Prehliadka - istota je istota

Prehliadky pneumatického zariadenia vykonávané v závislosti od produktu a intervalu servisným technikom Kaeser dávajú istotu tým používateľom, ktorý si údržbové práce nechávajú vykonávať vlastným personálom.

Prehliadka: Prístup pomocou čipu RIFD
Prístup k zariadeniu sa uskutočňuje pomocou čipu RFID.

  • V rámci inšpekcie kontroluje servisný technik Kaeser všetky diely relevantné pre funkciu a bezpečnosť komponentov výroby a úpravy stlačeného vzduchu.
  • Kompletná servisná dokumentáciadáva istotu - aj s ohľadom na aktuálne bezpečnostné predpisy. Tak je stále zaistená trvalá prevádzková bezpečnosť a disponibilita stanice stlačeného vzduchu.
  • Zákazník môže servisnú dohodu o prehliadkach kedykoľvek odvolať.
  • Termíny prehliadok sa individuálne prispôsobia prevádzkovým potrebám používateľa.

Pracovný čas, náklady za príjazd a prenocovanie sa účtujú paušálne.