Základné modely staníc stlačeného vzduchu: séria SXC compact


Majú všetko na kvalitné zásobovanie stlačeným vzduchom

Kompresorové stanice (*) série SXC navrhla spol. Kaeser pre remeselné prevádzky. Na ploche 0,62 m² sú združené všetky komponenty, ktoré sú potrebné na zásobovanie stlačeným vzduchom, pod robustným polyetylénovým krytom: skrutkový kompresor s profilom SIGMA, kondenzačný sušič a tlaková nádoba.

Stanice stlačeného vzduchu série SXC ponúkajú nasledujúce výkonnostné parametre:

 • Tlak: 8, 11 alebo 15 bar
 • Rozsah prietokového množstva: 0,26 – 0,80 m³/min

Vaše výhody

 • Zapojte a spustite:
  Náročnosť zapojenia potrubí a inštalácie je pri našich kompletných systémoch v porovnaní s inými systémami nízka. Stanica potrebuje iba prípojku do elektrickej siete a do vašej rozvodnej siete stlačeného vzduchu. S vašou prácou môžete teda začať okamžite.
 • Chráni pred poškodeniami v dôsledku korózie:
  Vďaka zabudovanému kondenzačnému sušiču dodáva stanica stlačeného vzduchu stlačený vzduch vo vysokej kvalite a ochráni vaše náradie a stroje proti škodám v dôsledku korózie.
 • Jednoduchá údržba:
  Po odstránení ľahkého krytu telesa vyrobeného z rotačne spekaného polyetylénu získate dobrý prístup na všetky miesta vyžadujúce údržbu. Elektronický odvádzač kondenzátu môžete kontrolovať cez mriežku. Údržba motora je jednoduchá a účinná.

* Táto séria sušičov obsahuje fluórovaný skleníkový plyn. Všetky modely obsahujú chladivo R-513A (GWP 631).

Dosahovanie ziskovosti vďaka nízkym nákladom na životný cyklus
Náklady Life-Cycle

Náš všestranný prínos k zabezpečeniu optimálnej návratnosti nákladov: maximálna energetická účinnosť, najjednoduchšia obsluha, jednoduchosť údržby, ako aj celosvetová sieť servisných a poradenských stredísk s rýchlymi reakčnými časmi.

 

Detailné informácie o kompresorovej stanici SXC

Výbava

Kompletné zariadenie

SXC servis - snímateľný kryt

 • Pripravené na okamžitú prevádzku
 • Plnoautomatické
 • Super zvukovo izolované
 • Izolované proti vibráciám
 • Dvojstenný polyetylénový kryt vyrobený rotačným spekaním
 • Po odstránení krytu optimálny prístup na všetky miesta vyžadujúce údržbu

Zvuková izolácia

 • Zvukotesný kryt
 • Prvky z gumokovu
 • Dvojnásobná izolácia proti vibráciám

Elektromotor

 • Energeticky úsporný motor (IE3)
 • Nemecký kvalitný výrobok
 • IP 54
 • Trieda izolácie F ako dodatočná rezerva

Blok skrutkového kompresora

Rotory s profilom SIGMA spotrebujú v porovnaní s bežnými profilmi pri rovnakom pneumatickom výkone o cca 10 až 20 % menej energie.

Pohon klinovým rebrovaným remeňom

 • Bezúdržbový elastický remeň
 • Nie je potrebná žiadna úprava napnutia

Okruh chladiaceho média a vzduchu

 • Filter suchého vzduchu s voštinovou konštrukciou
 • Vstup so spätnou klapkou
 • Pneumatický odvzdušňovací ventil
 • Zásobník chladiaceho média so samostatne osadenou vložkou odlučovača
 • Poistný ventil
 • Spätný ventil minimálneho tlaku
 • Mikrofilter v okruhu chladiaceho média

Chladenie

 • Vzduchom chladený
 • Hliníkový chladič pre chladiace médium so samostatným motorom ventilátora
 • Druhý ventilátor na hriadeli hnacieho motora
 • Automatická regulácia zahrievacieho chodu (aktívna iba pri veľmi nízkom zaťažení)

Zásobník

 • Vnútorná povrchová úprava
 • Elektronicky riadený odvádzač kondenzátu

Riadenie SIGMA CONTROL BASIC

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL BASIC

 • Elektronický regulačný a monitorovací systém
 • Piktogramy
 • Veľký displej
 • Regulácia Štart – Stop
 • Monitorovanie: smeru otáčania, tlaku zariadenia, výstupnej kompresnej teploty, kondenzačného sušiča
 • Zobrazenie nameraných údajov: tlak v sieti, vypínací tlak, výstupná kompresná teplota
 • Zobrazenie informácií o stave: stav zariadenia, zaregistrovaná porucha, potreba údržby
 • Zobrazenie: počítadlá hodín pre servis, zaťaženie a chod kompresora
 • Nastaviteľný servisný interval
 • Voliteľné jednotky tlaku a teploty (bar/psi/MPA/°C/°F)
 • Individuálne redukovateľný požadovaný tlak zariadenia
 • Spínač Núdzové vypnutie
 • Beznapäťový kontakt „Motor beží“
 • Elektronický merací prevodník tlaku

Elektrické komponenty

 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • Automatická kombinácia stýkačov hviezda-trojuholník (od 3 kW)
 • Nadprúdová ochrana
 • Riadiaci transformátor

Kondenzačný sušič

 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • Automatická kombinácia stýkačov hviezda-trojuholník (od 3 kW)
 • Nadprúdová ochrana
 • Riadiaci transformátor
 • obsahujú fluórovaný skleníkový plyn R-513A

Schéma konštrukcie SXC
Schéma konštrukcie SXC
 1. Vzduchový filter
 2. Blok kompresora
 3. Hnací motor
 4. Automatické napínanie remeňov
 5. Zásobník odlučovača média
 6. Chladič
 7. Zásobníky stlačeného vzduchu
 8. Odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN
 9. Kondenzačný sušič
 10. Výstup stlačeného vzduchu
 11. Regulačný ventil
Technické údaje

Základné vyhotovenie

ModelSXC 3 SXC 4 SXC 6
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo Kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 0,34 0,26 0,45 0,36 0,26 0,6 0,48 0,37
Max. pretlak bar 8 11 8 11 15 8 11 15
Menovitý výkon motora kW 2,2 3 4
Kondenzačný sušičCT 4 CT 4 CT 8
Objem zásobníka l 215 215 215
Rozmery Š x H x V mm 620 x 980 x 1.480 620 x 980 x 1.480 620 x 980 x 1.480
Pneumatická prípojkaG ¾ G ¾ G ¾
Hladina akustického tlaku dB(A) 68 69 69
Hmotnosť kg 285 285 290

ModelSXC 8
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo Kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 0,8 0,67 0,54
Max. pretlak bar 8 11 15
Menovitý výkon motora kW 5,5
Kondenzačný sušičCT 8
Objem zásobníka l 215
Rozmery Š x H x V mm 620 x 980 x 1.480
Pneumatická prípojkaG ¾
Hladina akustického tlaku dB(A) 69
Hmotnosť kg 300

Kultivačná chladiaca sušička

ModelCT 4 CT 8
Príkon kW 0,18 0,28
Tlakový rosný bod °C 3 3
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A
Potenciál globálneho otepľovania631 631
Množstvo chladiva kg 0,17 0,24
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,1 0,2
hermetický chladiaci okruh