratnosti nákladov: maximálna energetická účinnosť, najjednoduchšia prevádzka, jednoduchá údržba, ako aj celosvetová sieť servisných a poradenských stredísk s rýchlymi reakčnými časmi.

 

Detailné informácie o kompresorovej stanici SXC

Výbava

Kompletné zariadenie

SXC servis - snímateľný kryt
 • Pripravené na okamžitú prevádzku
 • Plne automatické
 • Super tiché
 • Izolované voči vibráciám
 • Dvojstenný polyetylénový kryt vyrobený rotačným spekaním
 • Optimálny prístup k všetkým miestam údržby po zložení krytu

Zvuková izolácia

 • Protihlukový kryt
 • Pogumované závesy
 • Dvojitá izolácia voči vibráciám

Elektromotor

 • Energeticky úsporný motor (IE3)
 • Výrobok nemeckej kvality
 • IP 54
 • Trieda izolácie F pre dostatočnú rezervu

Skrutkový blok

Rotory s profilom SIGMA spotrebujú v porovnaní s bežnými profilmi pri rovnakom objemovom výkone o cca 10 až 20 % menej energie.

Pohon rebrovaným klinovým remeňom

 • Bezúdržbový remeň
 • Automatické napínanie

Okruh chladiaceho oleja a vzduchu

 • Suchý filter vzduchu s voštinovou konštrukciou
 • Vstup so spätnou klapkou
 • Pneumatický odvzdušňovací ventil
 • Zásobník chladiaceho oleja so samostatne osadenou vložkou odlučovača
 • Poistný ventil
 • Spätný ventil/ventil minimálneho tlaku
 • Mikrofilter v okruhu chladiaceho oleja

Chladenie

 • Vzduchom chladený
 • Hliníkový chladič chladiaceho oleja so samostatným ventilátorom
 • Druhý ventilátor na hriadeli hnacieho motora
 • Automatická regulácia pracovnej teploty (aktívna iba pri veľmi nízkom zaťažení)

Zásobník

 • Vnútorná povrchová úprava
 • Elektronicky riadený odvádzač kondenzátu

Riadenie SIGMA CONTROL 2

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2
 • LED vo farbách semafora na zobrazenie prevádzkového stavu
 • Displej so zobrazením prevádzkových hlásení
 • Výber z 30 jazykov
 • Jemné dotykové tlačidlá s piktogramami
 • Plne automatická kontrola a regulácia
 • Rozhrania: Ethernet
 • Slot pre pamäťovú SD kartu na zapisovanie údajov a aktualizácie
 • Čítačka čipov RFID
 • Internetový server

Elektrické komponenty

 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • Automatická kombinácia stýkačov hviezda-trojuholník (od 3 kW)
 • Nadprúdová ochrana
 • Riadiaci transformátor

Kondenzačný sušič

 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • Automatická kombinácia stýkačov hviezda-trojuholník (od 3 kW)
 • Nadprúdová ochrana
 • Riadiaci transformátor
 • obsahujú fluórovaný skleníkový plyn R-513A
Schéma konštrukcie SXC
Schéma konštrukcie SXC
 1. Vzduchový filter
 2. Blok kompresora
 3. Hnací motor
 4. Automatické napínanie remeňov
 5. Nádoba odlučovača oleja
 6. Chladič
 7. Zásobník stlačeného vzduchu
 8. Odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN
 9. Kondenzačný sušič
 10. Výstup stlačeného vzduchu
 11. Regulačný ventil
Technické údaje

Základné vyhotovenie

ModelSXC 3 SXC 4 SXC 6
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 0,34 0,26 0,45 0,36 0,26 0,6 0,48 0,37
Max. pretlak bar 8 11 8 11 15 8 11 15
Menovitý výkon motora kW 2,2 3 4
Kondenzačný sušičCT 4 CT 4 CT 8
Objem zásobníka l 215 215 215
Rozmery
Š x H x V mm
620 x 980 x 1.480 620 x 980 x 1.480 620 x 980 x 1.480
Pneumatická prípojkaG ¾ G ¾ G ¾
Hladina akustického tlaku dB(A) 68 69 69
Hmotnosť kg 285 285 290

ModelSXC 8
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 0,8 0,67 0,54
Max. pretlak bar 8 11 15
Menovitý výkon motora kW 5,5
Kondenzačný sušičCT 8
Objem zásobníka l 215
Rozmery
Š x H x V mm
620 x 980 x 1.480
Pneumatická prípojkaG ¾
Hladina akustického tlaku dB(A) 69
Hmotnosť kg 300

Kultivačná chladiaca sušička

ModelCT 4 CT 8
Príkon kW 0,18 0,28
Tlakový rosný bod °C 3 3
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A
Potenciál globálneho otepľovania631 631
Množstvo chladiva kg 0,17 0,24
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,1 0,2
Hermetický chladiaci okruh