KAESER systém úspory energie – KESS

Znížime vaše náklady až o 30 %

Pomocou Kaeser systému úspory energie KESS spracujeme údaje získané prostredníctvom ADA a skoncipujeme pre vás zásobovanie stlačeným vzduchu, ktoré ušetrí až 30 % vašich nákladov na energiu – niekedy dokonca menej!

  • Porovnávame pritom hneď viac možných konceptov, aby sme vám priniesli optimum hospodárnosti.
  • Zohľadňujemevýkonové správanie sa stanice počas celej doby chodu. Tak môžeme už na vstupe rozpoznať a odstrániť prípadné slabé miesta v oblasti čiastočného zaťaženia.
KESS - výpočet energetickej efektivity

Zistenie energetickej efektivity precíznym porovnaním príkonu s poskytnutou dodávkou stlačeného vzduchu.

KESS - KAESER energeticky úsporný systém

Z viacerých možných konceptov sa vyberie najhospodárnejší.

Rozpísané: Tak odsunieme vaše náklady na energiu

O 30 percent nižšia spotreba energie vďaka systému na úsporu energie KESS Kaeser

Ak je potreba stlačeného vzduchu presne známa podľa analýzy vyťaženia stlačeného vzduchu (ADA), vedie vyhodnotenie pomocou Kaeser systému úspory energie (KESS) k riešeniam na mieru s najvyššou efektivitou.

Výsledok: Až o 30 % nižšie náklady na energiu - prípadne dokonca viac!