Energetická efektivita a bezpečnosť vďaka originálnym dielom Kaeser

Zostaňte na bezpečnej strane

Originálne diely Kaeser preukázali svoju funkčnú bezpečnosť a dlhú životnosť v dlhodobých testoch. S dielmi pre údržbu a náhradnými dielmi Kaeser získate overenú kvalitu.

Vložka vzduchového filtra

Vložka vzduchového filtra

Veľké vložky vzduchového filtra chránia kompresorový blok spoľahlivo pred vniknutím čiastočiek nečistoty a prachu. Prispejte k vysokej životnosti kompresora.

Súprava s vložkou odlučovača

Súprava s vložkou odlučovača

Táto súprava obsahuje vhodné tesniace vložky a tesnenia pre príslušný kompresor. Len originálne diely Kaeser zaistia najnižší obsah zvyškového oleja.

Service Kits

Service Kits

Servisné súpravy Kaeser obsahujú podľa našich skúseností najviac potrebné opotrebovateľné diely. Tak sú v prípade potreby ihneď na dosah a zaistia disponibilitu vášho kompresora.

SIGMA FLUID

SIGMA FLUID chladiaci prostriedok

Chladiace prostriedky SIGMA-FLUID ponúkajú najlepšiu ochranu proti opotrebovaniu, majú veľmi dlhú životnosť, zaisťujú optimálne mazanie vo všetkých teplotných rozsahoch a zjednodušujú spracovanie kondenzátu.

Filtračné prvky

Energetická efektivita a bezpečnosť vďaka originálnym dielom Kaeser

Filtračné prvky Kaeser pre bezpečnú filtráciu pri minimálnej strate tlaku: utesnené teleso filtra, zosilnený plášť z ušľachtilej ocele, odolný voči kvapalinám a kyselinám. Nové koalescenčné filtre filtrujú optimálne aj pri nízkom prietoku.

Aktívne uhlie

Aktívne uhlie

Prvky filtra s aktívnym uhlím Kaeser spĺňajú všetky zákonné ustanovenia o odpadových vodách vďaka presnosti lícovania, jemnosti filtrovania a vysokej schopnosti odlučovania. Ponúkajú dlhé životnosti pri nemennej kvalite filtrácie.

Výmenné bloky

Výmenné bloky

Výmenné kompresorové bloky Kaeser v ničom nezaostávajú vďaka geometrickému vymeraniu skrine bloku a starostlivému jemnému vyladeniu ložísk na nové bloky s ohľadom na kvalitu, stupeň účinnosti a životnosť.

Dohoda o údržbe pre bezpečnosť a zachovanie hodnôt vašej stanice stlačeného vzduchu

Spoločnosť KAESER KOMPRESSOREN je zastúpená po celom svete pobočkami a kompetentnými partnermi. Vďaka tesne prepojenej servisnej sieti a premyslenému systému logistiky ako aj vysoko kvalifikovanému personálu máte v prípade potreby vždy v blízkosti servisného pracovníka vyškoleného spoločnosťou Kaeser a včas dostanete potrebný originálny diel Kaeser.