Výpočet kondenzátu

Zvoliť jednotku

Ako oddeľovací znak desatinných miest použite, prosím, bodku! (Nepoužívajú sa žiadne znaky na oddelenie tisícov.)

Okolitý vzduch

m³/min
°C
bar
%
g/m³
l/h
1 – Kompresor

cfm
°C
bar
%
g/m³
l/h
2 – Sušička

cfm
°C
°C
bar
%
g/m³
l/h
Kondenzát celkom

l/h
h
l
l