Poradca pre pneumatickú techniku

Náš poradca Kaeser: Správna adresa pre tých, ktorí sa zaujímajú o pneumatickú techniku vo všeobecnosti a hľadajú o nej pokračujúce informácie. Poradca vám ponúka základné informácie, podnety a profesionálne tipy k téme.

Obsah poradcu pre pneumatickú techniku

 • Čo je stlačený vzduch?
 • Hospodárna úprava stlačeného vzduchu
 • Prečo vlastne sušenie stlačeného vzduchu?
 • Správne odvádzanie kondenzátu
 • Nenákladné a bezpečné spracovanie kondenzátu
 • Efektívne riadenie kompresora
 • Ovládanie prítlačného pásu:
  • Optimálne zosúladenie kompresorov podľa spotreby
  • Úspora energie vďaka rekuperácii tepla
 • Predchádzanie stratám energie:
  • Nové plánovanie siete stlačeného vzduchu
  • Sanácia siete stlačeného vzduchu
 • Správne plánovanie kompresorových staníc:
  • Analýza potreby stlačeného vzduchu (ADA)
  • Stanovenie najhospodárnejšieho konceptu
  • Analýza potreby stlačeného vzduchu - zistenie skutočnej situácie
  • Efektívne chladenie kompresorovej stanice: Vzduchové chladenie
 • Správna prevádzka pneumatických systémov:
  • Dlhodobé udržiavanie spoľahlivosti a optimalizácie nákladov