Prepočet normovaných metrov kubických

Ako oddeľovací znak desatinných miest použite, prosím, bodku!


Normovaný objem sa vypočíta na základe štandardných podmienok:

pri tlaku 101,325 kPa (760 torrov) a
DIN 1343: pri teplote 273,15 K (0 °C/32 °F)
ISO 2533: pri teplote 288,15 K (15 °C/59 °F)

Bežné podmienky podľa DIN 1343

scf
kg
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Bežné podmienky podľa ISO 2533

scf
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Reálne hodnoty

ft³
%
kPa
mbar
psia
at
atm
mm Ws
torr
°C
K
°F
mbar(a)