Riadenie

Spínacia centrála pre vaše zásobovanie stlačeným vzduchom a kľúčovú technológiu pre Industrie 4.0

Riadenia SIGMA CONTROL 2 (decentralizovaná inteligencia) a SIGMA AIR MANAGER 4.0 (centrálna inteligencia) sa starajú o efektívnu súhru všetkých komponentov pneumatického zariadenia. Pretože tu môžete dosiahnuť najväčšie úspory energie. Pre takúto komplexnú úlohu sú potrebné schopnosti inteligentných počítačov. Ich úlohy:

  • permanentné zníženie spotreby energie počas celého životného cyklu zariadenia (výpočet zakladajúci sa na simulácii najefektívnejšej alternatívy procesu)
  • riadenie jednotlivých komponentov v rámci stanice
  • manažment stlačeného vzduchu a nákladov na stlačený vzduch
  • komunikácia medzi najrozličnejšími systémovými komponentami

Prehľad našich riadeníOvládanie kompresora

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2

S interným riadením SIGMA CONTROL 2 (decentralizovaná inteligencia, dodávateľ údajov pre centrálnu inteligenciu SIGMA AIR MANAGER 4.0) sa dá presne prispôsobiť výkon kompresora príslušnej potrebe stlačeného vzduchu.

  • koordinuje a optimalizuje súhru medzi výrobou a spotrebou stlačeného vzduchu
  • s rozličnými predprogramovanými a energeticky úspornými riadiacimi systémami
  • je možný manažment efektivity pneumatického zariadenia
Rýchly vstup
Ovládanie kompresora

Systém manažmentu stlačeného vzduchu

SIGMA AIR MANAGER 4.0 master controller from KAESER KOMPRESSOREN.

Systém manažmentu stlačeného vzduchu SIGMA AIR MANAGER 4.0 monitoruje a riadi všetky komponenty vášho systému na výrobu stlačeného vzduchu s cieľom maximálnej úspory nákladov.

  • Manažment stlačeného vzduchu založený na spotrebe vzduchu
  • Komunikácia a výmena údajov v reálnom čase
  • Väčší prehľad, viac kontroly, menej prestojov
Rýchly vstup
Systém manažmentu stlačeného vzduchu