Tlačové informácie

Získajte informácie o aktuálnych novinkách z oblasti vývoja výrobkov, ponukách a iných zaujímavých novinkách z podniku KAESER KOMPRESSOREN.

Novinári si môžu stiahnuť na tomto mieste uložené textové a obrazové súbory a použiť ich na bezplatné zverejnenie v časopisoch, novinách a ostatných médiách aj bez konzultácie s tlačovým oddelením spoločnosti Kaeser. Redakčné spracovanie je povolené. Akákoľvek zmena obrazových a textových obsahov je však prísne zakázaná.

V prípade zverejnenia vás prosíme o doručenie jedného exemplára dokumentu na naše tlačové oddelenie.

Téma