Kompletný servis - úplne bez starostí za paušálnu cenu

S Kaeser zmluvou o kompletnom servise je dôsledne zaistená bezpečnosť a disponibilita, hospodárnosť a zachovanie hodnôt po celú dobu používania.

  • Servisní technici Kaeser vybavia prehliadky ako aj údržbu a obnovovacie práce zaisťujúce funkciu v individuálnych termínoch podľa potrieb vášho podniku.

  • Pritom sa kontrolujú, prípadne nastavujú alebo vymieňajúkomponenty relevantné pre funkciu a bezpečnosť.

  • Kompletná servisná dokumentácia dáva istotu - aj s ohľadom na aktuálne bezpečnostné predpisy.

KAESER zmluva o kompletnej servisnej službe Prehliadka, údržba, kontrola a dokumentácia
Kaeser zmluva o kompletnom servise vás úplne zaistí: Prehliadka, údržba, kontrola a dokumentácia

Paušálna cena podľa vášho zásobovania stlačeným vzduchom

V tom sú zahrnuté nasledujúce služby a materiály:

  • Prevádzkové materiály a diely pre údržbu (vrátane ekologickej likvidácie)
  • Pravidelne vymieňané diely (napr. servisné súpravy, klinové remene, ložiská motora, hadicové vedenia)
  • Náhradné diely zaisťujúce funkciu (napr. blok SIGMA, motor, chladič)
  • Všetky náklady za pracovný čas, príchod a prenocovanie.