Semináre - Zníženie nákladov vďaka know-how

Moderná energeticky efektívna technika stlačeného vzduchu a dúchadiel spolu s maximálnym možným know-how umožňuje používateľom úspory až o 30 %. Spoločnosť Kaeser Kompressoren sa preto už niekoľko rokov koncentruje na to, aby zvýšila energetickú efektivitu pri používaní stlačeného vzduchu a aby sprostredkovala poznatky.

Poznatky expertov pre projektantov, používateľov a odborných pracovníkov

Na seminároch o stlačenom vzduchu a dúchadlách, ktoré sa orientujú na projektantov, používateľ a odborných inštalatérov, vám chceme sprostredkovať naše know-how.
Obsahy seminárov sú cielene vyladené na požiadavky praxe – či už pre použitie stlačeného vzduchu alebo dúchadiel. Siahajú od plánovania cez použitie po optimalizáciu existujúcich systémov.

Odborné semináre o dúchadlách


Odborné semináre dúchadlá

Konkurenčný faktor – spotreba energie: Odhaľte potenciály úspor v oblasti dúchadiel.

Odborné semináre o stlačenom vzduchu


Kto chce efektívne využívať stlačený vzduch, musí podnikové zásobovanie stlačeným vzduchom chápať ako celok.

Kto chce efektívne využívať nosič energie stlačený vzduch, musí podnikové zásobovanie stlačeným vzduchom chápať ako celok.