KAESER manažment prevádzkovej životnosti

Kaeser kompresor je nákupom pre život. Chceme, aby ste tento nákup nikdy neoľutovali. A s týmto cieľom využívame všetku našu energiu a nadšenie – pri vývoji našich strojov, rovnako ako aj pri poradenstve a servise.

Energetická účinnosť je naším najvyšším cieľom

Obstarávacie a servisné náklady kompresora sú len malou časťou nákladov celého životného cyklu. Hlavnou zložkou celkových výdavkov sú náklady na energie.

Úspora s manažmentom KAESER Life-Cycle

Už viac ako 40 rokov pracujeme na tom, aby sme znížili vaše náklady na energie súvisiace s výrobou stlačeného vzduchu. – Ale nielen tie, stredobodom našej pozornosti sú aj náklady na servis a údržbu a predovšetkým stálu disponibilitu stlačeného vzduchu.

Spokojnosť zákazníkov začína poradenstvom

Preto starostlivo zhodnotíme vaše výrobné podmienky a vašu potrebu. Vyvinuli sme systémy, s ktorými vieme presne určiť, koľko stlačeného vzduchu potrebujete – a akej kvality. Pretože len keď poznáme vaše potreby, dokážeme vyvinúť riešenia, ktoré vám ušetria peniaze a námahu.

„Nejde to prostredníctvom predajcov kompresorov. Ide to len prostredníctvom systémových poskytovateľov stlačeného vzduchu, ktorých odborníci – pri dôkladnej znalosti detailov – nestrácajú čas na detailoch, ale myslia komplexne a neprehovárajú, ale presviedčajú.“
Dieter Markowiak, Immobilen udržiavanie/zásobovanie energiou závod Airbus Brémy

Kompresory pre tieto riešenia nie sú masovým tovarom. Spomedzi početných konštrukčných a výkonových možnosti nájdeme to správne pre vás.

Vyvíjame stroje s budúcnosťou

Keď je už vaše zariadenie inštalované, nemusíte mať s Kaeser kompresorom strach z budúcich nákladov a výdavkov. Naše výrobky konštruujeme nielen s cieľom energetickej účinnosti a spoľahlivej disponibility.

„S ničím nemáme tak málo problémov ako s dúchadlami Kaeser – keby boli všetky zariadenia také spoľahlivé!“

Karl Pecksteiner, čistička Klein-Pöchlarn (Rakúsko)

Jednoduchá údržba, ľahká výmena opotrebovaných dielov, rýchly servis, dlhá životnosť – a vďaka tomu vysoká a najvyššia možná stála disponibilita stlačeného vzduchu – na všetky tieto faktory myslíme pri dizajne našich strojov.