Vyhláška o obaloch

Informácia o realizácii zmenenej vyhlášky o obaloch v spoločnosti KAESER KOMPRESSOREN Nemecko

K 1.1.2009 nadobudla v Nemecku účinnosť zmenená vyhláška o balení. Táto vyhláška sa týka všetkých obalov uvedených do obehu.

Pojem súkromného koncového spotrebiteľa bol zmenený nasledovne – k súkromným koncovým spotrebiteľom patria od 1.1.2009:

 • domácnosti

a porovnateľné miesta výskytu obalov, ako sú

 • reštaurácie

 • hotely

 • jedálne

 • administratívne budovy

 • kasárne

 • nemocnice

 • vzdelávacie zariadenia

 • charitatívne zariadenia

 • slobodné povolania

 • typické miesta výskytu v kultúrnej oblasti, ako kiná, opery, múzeá

 • typické miesta výskytu v oblasti voľného času, ako prázdninové zariadenia, parky, športové štadióny, odpočívadlá

 • poľnohospodárske podniky a remeselné podniky, ktoré disponujú bežnými domácimi zbernými nádobami na papier, lepenku, kartónové obaly a ľahké obaly s nie viac ako maximálne 1100-litrovou zbernou nádobou na jednu skupinu látok.

 

Na recykláciu obalov od súkromných koncových spotrebiteľov sme 1.1.2009 zapojili certifikovaného likvidátora odpadu Interseroh. Tak sú všetky obaly uvedené do obehu spoločnosťou KAESER KOMPRESSOREN, či už priamo alebo cez obchod, certifikované podľa §6 vyhlášky o obaloch.

 

Tak môžu všetky súkromný koncový spotrebitelia likvidovať obaly z produktov spoločnosti Kaeser v jej zberných nádobách na obalové materiály.

 

Coburg v decembri 2008