Energeticky úsporné kondenzačné sušiče SECOTEC do 8,25 m³/min

Neprekonateľní experti v oblasti šetrenia a udržiavania stabilného tlakového rosného bodu

Kondenzačné sušiče SECOTEC zo sérií TA – TD*, sušiace stlačený vzduch na tlakový rosný bod +3 °C, využívajú vysokoúčinnú reguláciu s akumuláciou chladu. Tá umožňuje optimalizovať výkon v závislosti od potreby a dosahovanie mimoriadných úspor. Veľkoryso dimenzovaný akumulátor chladu minimalizuje namáhanie konštrukčných materiálov a umožňuje udržiavať stabilný tlakový rosný bod.

 • Obrovské potenciálne úspory pri prevádzke s čiastočným zaťažením a počas pracovných prestávok
 • Mimoriadne robustný a bezúdržbový dizajn zariadenia
 • Vzduchom chladené vyhotovenia pre prostredia s teplotami okolia do 43 °C

Vaše výhody

 • Úspora energie:
  Vďaka regulácii zabezpečujúcej úsporu energie možno počas prevádzky s čiastočným zaťažením prechodne uskladniť prebytočný chladiaci výkon v tepelnom akumulátore a znova ho použiť na sušenie bez potreby napájania elektrickým prúdom.
 • Trvalá spoľahlivosť:
  Vysokokvalitný chladiaci okruh kondenzačných sušičov SECOTEC umožňuje bezpečné použitie v prostrediach s teplotou okolia do +43 °C. Veľký odlučovač kondenzátu a elektronický odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN zabezpečujú spoľahlivé odstraňovanie kondenzátu počas akéhokoľvek zaťaženia. Elektrické vyhotovenie zodpovedá norme EN 60204-1.
 • Neuveriteľne bezproblémový servis:
  Konštrukcia telesa je optimalizovaná s cieľom uľahčiť prístup ku všetkým dielom, čo výrazne znižuje náklady na prácu počas vykonávania údržbových prác a technických prehliadok.

* Táto séria kondenzačných sušičov obsahuje fluórovaný skleníkový plyn R-513A.

Ideálny doplnok: separátor oleja a vody AQUAMAT
Systém na úpravu kondenzátu AQUAMAT

Náš tip: Kondenzát pred vypustením do kanalizácie upravte v súlade s platnými zákonmi a cenovo výhodne pomocou separátora oleja a vody AQUAMAT.

 

Podrobné informácie o výrobku

SECOTEC – úspora energie na všetkých úrovniach

Zaťaženie kondenzačného sušiča nezávisí len od veľkosti objemového prúdu vzduchu, ktorý sa má vysušiť (sivá plocha) – ešte väčšmi závisí od toho, aké množstvo vody je obsiahnuté v privádzanom vzduchu. Toto množstvo narastá so stúpajúcou teplotou. Preto platí, že kondenzačné sušiče sú mimoriadne zaťažované (žltá krivka) v prípade výskytu vysokých teplôt okolitého prostredia, napr. v lete.

Spolu s klesajúcimi teplotami v zimnom období (tyrkysová krivka) klesá aj prevádzkové zaťaženie kondenzačných sušičov. V záujme dosiahnutia stabilného tlakového rosného bodu pri všetkých týchto výkyvoch treba kondenzačné sušiče vždy dimenzovať na maximálne zaťaženie, ktoré sa vyskytuje počas prevádzky, s dostatočnou rezervou.

Rovnako ako v prípade šírky objemového prúdu a teploty, aj kondenzačné sušiče pracujú neustále v rozmedzí od 0 do 100 %. Regulácia akumulačného média SECOTEC prispôsobuje využívanie energie reálnym požiadavkám zariadenia, takže možno dosiahnuť vysoké úspory.

Efekt úspory prúdu
Maximálna úspora energie vďaka regulácii akumulačného média
Maximálna úspora energie vďaka pamäťovej regulácii s kondenzačnými sušičkami SECOTEC

Vyťaženie kondenzačných sušičov neustále kolíše v rozmedzí od 0 % do 100 %. Na rozdiel od bežnej čiastkovej regulácie, systém regulácie akumulátorov SECOTEC upravuje elektrický príkon presne podľa jednotlivých fáz zaťaženia.

Kondenzačné sušiče SECOTEC takýmto spôsobom ušetria takmer 60 % nákladov na elektrickú energiu pri vyťažení na úrovni 40 % v porovnaní s kondenzačnými sušičmi s reguláciou obtoku horúceho plynu.

Akumulátory chladu v sušičoch SECOTEC zostávajú – na rozdiel od bežných postupov – vždy chladné. Vďaka tomu je zabezpečené účinné sušenie stlačeného vzduchu aj počas fáz nabiehania. Vysokokvalitná izolácia akumulátora prispieva k minimalizácii spotreby energie aj počas tohto procesu. Okrem toho platí, že sušenie stlačeného vzduchu pomocou kondenzačných sušičov SECOTEC je nielen mimoriadne účinné z hľadiska využitia energie, ale vďaka vysokej kapacite akumulátora aj veľmi šetrné z prevádzkového hľadiska.

Kombinácia najlepšieho sušenia a šetrnej prevádzky
Najlepšie sušenie pri šetrnom spôsobe prevádzky s kondenzačnými sušičkami SECOTEC

Kondenzačné sušiče SECOTEC dosahujú počas všetkých fáz zaťaženia veľmi účinné a stabilné hodnoty tlakového rosného bodu. Sušený stlačený vzduch sa môže ochladiť až na teplotu +3 °C (= dosiahnuteľný tlakový rosný bod) bez toho, aby došlo ku kondenzovaniu vlhkosti vzduchu. Optimálna ochrana siete a spotrebičov využívajúcich stlačený vzduch je zabezpečená aj v prípade vyšších teplôt okolia.

Bežné kondenzačné sušiče so spínacími prevádzkovými režimami a bez dodatočného akumulátora používajú ako akumulátor chladu materiál výmenníka tepla. Chladiace kompresory a motory ventilátorov týchto sušičov sa teda musia zapínať a vypínať omnoho častejšie, aby dokázali zabezpečiť potrebný chladiaci výkon na približne konštantnej úrovni. V záujme zníženia frekvencie spínania a miery opotrebovania sa preto chladiaci okruh uvádza znova do prevádzky až po dosiahnutí výrazne vyšších tlakových rosných bodov. Výsledné kolísanie tlakových rosných bodov negatívne ovplyvňuje výsledok sušenia. Je to riskantné, pretože korózia môže začať už pri relatívnej vlhkosti stlačeného vzduchu tesne nad úrovňou 40 %, teda skôr, než sa začne tvoriť a usádzať kondenzát.

Naproti tomu prevádzka kondenzačných sušičov SECOTEC je vďaka vysokej kapacite akumulátorov chladu mimoriadne šetrná voči materiálu. Keď sa akumulátor nabije, chladiaci kompresor a motor ventilátora môžu zostať vypnuté omnoho dlhšie bez toho, aby došlo k ovplyvneniu stability tlakového rosného bodu.

Konštrukcia a funkcia
Štruktúra a funkcia kondenzačných sušičiek SECOTEC
 1. Výmenník tepla typu vzduch/vzduch
 2. Výmenník tepla typu vzduch/chladivo s akumulátorom chladu
 3. Odlučovač kondenzátu
 4. Odvádzač kondenzátu (ECO-DRAIN)
 5. Kompresor chladiva
 6. Kondenzátor
 7. Kapilára
 1. Sušič filtra
 2. Spínač vysokého tlaku
 3. Spínač nízkeho tlaku
 4. Spínač tlaku ventilátora
 5. Ukazovateľ trendu TRB
 6. Vstup a výstup stlačeného vzduchu