Energeticky úsporné kondenzačné sušiče SECOTEC do 3,90 m³/min

Neprekonateľní experti v oblasti šetrenia pri udržaní stabilného tlakového rosného bodu

Kondenzačné sušiče SECOTEC zo sérií TA – TC (*) sušia stlačený vzduch až po tlakový rosný bod na úrovni 3 °C, vysokoúčinná regulácia akumulačného média umožňuje optimalizovať výkon v závislosti od potreby, vďaka čomu možno dosahovať mimoriadne úspory. Veľkoryso dimenzovaný akumulátor chladu zabezpečuje prevádzku, ktorá šetrí materiál, a umožňuje udržiavať stabilný tlakový rosný bod.

 • Obrovské potenciálne úspory pri prevádzke s čiastočným zaťažením a počas pracovných prestávok
 • Mimoriadne robustný a bezúdržbový dizajn zariadenia
 • Vzduchom chladené vyhotovenia pre prostredia s teplotami okolia do 43 °C

Vaše výhody

 • Úspory energie:
  Vďaka regulácii zabezpečujúcej úsporu energie možno počas prevádzky s čiastočným zaťažením prechodne uskladniť prebytočný chladiaci výkon v tepelnom akumulátore a znova ho použiť na sušenie bez potreby napájania elektrickým prúdom.
 • Trvalá spoľahlivosť:
  Vysokokvalitný chladiaci okruh kondenzačných sušičov SECOTEC umožňuje bezpečné použitie v prostrediach s teplotou okolia +43 °C. Veľký odlučovač kondenzátu a elektronický odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN zabezpečujú spoľahlivé odstraňovanie kondenzátu počas všetkých úrovní zaťaženia. Elektrické vyhotovenie zodpovedá norme EN 60204-1.
 • Výnimočne bezproblémový servis:
  Konštrukcia telesa je optimalizovaná s cieľom uľahčiť prístup ku všetkým dielom, čo výrazne znižuje náklady na prácu počas vykonávania údržbových prác a technických prehliadok.

* Táto séria kondenzačných sušičov obsahuje fluórovaný skleníkový plyn R-513A.

Ideálny doplnok: separátor oleja a vody AQUAMAT
Systém na úpravu kondenzátu AQUAMAT

Náš tip: Kondenzát pred vypustením do kanalizácie upravte v súlade s platnými zákonmi a cenovo výhodne pomocou separátora oleja a vody AQUAMAT.

 

Podrobné informácie o výrobku

SECOTEC – úspora energie na všetkých úrovniach

Zaťaženie kondenzačného sušiča nezávisí len od veľkosti objemového prúdu vzduchu, ktorý sa má vysušiť (sivá plocha) – ešte väčšmi závisí od toho, aké množstvo vody je obsiahnuté v privádzanom vzduchu. Toto množstvo narastá so stúpajúcou teplotou. Preto platí, že kondenzačné sušiče sú mimoriadne zaťažované (žltá krivka) v prípade výskytu vysokých teplôt okolitého prostredia, napr. v lete.

Spolu s klesajúcimi teplotami v zimnom období (tyrkysová krivka) klesá aj prevádzkové zaťaženie kondenzačných sušičov. V záujme dosiahnutia stabilného tlakového rosného bodu pri všetkých týchto výkyvoch treba kondenzačné sušiče vždy dimenzovať na maximálne zaťaženie, ktoré sa vyskytuje počas prevádzky, s dostatočnou rezervou.

Rovnako ako v prípade šírky objemového prúdu a teploty, aj kondenzačné sušiče pracujú neustále v rozmedzí od 0 do 100 %. Regulácia akumulačného média SECOTEC prispôsobuje využívanie energie reálnym požiadavkám zariadenia, takže možno dosiahnuť vysoké úspory.

Efekt úspory prúdu
Maximálna úspora energie vďaka regulácii akumulačného média
Maximálna úspora energie vďaka pamäťovej regulácii s kondenzačnými sušičkami SECOTEC

Vyťaženie kondenzačných sušičov neustále kolíše v rozmedzí od 0 % do 100 %. Na rozdiel od bežnej regulácie, systém regulácie akumulátorov SECOTEC upravuje elektrický príkon presne podľa aktuálneho zaťaženia.

Kondenzačné sušiče SECOTEC takýmto spôsobom ušetria takmer 60 % nákladov na elektrickú energiu pri zaťažení na úrovni 40 % - v porovnaní s kondenzačnými sušičmi s reguláciou hot-gas ventilom.

Akumulátory chladu v sušičoch SECOTEC zostávajú – na rozdiel od bežných systémov – vždy chladné. Vďaka tomu je zabezpečené účinné sušenie stlačeného vzduchu aj počas fáz nabiehania. Vysokokvalitná izolácia akumulátora tiež prispieva k minimalizácii spotreby energie aj počas procesu sušenia. Okrem toho platí, že sušenie stlačeného vzduchu pomocou kondenzačných sušičov SECOTEC je nielen mimoriadne účinné z hľadiska využitia energie, ale z prevádzkového hľadiska, vďaka vysokej kapacite akumulátora, aj veľmi šetrné k samotnému zariadeniu.

Kombinácia najlepšieho sušenia a šetrnej prevádzky
Najlepšie sušenie pri šetrnom spôsobe prevádzky s kondenzačnými sušičkami SECOTEC

Kondenzačné sušiče SECOTEC dosahujú pri plnom zaťažení efektívne stabilný tlakový rosný bod až +3 °C. Aj počas prevádzky s čiastočným zaťažením je tlakový rosný bod vďaka malému rozsahu výkyvov výrazne stabilnejší ako pri bežných kondenzačných sušičoch. 

Bežné kondenzačné sušiče, so spínacími prevádzkovými režimami, ale bez dodatočného akumulátora chladu používajú ako akumulátor chladu materiál svojho výmenníka tepla. Chladiace kompresory a motory ventilátorov týchto sušičov sa teda musia zapínať a vypínať omnoho častejšie, aby dokázali zabezpečiť potrebný chladiaci výkon na konštantnej úrovni. 

V záujme zníženia frekvencie spínania a miery opotrebovania sa preto chladiaci okruh uvádza znova do prevádzky až po dosiahnutí výrazne vyšších tlakových rosných bodov. Výsledné kolísanie tlakových rosných bodov negatívne ovplyvňuje výsledok sušenia. Je to riskantné, pretože korózia môže začať už pri relatívnej vlhkosti stlačeného vzduchu tesne nad úrovňou 40 %, teda skôr, než sa začne tvoriť a usádzať kondenzát. 

Naproti tomu prevádzka kondenzačných sušičov SECOTEC je vďaka vysokej kapacite akumulátorov chladu mimoriadne šetrná voči materiálu. Keď sa akumulátor "nabije chladom, chladiaci kompresor a motor ventilátora môžu zostať vypnuté omnoho dlhšie bez toho, aby došlo k ovplyvneniu stability tlakového rosného bodu.

Konštrukcia a funkcia
Štruktúra a funkcia kondenzačných sušičiek SECOTEC
 1. Výmenník tepla typu vzduch/vzduch
 2. Výmenník tepla typu vzduch/chladivo s akumulátorom chladu
 3. Odlučovač kondenzátu
 4. Odvádzač kondenzátu (ECO-DRAIN)
 5. Kompresor chladiva
 6. Kondenzátor
 7. Kapilára
 1. Sušič filtra
 2. Spínač vysokého tlaku
 3. Spínač nízkeho tlaku
 4. Spínač tlaku ventilátora
 5. Ukazovateľ trendu TRB
 6. Vstup a výstup stlačeného vzduchu
Technické údaje TA

Základné vyhotovenie

ModelTA 5 TA 8 TA 11
Prietokové množstvo m³/min 0,6 0,85 1,25
Tlaková strata bar 0,07 0,14 0,17
Elektrický príkon pri 50 obj. % kW 0,18 0,16 0,2
Elektrický príkon pri 100 obj. % kW 0,3 0,29 0,39
Prevádzkový pretlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Teplota okolia °C 3 - 43 3 - 43 3 - 43
Vstupná teplota °C 3 - 55 3 - 55 3 - 55
Hmotnosť kg 70 80 85
Rozmery
Š x H x V mm
630 x 484 x 779 630 x 484 x 779 630 x 484 x 779
Pneumatická prípojkaG ¾ G ¾ G ¾
Prípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼ G ¼
Napájanie elektrickou energiou230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A R-513A
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,18 0,14 0,23
Potenciál globálneho otepľovania631 631 631
Hmotnosť chladiva kg 0,28 0,22 0,37

Technické údaje TB

Základné vyhotovenie

ModelTB 19 TB 26
Prietokové množstvo m³/min 2,1 2,55
Tlaková strata bar 0,19 0,2
Elektrický príkon pri 50 obj. % kW 0,24 0,34
Elektrický príkon pri 100 obj. % kW 0,44 0,62
Prevádzkový pretlak bar 3 - 16 3 - 16
Teplota okolia °C 3 - 43 3 - 43
Vstupná teplota °C 3 - 55 3 - 55
Hmotnosť kg 108 116
Rozmery
Š x H x V mm
620 x 540 x 963 620 x 540 x 963
Pneumatická prípojkaG 1 G 1
Prípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼
Napájanie elektrickou energiou230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,35 0,33
Potenciál globálneho otepľovania631 631
Hmotnosť chladiva kg 0,56 0,53

Technické údaje TC

Základné vyhotovenie

ModelTC 31 TC 36
Prietokové množstvo m³/min 3,2 3,9
Tlaková strata bar 0,17 0,17
Elektrický príkon pri 50 obj. % kW 0,38 0,41
Elektrický príkon pri 100 obj. % kW 0,74 0,89
Prevádzkový pretlak bar 3 - 16 3 - 16
Teplota okolia °C 3 - 43 3 - 43
Vstupná teplota °C 3 - 55 3 - 55
Hmotnosť kg 155 170
Rozmery
Š x H x V mm
764 x 660 x 1.009 764 x 660 x 1.009
Pneumatická prípojkaG 1¼ G 1¼
Prípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼
Napájanie elektrickou energiou230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,5 0,63
Potenciál globálneho otepľovania631 631
Hmotnosť chladiva kg 0,8 1