Úprava stlačeného vzduchu a technika na úpravu kondenzátu

Zariadenia na úpravu – nedajte šancu nečistote a korózii

Voda, olej, prach: Proti nepriateľom aplikácií využívajúcich stlačený vzduch ponúka spoločnosť Kaeser kompletné portfólio výrobkov, ktoré zaručia dodávanie suchého a čistého vzduchu bez kompromisov – od základného využitia na staveniskách až po mimoriadne komplexnú výrobu elektroniky:

 • Na zabezpečenie vysokej kvality výrobkov
 • Na zabezpečenie bezporuchových a nízko údržbových procesov
 • Aby mal kondenzát bežnú kvalitu vody

Výhoda pre vás: Vysoká bezpečnosť procesovoptimálna nákladová efektívnosť vďaka zariadeniam, ktorých používanie sa rýchlejšie zúročí v dôsledku dlhej životnosti a bezporuchovej prevádzky.


Prehľad našich výrobkov v segmente Úprava stlačeného vzduchu a technika na úpravu kondenzátuCyklónové odlučovače

Cyklónový odlučovač - séria KC

Odlučovanie kondenzátu na výstupe stlačeného vzduchu kompresora

 • Základ pre bezporuchovéenergeticky účinné fungovanie sériovo zapojených sušičov a filtrov
 • Správne menovité svetlosti na zabezpečenie praktického pripojenia ku kompresorom od spoločnosti Kaeser
 • Bezúdržbové odlučovanie kondenzátu
Rýchly vstup
Cyklónové odlučovače

Sušičky

Kondenzačný sušič

Ochrana pred ďalšou tvorbou kondenzátu v závislosti od konkrétnej aplikácie

 • Kondenzačný sušič (TRB ≥ +3 °C) – vo všeobecnosti sa odporúča na mimoriadne účinné základné sušenie
 • Kombinovaný sušič (TRB ≥ +3/−40 °C) a adsorpčný sušič (TRB ≥ −70 °C) – na bezproblémovú ochranu proti zamrznutiu alebo ochranu v závislosti od teploty
 • Membránový sušič (TRB ≥ −40 °C) – na použitie na koncových miestach, na ktorých možno oceniť jeho kompaktné rozmery – bez elektrického pripojenia
Rýchly vstup

Filtre a adsorbéry s aktívnym uhlím

Filtre a adsorbéry s aktívnym uhlím

Odstraňovanie nečistôt a zabezpečenie stlačeného vzduchu vo všetkých požadovaných stupňoch čistoty

 • Filtre KAESER FILTER so závitovým pripojením a filtre s prírubovým pripojením odstraňujú prach, olejové aerosóly a olejové pary – pre pretlaky do 16 bar
 • Vysokotlakové filtre vhodné pre dotláčacie kompresory od spoločnosti Kaeser – pre pretlaky do 45 bar
 • Adsorbéry s aktívnym uhlím odstraňujú olejové výpary a pachy. Dosahujú obsahy zvyškového oleja triedy 1 podľa ISO 8573-1 (0 – 0,01 mg/m³) – pre pretlaky do 16 a 48 bar
Rýchly vstup

Odvádzače kondenzátu

Elektronický odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN

Odlučovanie kondenzátu zo siete stlačeného vzduchu

 • Elektronické odvádzače kondenzátu ECO-DRAIN s reguláciou hladiny a mimoriadne robustným ventilovým riadením – na zabránenie tlakovým stratám
 • Tlačidlo testu a automatického monitorovania s beznapäťovým poplachovým kontaktom (v závislosti od modelu) – možnosť prepojenia s nadradeným ovládaním
 • Séria ECO-DRAIN 3x so servisnou jednotkou odskúšanou z výroby – na zabezpečenie mimoriadne spoľahlivej údržby s minimálnymi nákladmi
Rýchly vstup
Odvádzače kondenzátu

Úprava kondenzátu

Systém na úpravu kondenzátu AQUAMAT

Čistenie kondenzátu priamo v mieste jeho vzniku na ekologicky vyhovujúcu odpadovú vodu

 • Separátory oleja a vody AQUAMAT série CF na spoľahlivú úpravu disperznejších kondenzátov – žiadne náklady na energiu, cenovo omnoho výhodnejšie v porovnaní s externými spôsobmi likvidácie
 • Úradne preskúšaná funkcia (schválenie konštrukčného vzoru úradom DIBT) – na zabezpečenie dodržiavania právnych ustanovení
 • Chráni životné prostredie
Rýchly vstup
Úprava kondenzátu