Kontajner

Zostaňte flexibilný.

Dôležité informácie o koronavíruse COVID-19 a o používaní stlačeného vzduchu: 

„Berte na vedomie, že vírusy prenášané vzduchom existujú, a že v prípade nasatia vzduchovým kompresorom majú potenciál rozmnožovať sa v teplom, vlhkom a neúplne upravenom stlačenom vzduchu. V súčasnosti však neexistujú žiadne náznaky toho, že sa tak vírus COVID-19 správa.“ Výňatok zo správy asociácie British Compressed Air Society Ltd. z 20. 03. 2020.

--> Prejsť na správu

Prenajímame samostatné kompresory, dúchadlá a zariadenia na úpravu vzduchu. Takisto sú však v ponuke kompletné, flexibilne zostaviteľné systémy, pozostávajúce z viacerých komponentov nainštalovaných v kontajneroch. Naše kontajnery na stlačený vzduch sú pripravené na pripojenie a sú vhodné na inštaláciu v exteriéri. Musíte len pripojiť elektrický prúd, potrubia stlačeného vzduchu a odpadovej vody a kontajner je pripravený na používanie.

Všetky zariadenia Kaeser je navyše možné kombinovať aj so zariadeniami iných výrobcov, pretože naše zariadenia sú vybavené spätnými klapkami.

Vaše výhody

  • Flexibilita:
    Vybavenie kontajnera je možné flexibilne zostaviť.
  • „Plug & Play“:
    Jednoducho pripojte elektrický prúd, potrubia stlačeného vzduchu a odpadovej vody a kontajner je pripravený na prevádzku.
  • Kombinovateľnosť:
    Funguje aj v kombinácii so zariadeniami iných výrobcov.