Výpočet netesností

Zvoliť jednotku

Ako oddeľovací znak desatinných miest použite, prosím, bodku!

min
bar
bar
kW
%
m³/min
€/kWh
h
kW
m³/min
%