Adsorbéry s aktívnym uhlím

Neustále vpred za najvyššou kvalitou vzduchu

Adsorbéry s aktívnym uhlím série ACT od spoločnosti Kaeser spoľahlivo odstraňujú olejové pary a pachy. Inštaláciou systémov sušenia stlačeného vzduchu a predradeného filtrovania dosiahnete zvyškové obsahy oleja triedy 1 podľa normy ISO 8573-1 – tento stupeň ochrany je dostatočný aj pre citlivé výrobné procesy.

Veľkorysé plniace množstvá kvalitného aktívneho uhlia a trvale nízka strata tlaku zaručujú mimoriadnu hospodárnosť. Vďaka tomu vydržia až 12 000 prevádzkových hodín kompresora bez výmeny aktívneho uhlia. Sériovo montovaný indikátor oleja upozorňuje na prípadné prevádzkové poruchy.

 • Zvyškové obsahy oleja v rozsahu koncentrácie 0 – 0,01 mg/m³
 • Prietokové množstvo 1,17 – 154,5 m³/min
 • Maximálny prevádzkový tlak 10 bar/16 bar, prípadne ako voliteľná možnosť aj 48 bar

Vaše výhody

 • Dosahovanie hodnôt, ktoré sú výrazne nižšie než medzné hodnoty triedy 1:
  Hornú hranicu na dosiahnutie triedy 1 podľa normy ISO 8573-1 predstavuje zvyškový obsah oleja na úrovni 0,01 mg/m³. Adsorpčné sušiče série ACT od spoločnosti Kaeser dokážu dosiahnuť hodnoty zvyškového obsahu oleja, ktoré sú výrazne pod touto hranicou. Dôsledok: trvalé a bezpečné dodržiavanie medznej hodnoty.
 • Nízke náklady na údržbu:
  V dôsledku veľkorysých rozmerov a zabezpečenia optimálneho prístupu k vysokoúčinnému aktívnemu uhliu sa adsorbéry série ACT od spoločnosti Kaeser vyznačujú mimoriadne dlhými intervalmi údržby. Namontované sú v ochrannom, mimoriadne robustnom oceľovom ráme.
 • Minimálna tlaková strata:
  Veľkoryso dimenzované vstupné a výstupné prierezy zabezpečujú trvale nízku tlakovú stratu, čím zlepšujú hospodárnosť.
Ideálny doplnok: Filtre stlačeného vzduchu od spoločnosti KAESER
Adsorbér s aktívnym uhlím spoločnosti KAESER KOMPRESSOREN

ACT adsorbéry s aktívnym uhlím by mali byť vždy vybavené filtrami KAESER. Keď sú nainštalované ako predradené a dodatočné filtre, zaisťujú maximálnu trvanlivosť aktívneho uhlia a udržujú vyčistený stlačený vzduch bez prachu z uhlia – pri veľmi nízkej strate tlaku.

 

Podrobné informácie o výrobku

Výbava

Sériová výbava

 • nádoba s adsorbčným prostriedkom vrátane náplne aktívneho uhlia, rozvádzače prúdu stlačeného vzduchu z ušľachtilej ocele a osobitné plniace a vypúšťacie hrdlo hore/dole
 • vybavená manometrom nádoby a redukčným ventilom s indikátorom oleja (pre prevádzkový tlak 48 bar, možnosť)
 • predmontované vstupné a výstupné vedenie stlačeného vzduchu
 • stabilný stojanový rám, 2-zložkové mokré lakovanie

Možnosti

 • vyhotovenie bez silikónu podľa skúšobnej normy VW PV 3.10.7 
 • prevádzkový tlak 16 bar pre modely ACT 169 – 1545 
 • prevádzkový tlak 48 bar pre modely ACT 12 – 1545 HP
Znížte náklady na životný cyklus!

Aktívne uhlie

Filter s aktívnym uhlím spoločnosti KAESER KOMPRESSOREN
 KA filtračný prvok

Adsorbér s aktívnym uhlím + prachový filter

Náklady na životný cyklus klesajú s adsorbérom s aktívnym uhlím a prachovým filtrom spoločnosti KAESER KOMPRESSOREN
 ACT filtračná náplň aktívneho uhlia
 KD prachový filter
 Úspora ACT+KD

Odhady:
Náklady na investíciu, servis (materiál, práca a likvidácia) pri nasledujúcich intervaloch údržby: ACT náplň aktívneho uhlia 12 000 h, prachový filter 6 000 h, filter s aktívnym uhlím 1 000 h; ročná dlhová služba vyše 10 rokov

Nízke náklady na životný cyklus

Pri kontinuálnej potrebe stlačeného vzduchu ACT adsorbéry s aktívnym uhlím KAESER z hľadiska nákladov výrazne prevyšujú typické filtre s aktívnym uhlím. Vďaka dlhším intervalom údržby dosahujú ich náklady na životné cykly zvyčajne v treťom roku úroveň kvalitných filtrov s aktívnym uhlím.
V nasledujúcich rokoch sa prejavujú ako oveľa výhodnejšia alternatíva. K tomu sa pridáva výrazne lepšia disponibilita stlačeného vzduchu vďaka nižšiemu počtu údržbových činností.

Konštrukcia a funkcia
Schéma prietoku stlačeného vzduchu pri adsorbéry s aktívnym uhlím spoločnosti KAESER KOMPRESSOREN
 1. Vstup stlačeného vzduchu
 2. Predradený filter (príslušenstvo)
 3. Výstup kondenzátu
 4. Zásobník s adsorpčným prostriedkom
 5. Rozvádzač prúdu stlačeného vzduchu z ušľachtilej ocele
 1. Náplň aktívneho uhlia
 2. Dodatočný filter (príslušenstvo)
 3. Výstup stlačeného vzduchu
 4. Redukčný ventil
 5. Indikátor oleja
Technické údaje