Prepočet jednotiek

Ako oddeľovací znak desatinných miest použite, prosím, bodku!

Tlak

kPa
mbar
psi
at
atm
mm Ws
torr
Výkon

kW
HP
hp
kpm/s
cal/s
kcal/h
Energia

kWh
kpm
kcal
kJ
Objem

l
ft³
in³
yd³
galón britský
galón USA
Prietokové množstvo

m³/min
l/min
l/s
cfm
Teplota

°C
K
°F