Energeticky úsporné kondenzačné sušiče SECOTEC od 45 do 98 m³/min

SECOTEC TG: Kompaktná mocnosť

S novou sériou TG rozširuje spoločnosť KAESER svoje energeticky úsporné kondenzačné sušiče SECOTEC až do objemových prietokov 98 m³/min vo vyhotoveniach chladených vzduchom a vodou.

Títo kompaktní obri, určení pre veľký priemysel, zabezpečujú stabilné hodnoty tlakového rosného bodu aj v tých najnáročnejších podmienkach – s maximálnou spoľahlivosťou a minimálnymi nákladmi na životný cyklus.
Výkonný koncept kondenzačných sušičov so zásobníkom chladu a štandardné riadenie SIGMA CONTROL SMART, s možnosťou pripojenia do komunikačnej siete, zaručujú prevádzku, ktorá šetrí materiál a energiu vo všetkých fázach zaťaženia. Inovatívna regulácia množstva chladiaceho vzduchu u variantov chladených vzduchom definuje nový štandard v oblasti ich prevádzkovej spoľahlivosti a efektivity prevádzkových nákladov.

Vaše výhody

 • Zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti:
  Inovatívna regulácia množstva chladiaceho vzduchu kondenzačných sušičov SECOTEC TG sa v kombinácii s radiálnym ventilátorom stará o optimálne chladenie zariadenia. Nielenže tak otvára nové možnosti pri plánovaní a inštalácii, ale výrazne prispieva aj k efektívnej a materiál šetriacej prevádzke veľkých kondenzačných sušičov.
 • Progresívna investícia:
  S ekologickým chladivom R-513A ponúka KAESER momentálne najlepšie riešenie pre zabezpečnie funkčnosti v budúcnosti. Tým sa efektívne predchádza vysokým nákladom na opravy alebo dokonca hroziacim odstávkam.
 • Ďalšie zníženie prevádzkových nákladov:
  Vďaka výkonnému konceptu výmenníka tepla SECOPACK LS so zásobníkom chladu a perfektne zladenými chladiarenskými kompresormi, disponujú kondenzačné sušiče SECOTEC TG do 98 m³/min mimoriadne energeticky úspornou reguláciou čiastočného zaťaženia – pri maximálne kompaktných rozmeroch zariadenia a minimálnych nákladoch na údržbu.
Ideálny doplnok: separátor oleja a vody AQUAMAT
Systém na úpravu kondenzátu AQUAMAT

Náš tip: Kondenzát pred vypustením do kanalizácie upravte v súlade s platnými zákonmi a cenovo výhodne pomocou separátora oleja a vody AQUAMAT.

 

Podrobné informácie o výrobku

Inovačná regulácia odpadového vzduchu s radiálnym ventilátorom
Inováciou nového kondenzačného sušiča SECOTEC je radiálny ventilátor.

Veľká úspora priestoru znižuje náklady na plánovanie a inštaláciu. Stabilný tlakový rosný bod, ako aj prevádzka šetriaca materiál, vďaka optimálnemu chladeniu zariadenia.

Inovácia:

 • Frekvenčne regulovaný radiálny ventilátor odvádza v závislosti od zaťaženia vznikajúce odpadové teplo kondenzačného sušiča prúdom chladiaceho vzduchu.
 • Radiálny ventilátor umožňuje – vďaka dostatočnému zvyškovému tlaku – priame napojenie typických kanálov na odvod vzduchu na kondenzačný sušič.
 • Obzvlášť energeticky efektívne dimenzovanie radiálneho ventilátora sa prejavuje v mimoriadne nízkych potrebách výkonu kondenzačného sušiča SECOTEC TG.
 • Bezpečne sa zabráni tepelnému skratu – zapríčinenému opätovným nasatím teplého odpadového vzduchu ako chladiaceho vzduchu.
 • V porovnaní s doterajšou ventilačnou technikou s lapačmi odpadového vzduchu a prídavným podporným ventilátorom: Odpadá nepotrebné nasávanie okolitého vzduchu. To minimalizuje prúd odpadového vzduchu a tým potrebný prierez kanála. Podporný ventilátor sa tým stáva nadbytočný. 
 • Sebestačná regulácia odpadového vzduchu a vysoký zvyškový tlak umožňujú pripojenie na zberný kanál pre kompresory.  
Progresívne chladivo R-513A
R-513A

Použitie malých množstiev progresívneho chladiva R-513A zaisťuje spoľahlivosť napájania na údržbu počas celej životnosti kondenzačného sušiča.

Inovácia:

 • Použitie skleníkových plynov sa na celom svete čoraz prísnejšie upravuje zákonnými predpismi. Maximálne kompaktný tepelný výmenník – ako SECOPACK LS a kondenzátor typu Microchannel – výrazne znižuje potrebu chladiva.
 • Potenciál globálneho otepľovania chladiva R-513A je v porovnaní s látkami, ktoré sa doteraz používali v kondenzačných sušičoch, výrazne nižší.
 • Chladivo R-513A je rovnocenné s chladivom R-134a. Nie je ani toxické, ani horľavé.
Výkonný koncept kondenzačných sušičov
Rez systémom výmenníka tepla SECOPACK
 1. Vstup stlačeného vzduchu
 2. Výstup kondenzátu
 3. Vstup chladiva (chladný)
 4. Výstup chladiva (teplý)
 5. Prenos tepla
 6. Výstup stlačeného vzduchu

Spôsob prevádzky, ktorý šetrí materiál, stabilný tlakový rosný bod a vysoká energetická účinnosť vo všetkých fázach zaťaženia.

Optimalizácia:

 • Séria SECOTEC TG kombinuje systém tepelných výmenníkov SECOPACK LS s akumulátorom latentného tepla s až tromi paralelne usporiadanými kompresormi chladiva. Zapínajú sa priebežne v závislosti od zaťaženia. 
 • Výsledné odľahčenie akumulátora chladu umožňuje ešte kompaktnejšie vyhotovenie.
 • Vďaka výkonnému akumulátoru chladu sa dá dosiahnuť plynulé a efektívne prispôsobenie chladiaceho výkonu v prevádzke s čiastočným zaťažením.
 • Prevádzka, ktorá šetrí materiál, vďaka obmedzenej frekvencii spínania kompresorov chladiva.
 • Sériové riadenie SIGMA CONTROL SMART zisťuje hodnotu pre skutočný elektrický príkon.
Minimálne náklady na servis

Minimálne náklady na údržbu, kontrolu a dokumentáciu.

Inovácia:

 • Radiálny ventilátor je dimenzovaný, na rozdiel od typického axiálneho ventilátora, na celú dobu životnosti zariadenia.
 • Odlučovač kondenzátu SECOPACK LS nepotrebuje filtračné prvky. Treba len vymeniť servisnú jednotku sériového odvádzača kondenzátu ECO-DRAIN.  
 • Ďalšie diely na údržbu neexistujú.
 • Chladivo R-513A: Malé množstvá náplne a nízky potenciál globálneho otepľovania tvoria cenovo výhodný základ na splnenie národných povinností prevádzkovateľov. Pri SECOTEC TG preto úplne odpadajú kontroly tesnosti s nákladnými dokumentačnými povinnosťami podľa európskeho nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch (EÚ 517/2014). Odporúčame však, aby ste raz ročne iniciovali kontrolu, ktorú vykoná certifikovaný odborník.
Kombinácia najlepšieho sušenia a šetrnej prevádzky
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

Kondenzačné sušiče SECOTEC stabilne udržiavajú tlakový rosný bod +3 °C aj pri plnom zaťažení. Vďaka úzkemu rozsahu výkyvom je, aj počas prevádzky s čiastočným zaťažením, tlakový rosný bod výrazne stabilnejší ako pri bežných kondenzačných sušičoch. 

Bežné kondenzačné sušiče so spínacími prevádzkovými režimami, no bez dodatočného akumulátora chladu, používajú ako akumulátor chladu materiál svojho výmenníka tepla. Chladiace kompresory a motory ventilátorov týchto sušičov sa teda musia zapínať a vypínať omnoho častejšie, aby dokázali zabezpečiť potrebný chladiaci výkon na konštantnej úrovni. 

V záujme zníženia frekvencie spínania a miery opotrebovania sa preto chladiaci okruh uvádza znova do prevádzky až po dosiahnutí výrazne vyšších tlakových rosných bodov. Výsledné kolísanie tlakových rosných bodov negatívne ovplyvňuje výsledok sušenia. Je to riskantné, pretože korózia môže začať už pri relatívnej vlhkosti stlačeného vzduchu na úrovni 40 %, teda skôr, než sa začne tvoriť kondenzát. 

Naproti tomu, prevádzka kondenzačných sušičov SECOTEC je vďaka vysokej kapacite akumulátorov chladu mimoriadne šetrná voči použitým materiálom. Keď sa akumulátor "nabije" chladom, chladiaci kompresor a motor ventilátora môžu zostať vypnuté omnoho dlhšie bez toho, aby došlo k ovplyvneniu stability tlakového rosného bodu.

Kompaktné rozmery

Efektívna regulácia akumulačného média do 98 m³/min na ploche len 1,7 m². Výsledkom sú mimoriadne flexibilné možnosti plánovania a priestorovo úsporná inštalácia.

Inovácia:

 • Kompaktná koncepcia kondenzačných sušičov je základom malých rozmerov SECOTEC TG.
 • Rozmery sú presne 1 025 x 1 620 x 2 130 mm.
 • Zadná strana sa dá použiť ako strana pri stene (vzdialenosť od steny 200 mm).
Technické údaje

Základné vyhotovenie

ModelTG 450 TG 520 TG 650
Prietokové množstvo m³/min 45 52 65
Tlaková strata bar 0,14 0,19 0,12
Elektrický príkon pri 50 obj. % kW 1,55 1,85 2,02
Elektrický príkon pri 100 obj. % kW 3,28 3,89 4,83
Prevádzkový pretlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 13
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Hmotnosť kg 637 658 704
Rozmery
Š x H x V mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
Pneumatická prípojkaDN100 PN16 DIN DN100 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Prípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼ G ¼
Napájanie elektrickou energiou400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A R-513A
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 2,71 2,74 4,04
Potenciál globálneho otepľovania631 631 631
Hmotnosť chladiva kg 4,3 4,35 6,4

ModelTG 780 TG 980
Prietokové množstvo m³/min 78 98
Tlaková strata bar 0,17 0,25
Elektrický príkon pri 50 obj. % kW 2,48 3,61
Elektrický príkon pri 100 obj. % kW 5,88 9,82
Prevádzkový pretlak bar 3 - 13 3 - 13
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 60 3 - 60
Hmotnosť kg 700 763
Rozmery
Š x H x V mm
1.025 x 1.656 x 2.127 1.025 x 1.656 x 2.127
Pneumatická prípojkaDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Prípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼
Napájanie elektrickou energiou400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 3,79 4,98
Potenciál globálneho otepľovania631 631
Hmotnosť chladiva kg 6 7,9