Analýza vyťaženia stlačeného vzduchu - ADA

Vypátrané! – Poklesy nákladov a šance na úsporu

Pomocou našej analýzy vyťaženia stlačeného vzduchu ADA získame presné profily spotreby vášho zariadenia a zistíme tak vašuskutočnú potrebu stlačeného vzduchu – a síce vo všetkých častiach podniku a pri rozličných vyťaženiach.

  • Odkryjeme slabémiesta vo vašom súčasnom systéme.
  • Rozpoznámepredimenzované inštalácie.
  • Vytvoríme základpre ďalší krok k optimálnej stanici stlačeného vzduchu, výpočtu potenciálu úspory energie.

Pritom sa môžu zohľadniť najrozličnejšie rámcové podmienky - je jedno, či si prajete nové zariadenia alebo jednoducho chcete skontrolovať efektivitu svojho súčasného zariadenia.

ADA - Najmodernejšie meracie vybavenie

Meracie vybavenie
Najmodernejšia technika umožňuje presné, počítačom podporované vyhodnotenia.

Analýza využitia stlačeného vzduchu

Príkon
Koľko energie skutočne odoberá vaše zariadenie zo siete?

Analýza vyťaženia stlačeného vzduchu ADA v detaile

Merací prístroj ADA 2
Merací prístroj ADA-2

Merací prístroj nainštalujeme u vás - jednoducho na báze nájmu, na desať pracovných dní.

Elektronický väzbový člen nerušene prenáša údaje na zariadenie na registráciu údajov ADA, ktoré ukladá spínacie body zaťaženia/voľnobehu kompresorov.

Merací postup sa hodí pre všetky kompresory regulované frekvenciou.

Merací prístroj ADA 20/30
Merací prístroj ADA 20 - 30

Prístroj na prenajatie ADA 20 meria kontinuálne objemový prúd meraním rozdielového tlaku.

Údaje uložené v zariadení na registráciu údajov tvoria základ pre účinnú optimalizáciu systému.

ADA 30 je pevne nainštalovaný v pneumatickej sieti; údaje sa dajú trvalo vyvolať na počítači nameraných hodnôt.

ADA zariadenie na registráciu údajov: Presné údaje s malou námahou
ADA zariadenie na registráciu údajov

Audity stlačeného vzduchu pomocou moderných zariadení na registráciu údajov s malou námahou ujasňujú hospodárnosť pneumatického systému, pretože vďaka nim je nadbytočný priamy zásah do potrubnej siete.

Audit stlačeného vzduchu pomocou SIGMA AIR MANAGER
Audit stlačeného vzduchu pomocou SIGMA AIR MANAGER

Voliteľná vizualizácia SIGMA AIR CONTROL spolu so spojeným riadením SIGMA AIR MANAGER umožňuje permanentné meranie pomeru zaťaženia/voľnobehu, vyťaženia a spotreby energie každého jednotlivého kompresora.

Všetky údaje stlačeného vzduchu sa dajú zobraziť na bežnom počítači s internetovým prehliadačom a exportovať pre prevádzkový kontroling stlačeného vzduchu. Vaša disponibilita umožní riadne audity stlačeného vzduchu.