Výpočet poklesu tlaku v potrubiach

Zvoliť jednotku

Ako oddeľovací znak desatinných miest použite, prosím, bodku! (Nepoužívajú sa žiadne znaky na oddelenie tisícov.)

Výpočet poklesu tlaku

m³/min
m
bar
mm
bar

Menovitá dĺžka potrubia sa vypočíta ako súčet dĺžky priameho potrubia a rovnocenných dĺžok zabudovaných armatúr.
Rovnocenné dĺžky armatúr môžu byť približne vypočítané vedľa uvedeným programom alebo približne 60 % prídavok z dĺžky rovného potrubia, t. z. menovitá dĺžka = dĺžka priameho potrubia x 1,6.
Výpočet platí pre hladké rúry.

Výpočet rovnocennej dĺžky potrubia

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m