Riadenie

Spínacia centrála pre vaše zásobovanie stlačeným vzduchom a kľúčovú technológiu pre Industrie 4.0

Riadenia SIGMA CONTROL 2 (decentralizovaná inteligencia) a SIGMA AIR MANAGER 4.0 (centrálna inteligencia) sa starajú o efektívnu súhru všetkých komponentov pneumatického zariadenia. Pretože tu môžete dosiahnuť najväčšie úspory energie. Pre takúto komplexnú úlohu sú potrebné schopnosti inteligentných počítačov. Ich úlohy:

  • permanentné zníženie spotreby energie počas celého životného cyklu zariadenia (výpočet zakladajúci sa na simulácii najefektívnejšej alternatívy procesu)
  • riadenie jednotlivých komponentov v rámci stanice
  • manažment stlačeného vzduchu a nákladov na stlačený vzduch
  • komunikácia medzi najrozličnejšími systémovými komponentami


Prehľad našich riadeníOvládanie kompresora

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2

S interným riadením SIGMA CONTROL 2 (decentralizovaná inteligencia, dodávateľ údajov pre centrálnu inteligenciu SIGMA AIR MANAGER 4.0) sa dá presne prispôsobiť výkon kompresora príslušnej potrebe stlačeného vzduchu.

  • koordinuje a optimalizuje súhru medzi výrobou a spotrebou stlačeného vzduchu
  • s rozličnými predprogramovanými a energeticky úspornými riadiacimi systémami
  • je možný manažment efektivity pneumatického zariadenia

Rýchly vstup
Ovládanie kompresora

Spojené riadenie

Spojené riadenie SIGMA AIR MANAGER 2

Systém manažmentu stlačeného vzduchu SIGMA AIR MANAGER 4.0 monitoruje a riadi všetky komponenty vášho zariadenia na výrobu stlačeného vzduchu v zmysle maximálnej úspory nákladov.

  • Zlepšenie kvality tlaku a automatické prispôsobenie dodávaného množstva pri kolísavej spotrebe
  • Permanentné jemné nastavovanie v zmysle energetického optima
  • Predbežná údržba špecialistami Kaeser zabraňuje neplánovaným výpadkom

Rýchly vstup
Spojené riadenie