Rozumieme vašim požiadavkám

Optimálne je to, čo sa hodí presne pre vás

Vaša nová stanica stlačeného vzduchu musí byť tak individuálna, ako sú vaše požiadavky ako prevádzkovateľa.

Preto počúvame a pozeráme sa celkom presne a kladieme správne otázky.

Pritom nám pomáhajú naše rozmanité poznatky z odvetvia – je jedno, či vyrábate šperky alebo polovodiče, prevádzkujete cementáreň, továreň na autá alebo pivovar.

Spoločne s vami podchytíme všetky potrebné výrobné parametre a rámcové podmienky.
K tomu napríklad patrí:

  • Kvalita vzduchu: Potrebujete štandardný fúkaný vzduch alebo kvalitu pre čisté priestory triedy kvality 0 podľa ISO 8573-1?
  • Existujúce komponenty: Aké kompresory a spotrebiče už máte? Existuje nadradené riadenie? Aká je kvalita potrubí? Používa sa rekuperácia tepla?
  • Miesto inštalácie: Aké je privádzanie, obeh a odvádzanie odpadového vzduchu? Aké sú priestorové podmienky? Aká je klíma v miestnosti? Ako je to s elektrickým napájaním?