Práca v spol. KAESER

Našim zamestnancom vďačíme za veľa. Tvoria výkonný tím, vďaka ktorému určujeme štandardy na globálnych trhoch.
Tento tím neustále rozširujeme. S angažovanými žiakmi a absolventmi vysokých škôl, ale aj so skúsenými zamestnancami radi prediskutujeme a špecifikujeme možnosti ich uplatnenia.

Tradícia a udržateľnosť

Náš podnik má za sebou dlhú a úspešnú históriu. Existuje už od roku 1919, keď Carl Kaeser senior otvoril svoju strojársku dielňu. Dnes vedie podnik jeho vnuk Thomas Kaeser. Rodinný duch možno cítiť všade. Vzájomný rešpekt a tímová práca sú základom každodennej spolupráce. Skutočnosť, že náš podnik sa od svojich začiatkov nachádza v rodinnom vlastníctve, posilňuje našu udržateľnosť.

Zodpovednosť a bezpečnosť

Naši zamestnanci prispievajú rozhodujúcou mierou k tomu, že sme sa etablovali medzi celosvetovo vedúcimi dodávateľmi kompresorov a techniky na úpravu stlačeného vzduchu a túto pozíciu si dokážeme aj udržať. Preto je samozrejmosťou, že sa o našich zamestnancov staráme. Preberáme za nich zodpovednosť a ponúkame im isté pracovné miesto. Naši zamestnanci sa môžu na nás spoľahnúť.

Kvalita a imidž

Ako pre jeden z popredných podnikov v našom odvetví je naším záväzkom, aby sme vyrábali výrobky najvyššej kvality a dôsledne podporovali inovácie. Vďaka tomu sa nám darí umiestňovať naše výrobky mimoriadne úspešne na medzinárodných trhoch.

Vaše šance v spoločnosti KAESER

Vaša profesijná kariéra je v našom záujme. Pravidelné a aktuálne tréningové programy vám ponúkajú možnosti na stále rozširovanie vašich kompetencií. Obzvlášť sa tešíme z mobilných zamestnancov, ktorí chcú spoznať naše celosvetové pobočky. Sme zastúpení vo vyše 140 krajinách na všetkých kontinentoch. Radi podporíme vaše úsilie o ďalší vývoj v našej podnikovej skupine.
Ako zamestnanec spoločnosti Kaeser ste zodpovední za náš inovačný potenciál a kvalitu našich výrobkov. U nás dostanete voľný priestor na dávanie podnetov a sledovanie vašich osobných cieľov.

Prispejte k nášmu ďalšiemu rozvoju

Kariéra v KAESER - vaša šanca pre budúcnosť

Kreativita, angažovanosť a flexibilita našich zamestnancov významnou mierou prispievajú k nášmu úspechu. Náš tím chceme naďalej posilňovať a ponúkame zaujímavé a podnetné činnosti v rôznych oblastiach.

Skúste to s nami - nebudete ľutovať.