Podmienky používania

Autorské práva

Internetové stránky spoločnosti Air Consulting vrátane všetkých grafických a textových obsahov sú chránené autorským právom. Akékoľvek používanie bez výslovného povolenia je neprípustné a trestné.

Textové a obrazové súbory uložené v rubrike podnik/tlač sú uložené v rozlíšení pre tlač, a preto sa môžu sťahovať a v správnej súvislosti používať na bezplatné zverejnenie aj bez predchádzajúcej konzultácie. Redakčné spracovanie je povolené. Akákoľvek zmena obrazových a textových obsahov je však prísne zakázaná.

Vylúčenie ručenia za nedostatky

Všetky údaje uvedené v našej internetovej ponuke boli dôkladne skontrolované. Túto ponuku informácií sa usilujeme nepretržite rozširovať a aktualizovať. Nemôžeme však prevziať záruku za kompletnosť, správnosť a aktuálnosť.