Kompletný systém dotláčacích kompresorov: SIGMA PET AIR


Kompletný balík bez starostí pre výrobu nádob PET

Kompletný systém dotláčacích kompresorov SIGMA PET AIR spája výrobu fúkaného a riadiaceho vzduchu do jedného zariadenia pripraveného na prevádzku. Vzduchom chladený skrutkový kompresor vyrába riadiaci vzduch a súčasne slúži ako plniaci kompresor pre fúkaný vzduch. Dotláčacie kompresory fúkaného vzduchu, riadenie zariadenia, ako aj všetky komponenty na úpravu stlačeného vzduchu obidvoch tlakových systémov sú nainštalované na svojom základnom ráme a pripravené na prevádzku

SIGMA PET AIR ponúka nasledujúce výkonové parametre:

 • Prietokové množstvo do 2772 m³/h
 • Fúkaný vzduch do 45 bar

Pre prevádzkovateľa zariadenia na vyfukovanie PET nádob s vysokými očakávaniami na spoľahlivosť, hospodárnosť a kvalitu stlačeného vzduchu je kompletný systém dotláčacích kompresorov SIGMA PET AIR tá správna voľba.

Vaše výhody

 • Rýchlo u vás, rýchlo pripravený na prevádzku:
  Montáž na základnom ráme nielen znižuje potrebu miesta, ale aj nároky pri preprave a inštalácii zariadenia. Podľa individuálneho želania zákazníka dodávame systémy SIGMA-PET-AIR aj pevne a hotovo nainštalované v kontajneri.
 • Dobre chladený bez vysokých nákladov:
  Dotláčacie kompresory sú vybavené prevažne vzduchom chladeným dochladzovačom. Pri vzduchom chladených agregátoch udržiava osobitne umiestnený chladič s motorom ventilátora teplotný rozdiel (ΔT) medzi nasávaným a dotlačovaným stlačeným vzduchom v úzkych medziach. Môžete si ušetriť nákladné chladenie vodou.
 • Profitujte z nenáročnej údržby:
  V systéme SIGMA-PET-AIR sa používajú iba dva stupne kompresie (skrutkový kompresor a dotláčací kompresor). To pre vás znamená v porovnaní s viacstupňovými vysokotlakovými kompresormi s atmosférickou kompresiou oveľa menšie nároky na servis.

Náklady Life-Cycle

Všetky komponenty sú navzájom precízne vyladené na maximálnu možnú efektivitu. To pre vás znamená maximálnu hospodárnosť, spoľahlivosť a disponibilitu pri výrobe riadiaceho a fúkaného vzduchu vo výrobe PET nádob.

 

Podrobné informácie o výrobku

Komponenty

Systém SIGMA-PET-AIR sa skladá z piatich komponentov:

5 komponentov systému SIGMA PET AIR

1. Energeticky úsporného skrutkového kompresora

Skrutkový kompresor s energeticky úsporným profilom SIGMA, vyvinutým a optimalizovaným spoločnosťou KAESER KOMPRESSOREN dodáva solídny základ riadiaceho a pracovného vzduchu.

2. Efektívny dotláčací kompresor

Presné zladenie na skrutkový kompresor umožňuje, aby sa udržiaval nízky pomer kompresie dotláčacieho kompresora. To zlepšuje energetickú efektivitu.

3. Kvalita stlačeného vzduchu podľa triedy 1

Systém SIGMA-PET-AIR vytvára technicky bezolejový stlačený vzduch. Zvyšný obsah oleja a čiastočiek pevných látok leží spoľahlivo pod hraničnými hodnotami triedy 1/ISO 8573-1.

4. Kompletné zásobníky stlačeného vzduchu

Tak vysokotlakové ako aj vysokotlakové zásobníky sú vybavené všetkými potrebnými armatúrami vrátane elektronického odvádzača kondenzátu.

5. Plnoautomatické riadenie

V centrálnom skriňovom rozvádzači sa nachádza riadiaca a monitorovacia jednotka KAESER CONTROL, riadenie dotláčacieho kompresora (hviezda-trojuholník), ako aj zaistenie pre všetky pohony.

Technické údaje