Kalkulačka – KAESER Toolbox

Objavte svoje možnosti úspor

S kalkulačkami nášho KAESER Toolbox zistíte potenciály optimalizácie vašej kompresorovej stanice.

Správne dimenzovanie potrubí a tlakových nádob

Minimalizujte straty tlaku vášho systému a vyhnite sa stratám pri chode naprázdno správnym výberom priemerov rúr, veľkosti nádob a komponentov potrubia. Máme vhodné nástroje na výpočet.

Masívne úspory odstránením únikov

Priemerne štvrtina stlačeného vzduchu sa stráca netesnosťami. Každoročne potom môžu nepotrebné náklady narásť o 5-miestnu sumu.

Zvýšenie efektivity a výkonu systému

Presná kalkulácia kondenzátu je dôležitá pre hospodárnosť a životnosť vášho zariadenia.

A naša kalkulačka pre využiteľné množstvo tepla skrutkového kompresora vám umožní identifikovať potenciály úspor.

Šikovná pomôcka na prepočet

Bar alebo torr? Meter kubický alebo liter? Náš nástroj na prepočet pozná všetky medzinárodné štandardné jednotky.

Takisto vám radi pomôžeme pri výpočte objemu pri normálnych podmienkach podľa DIN 1343 a ISO 2533.