Zákaznícky servis: KAESER AIR SERVICE

Čas sú peniaze: Robíme servis pohodlným

Spoločnosť KAESER KOMPRESSOREN je ako jeden z najväčších výrobcov kompresorov a poskytovateľov pneumatických systémov prítomná po celom svete. Vysoko kvalitná, globálne prepojená predajná a servisná organizácia zaisťuje po celom svete maximálnu možnú disponibilitu všetkých produktov a služieb Kaeser.


100 % kvalita a 100 % servis
Jedna z najdôležitejších požiadaviek na prevádzkové zásobovanie stlačeným vzduchom znie: maximálne možná disponibilita. A táto sa dá trvalo udržať aj s najlepšími a najefektívnejšími komponentami len so sprievodným najlepším možným servisom. Kvalitný servis sa vyplatí so spoľahlivou disponibilitou stlačeného vzduchu a vysokej bezpečnosti výroby.


Vaše výhody

  • Právna istota podľa DGUV predpis 100-500
  • Optimalizovaná prevádzková bezpečnosť a disponibilita
  • Menej nákladov na energiu
  • Dlhodobé zachovanie hodnôt

24-hodinový servis

Stlačený vzduch musí byť k dispozícii 24 hodín denne. Preto sú technická pomoc, zásobovanie dielmi a servisní technici v prípade núdze k dispozícii sedem dní v týždni, 24 hodín denne.

24/7

Centrálny servisný email :
hotline@airconsulting.sk