Kalkulačka – KAESER Toolbox

Objavte svoje možnosti úspor

S kalkulačkami nášho KAESER Toolbox zistíte potenciály optimalizácie vašej stanice stlačeného vzduchu.

Správne dimenzovanie vedení a vzdušníkov

Minimalizujte straty tlaku svojho zariadenia a vyhnite sa stratám pri chode naprázdno správnym výberom menovitých svetlostí rúr, veľkosti vzdušníkov a komponentov vedenia. Máme vhodné nástroje na výpočet.

Masívne úspory zabránením netesnostiam

Priemerne štvrtina stlačeného vzduchu sa stráca netesnosťami. Každoročne potom môžu nepotrebné náklady narásť o 5-miestnu sumu.

Zvýšenie efektivity a výkonu zariadenia

Presná kalkulácia kondenzátu je dôležitá pre hospodárnosť a životnosť vášho zariadenia.

A naša kalkulačka pre užitočné množstvo tepla skrutkového kompresora vám umožní identifikovať potenciály úspor.

Šikovná pomôcka na prepočet

Bar alebo torr? Meter kubický alebo liter? Náš nástroj na prepočet pozná všetky medzinárodné štandardné jednotky.

Takisto vám radi pomôžeme pri výpočte objemu za normálnych podmienokpodľa DIN 1343 a ISO 2533.