Tlakové regulačné systémy 4.0

Tlakové regulačné systémy – malí pomocníci s veľkým účinkom

Elektronické tlakové regulačné systémy série DHS 4.0 vyvinuté spoločnosťou KAESER nielen chránia vaše komponenty úpravy, ale spoľahlivo zaručujú aj kvalitu stlačeného vzduchu. Dokonca ani úplné vypnutie vášho zásobovania stlačeným vzduchom už neznamená problém. 

Pri poklese tlaku prudko narastá prietoková rýchlosť v potrubí. To môže viesť k „prebehnutiu“ všetkých komponentov tlakového regulačného systému. Použitie tlakového regulačného systému série DHS 4.0 od spoločnosti KAESER zabezpečuje potrebný minimálny tlak, čím zaisťuje bezpečnú prevádzku, obzvlášť pri spustení zariadenia po prestávke.

Každý tlakový regulačný systém je vďaka patentovanému riadiacemu systému s moduláciou šírky impulzov dokonale pripravený na všetky extrémne pneumatické prípady a spája – čo je pre spoločnosť KAESER príznačné – najvyššiu prevádzkovú bezpečnosť s jednoduchou obsluhou.

 • šírky pripojenia od G ½ do G 3 a od DN 40 do DN 400
 • pre systémy s jedným alebo viacerými spracovateľskými vedeniami
 • presná integrácia vďaka množstvu rozhraní a možností konfigurácie

Vaše výhody

 • Dva prevádzkové režimy:
  bezpečné zásobovanie stlačeným vzduchom a bezpečná kvalita stlačeného vzduchu. Dokonale nastaviteľné podľa vašich požiadaviek.
 • Geniálne jednoduchá koncepcia ovládania:
  Ľahká konfigurácia v 25 jazykoch, okamžité rozpoznanie prevádzkového stavu, ručné ovládanie v prípade núdze - všetko toto šetrí čas a zvyšuje bezpečnosť.
 • Pripojenie k SIGMA AIR MANAGER 4.0: 
  Tlakový regulačný systém série DHS 4.0 je možné pripojiť pomocou siete SIGMA NETWORK k nadradenému riadeniu SIGMA AIR MANAGER 4.0.

 

Podrobné informácie o výrobku

Výbava

Dva prevádzkové režimy

 • 1 – „Bezpečné zásobovanie stlačeným vzduchom“: Otváranie a zatváranie guľového ventilu a uzatváracej klapky s moduláciou šírky impulzov pre efektívnu a správnu činnosť zásobovania stlačeným vzduchom.
 • 2 – „Bezpečná kvalita stlačeného vzduchu“ pre redundantné pneumatické siete: navyše sa uzavrie napr. v prípade porúch na sušičoch alebo filtroch príslušnej vetvy (nastavené z výroby)

Elektronická riadiaca jednotka

 • integrovaný elektronický snímač tlaku
 • redukčný ventil 0 – 16 bar
 • LED viditeľná z diaľky
 • mechanický ukazovateľ
 • počítacia jednotka
 • kontrola tlaku
 • displej (25 jazykov)
 • ochrana heslom
 • voličový spínač prevádzkových režimov
 • riadiaca jednotka otočná o 90°
 • monitorovanie koncovej polohy
 • aktualizácia softvéru s kartou microSD
 • klávesnica a voličový spínač prevádzkových režimov chránené plombami proti neoprávnenému prístupu
 • Multi napätie: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz alebo 24 V DC

výkyvný pohon

 • odpružený pneumatický výkyvný pohon
 • pohyb guľového ventilu alebo uzavieracej klapky s interným riadiacim tlakom
 • tuky bez silikónu pre guľový ventil a uzatváraciu klapku (štandard), voliteľná možnosť bez silikónu

Obsluha

 • Zadávanie hesla a prevádzkových parametrov pomocou klávesnice, napr. otvárací tlak, hysteréza, percentuálna doba otvorenia/zatvorenia
 • Voliteľne pomocou nadradeného riadenia
 • Ručné ovládanie kľúčom v prípade výpadku prúdu

Rozhrania

 • beznapäťové vstupy pre „externé odpojenie“, napr. porucha sušiča
 • beznapäťové výstupy pre „hromadnú poruchu“, „Otv.“, „Zatv.“ a „monitorovanie tlaku“
 • signál tlaku siete 4-20 mA pre riadenie kompresora alebo riadiace systémy viacerých strojov
 • pripravené pripojenie pre diaľkové ovládanie
 • komunikačné rozhranie Modbus TCP s konektorom M12

guľový ventil alebo uzatváracia klapka

Funkcia koncovej montáže umožňuje jednoduchú prestavbu alebo rozšírenia siete stlačeného vzduchu a uľahčuje vyrovnanie a upevnenie v potrubí pre bezproblémovú montáž.

SIGMA NETWORK

Tlakové regulačné systémy DHS 4.0 sú štandardne vybavené rozhraním SIGMA NETWORK pre pohodlnejšiu obsluhu.

Staráme sa o vašu kompresorovú stanicu
DHS 4.0 zabudovaný v kompresorovej stanici.

Aby bolo možné navrhnúť tlakový regulačný systém bezpečnejšie a súčasne vytvoriť predpoklady pre ekonomickú a bezpečnú prevádzku, je potrebné dodržiavať nasledovné pokyny: Okrem potrebného tlaku a požiadaviek na technologický vzduch sa majú pri plánovaní zohľadniť aj faktory ako potrubie, chladenie, ventilácia, charakter priestorov a ekologické aspekty. Premyslené projektovanie systému je základom pre neskoršiu prevádzku. 

Výroba, úprava a zásobovanie stlačeným vzduchom sú nevyhnutnými súčasťami pri zavádzaní stlačeného vzduchu. Ak komponenty úpravy „prebehnú“ s príliš veľkým prietokovým množstvom alebo sa vetva v prípade poruchy neuzavrie, spôsobí to nežiadúce znečistenie technologického vzduchu. Navyše vznikajú zbytočné náklady, ak bežia kompresory aj cez víkend, s cieľom kompenzovať straty z únikov.
S tlakovým regulačným systémom od spoločnosti KAESER je toto minulosťou.

Bezpečné zásobovanie stlačeným vzduchom s pomôckou pri rozbehu siete

Chráni vaše komponenty!

DHS možnosti použitia: Bezpečné zásobovanie stlačeným vzduchom s pomôckou pri rozbehu siete
 1. Kompresor
 2. Kondenzačný sušič s ECO-DRAIN
 3. Filtrácia s ECO-DRAIN
 4. Zásobníky stlačeného vzduchu
 1. Elektronický tlakový regulačný systém DHS 4.0
 2. Úprava kondenzátu AQUAMAT
 3. Sieť stlačeného vzduchu

Ak je po prestávke sieť bez tlaku, pri spustení kompresorov chýba odpor sieťového tlaku. Komponenty na úpravu stlačeného vzduchu tlakového regulačného systému sú však navrhnuté pre prietokové množstvá a prietokové rýchlosti v sieti stlačeného vzduchu počas záťažovej prevádzky. Preto vzniká nebezpečenstvo, že bez protitlaku „prebehne“ stlačený vzduch cez filter a sušič príliš vysokou rýchlosťou. To môže viesť k poškodeniu filtračných prvkov a posunutiu tlakového rosného bodu kondenzačného sušiča smerom nahor. Malo by to za následok nečistoty vo vašej potrubnej sieti a technologickom vzduchu, ako napríklad olej, častice a vlhkosť.

Bezpečná kvalita stlačeného vzduchu s pomôckou pri rozbehu siete

Vyrábajte bez rušivých zásahov!

dhs_reliable_compressed_air_quality.png
 1. Kompresory
 2. Zásobníky stlačeného vzduchu
 3. Kondenzačný sušič s ECO-DRAIN
 4. Filtrácia s ECO-DRAIN
 1. Elektronický tlakový regulačný systém DHS 4.0
 2. SIGMA AIR MANAGER 4.0
 3. Úprava kondenzátu AQUAMAT
 4. Sieť stlačeného vzduchu

Elektronické tlakové regulačné systémy sa osvedčili aj v samotnej prevádzke. Obzvlášť nevyhnutné sú pri staniciach s viacerými spracovateľskými vedeniami. Zaistite stlačený vzduch v trvalo vysokej kvalite. Ak dôjde napríklad k poruchám sušiča alebo filtra, tlakový regulačný systém zablokuje príslušnú vetvu. To zaisťuje nielen kvalitu, ale chráni aj potrubnú sieť a spotrebiče vo vašej výrobe.

Technické údaje

Technické údaje nájdete v brožúre: