Industrie 4.0 – Budúcnosť sa už začala

Chytrý vzduch

Prežívame ju, štvrtú priemyselnú revolúciu. S našou koncepciou Industrie 4.0 plánujeme a realizujeme, prevádzkujeme a optimalizujeme váš stlačený vzduch – individuálne a digitálne. Staráme sa o chytrý stlačený vzduch, tak účinne, ako ešte nikdy predtým.

Spoločnosť Kaeser Kompressoren ponúka riešenia Industrie 4.0 pre oblasť stlačeného vzduchu.

Prečo chytrý?

Inteligentne prepojené Kaeser systémy stlačeného vzduchu poskytujú v ultra-flexibilnom výrobnom prostredí Industrie 4.0 spoľahlivo konkrétny požadovaný výkon a kvalitu stlačeného vzduchu v závislosti od situácie. Navyše sa už veľmi skoro zistia nezrovnalosti v sieti stlačeného vzduchu, takže servisný zásah sa môže vykonať cielene ešte pred skutočným výskytom poruchy. Umožňujú to informácie v reálnom čase. Vďaka tomu je možné spoločne zvýšiť hospodárnosť a flexibilitu výroby.

Podstata stlačeného vzduchu 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0 a jeho štyri najväčšie výhody:

 • Variabilné prispôsobenie riadenia stlačeného vzduchu pre individualizovanú sériovú výrobu.
 • Najlepšia efektivita vďaka nepretržitému monitorovaniu a optimalizácii.
 • Najvyššia disponibilita vďaka diaľkovej diagnostike, prediktívnej údržbe a predchádzaniu kritickým stavom.
 • Optimálne zabezpečenie budúcnosti vďaka početným rozhraniam, jednoduchým aktualizáciám a integrovanému energetickému manažmentu podľa ISO 50001.
SIGMA AIR MANAGER 4.0 compressed air management system from Kaeser Kompressoren

Otázky a odpovede

Aké bezpečné je digitálne prepojenie so spoločnosťou KAESER?
 • Údaje o výkone sa prenášajú výlučne cez uzatvorenú SIGMA NETWORK. Prístup na údaje zvonku nie je možný. Všetky štruktúry zodpovedajú odporúčaniam Spolkového úradu pre bezpečnosť informačnej techniky (BSI).
 • Automatický manažment porúch SIGMA AIR MANAGER 4.0 zostáva pripravený na prevádzku aj pri výpadkoch prúdu. Kompresory sa v tomto prípade prepnú na samoreguláciu.
Aké výhody ponúka prediktívna údržba (Predictive Maintenance)?
 • Flexibilné požiadavky na zásobovanie stlačeným vzduchom predpokladajú flexibilný servis. Klasická údržba, ktorá sa zakladá len na pevne stanovených servisných intervaloch, tu rýchlo narazí na svoje vlastné hranice. Ďalším prínosom dynamickej údržby podľa skutočnej potreby je znižovanie nákladov.
 • SIGMA AIR MANAGER 4.0 odosiela nepretržite a v reálnom čase všetky prevádzkové parametre a parametre okolia na KAESER DATA CENTER. Pomocou vlastných naprogramovaných expertných nástrojov dokážeme rýchlo zistiť nezrovnalosti a predchádzať drahým prevádzkovým poruchám.
Čo znamená permanentná analýza údajov o výkone pre efektivitu zariadení?
 • Monitorovaním dôležitých prevádzkových parametrov, ako napr. konečnej kompresnej teploty, tlakového rosného bodu alebo rozdielových tlakov, dokážeme udržiavať energetickú efektivitu pneumatického zariadenia vždy v optimálnom rozsahu.
 • Vďaka prenosu v reálnom čase a vyhodnoteniu je vždy zabezpečená optimálna kvalita údajov aj pri krátkodobých úpravách výroby.
 • Vždy sa včas dozviete, čo by mohlo spôsobiť poruchu a môžete zaviesť zodpovedajúce protiopatrenia.