Kompletný systém s dotláčacím kompresorom: SIGMA PET AIR


Univerzálne bezstarostné zariadenie pre výrobu PET nádob

Kompletný systém s dotláčacím kompresorom SIGMA PET AIR spája výrobu vzduchu na vyfukovanie a ovládanie do jedného zariadenia. Vzduchom chladený skrutkový kompresor vyrába nízkotlakový ovládací vzduch a súčasne slúži ako prvý stupeň pre výrobu vysokotlakového vzduchu na vyfukovanie. Dotláčací kompresor, riadenie zariadenia, ako aj všetky komponenty na úpravu stlačeného vzduchu obidvoch tlakových úrovní sú nainštalované na jednom ráme a pripravené na prevádzku

SIGMA PET AIR ponúka nasledujúce výkonové parametre:

 • Objemový výkon do 2772 m³/h
 • Tlak vzduchu na vyfukovanie do 45 bar

Pre prevádzkovateľa zariadenia na vyfukovanie PET nádob s vysokými očakávaniami na spoľahlivosť, hospodárnosť a kvalitu stlačeného vzduchu je kompletný systém SIGMA PET AIR tou správnou voľbou.

Vaše výhody

 • Rýchlo u vás a okamžite pripravený na prevádzku:
  Montáž na základnom ráme nielen znižuje potrebu miesta, ale aj nároky na prepravu a inštaláciu zariadenia. Podľa individuálneho želania zákazníka dodávame systémy SIGMA PET AIR aj ako hotovú kontajnerovú stanicu.
 • Jedinečné chladenie bez zvyšených nákladov:
  Dotláčacie kompresory sú vybavené prevažne vzduchom chladeným dochladzovačom. Pri vzduchom chladených agregátoch udržiava osobitne umiestnený chladič, so samostatným ventilátorom, teplotný rozdiel (ΔT) medzi vystupujúcim a vstupujúcim stlačeným vzduchom na čo najnižšej hodnote. Zákazník tak nemusí použiť nákladné chladenie vodou.
 • Profitujte z nenáročnej údržby:
  V systéme SIGMA PET AIR sa používajú iba dva stupne kompresie (skrutkový kompresor a dotláčací kompresor). To pre Vás znamená, že v porovnaní s viacstupňovými vysokotlakovými kompresormi s atmosférickou kompresiou sú nároky na servis oveľa nižšie.
Náklady Life-Cycle

Všetky komponenty sú navzájom precízne vyladené na maximálnu možnú efektivitu. To pre vás znamená maximálnu hospodárnosť, spoľahlivosť a disponibilitu pri výrobe riadiaceho a fúkaného vzduchu vo výrobe PET nádob.

 

Podrobné informácie o výrobku

Komponenty

Systém SIGMA PET AIR sa skladá z piatich komponentov:

5 komponentov systému SIGMA PET AIR

1. Energeticky úsporného skrutkového kompresora

Skrutkový kompresor s energeticky úsporným SIGMA profilom, vyvinutým a optimalizovaným spoločnosťou KAESER KOMPRESSOREN je základom výroby ovládacieho a procesného vzduchu.

2. Efektívny dotláčací kompresor

Presné zladenie dotláčacieho a skrutkového kompresora umožňuje udržiavať kompresoný pomer na čo najnižšej hodnote, čo zlepšuje energetickú efektívnosť.

3. Kvalita stlačeného vzduchu podľa triedy 1

Systém SIGMA PET AIR produkuje technicky bezolejový stlačený vzduch. Zvyškový olej a prachové čiastočky sú spoľahlivo udržiavané pod hraničnými hodnotami triedy 1 definovanej v ISO 8573-1.

4. Kompletné zásobníky stlačeného vzduchu

Tak nízkokotlakové ako aj vysokotlakové zásobníky sú vybavené všetkými potrebnými armatúrami vrátane elektronických odvádzačov kondenzátu.

5. Plne automatické riadenie

V hlavnom rozvádzači sa nachádza riadiaca a monitorovacia jednotka KAESER CONTROL, riadenie dotláčacieho kompresora (hviezda-trojuholník), ako aj istie pre všetky pohony.