Energeticky úsporné kondenzačné sušiče SECOTEC od 10,5 do 34 m³/min

Kompaktné a energeticky úsporné kondenzačné sušiče so zásobníkom latentného tepla

Oznečenie Kaeser SECOTEC – v tomto prípade série TE a TF (*) – je už dlho zárukou vysokokvalitných kondenzačných sušičov priemyselnej kvality, stabilných tlakových rosných bodov pri maximálnej spoľahlivosti a nízkych celkových nákladov počas celej doby životnosti.

Ďalšia generácia týchto výnimočných sušičov, ktorá je vybavená inovatívnym systémom výmenníkov tepla SECOPACK LS s akumulátorom latentného tepla a riadením SIGMA CONTROL SMART, teraz definuje nové štandardy v oblasti energetickej účinnosti, priestorových požiadaviek a jednoduchosti obsluhy.

 • Mimoriadne dlhá životnosť vďaka nehrdzavejúcim potrubiam a hliníkovým výmenníkom tepla (kondenzátor a SECOPACK LS)
 • Štandardne s komunikačným modulom Modbus TCP na pripojenie do SIGMA NETWORK

Vaše výhody

 • Úspora energie:
  Kondenzačné sušiče sérií TE a TF spotrebujú na vysušenie každého m³/min stlačeného vzduchu menej než 97 W (ISO 7183 A1) elektrickej energie. Počas prevádzky s čiastočným zaťažením možno, vďaka regulácii zabezpečujúcej úsporu energie, prechodne uskladniť prebytočný chladiaci výkon v akumulátore chladu a použiť ho na sušenie neskôr (bez ďalšej spotreby elektriny). Systém výmenníkov tepla SECOPACK LS reaguje rýchlo a v každom okamihu zabezpečuje stabilný tlakový rosný bod.
 • Intuitívne ovládanie:
  Ovládanie zabudovaného riadenia SIGMA CONTROL SMART je bezproblémové a intuitívne. Pamäť prevádzkových hlásení, počítadla prevádzkových hodín jednotlivých komponentov a počítadlá intervalov údržby umožňujú efektívne kontrolovať a analyzovať prevádzkové údaje. Beznapäťové kontakty a komunikačný modul Modbus TCP slúžia na bezproblémové prepojenie s nadradenými riadiacimi systémami - napr. SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Premyslená a prietorovo úsporná konštrukcia:
  Akumulačný priestor inovatívneho systému výmenníkov tepla SECOPACK LS je naplnený materiálom so schopnosťou fázovej premeny. Vďaka jeho výrazne vyššej akumulačného schopnosti ho na dosiahnutie rovnakej kapacity postačuje o 98 % menej v porovnaní s bežnými akumulačnými materiálmi. Kapacita akumulátora na zabezpečovanie stability tlakového rosného bodu teda priamo súvisí s obrovským znížením priestorových požiadaviek. Optimalizované prúdenie vzduchu vnútri sušiča znižuje tlakové straty, čím prispieva k vyššej energetickej účinnosti sušičov série SECOTEC.

* Táto séria kondenzačných sušičov obsahuje fluórovaný skleníkový plyn R-513A.

 

Podrobné informácie o výrobku

Znížte náklady na životný cyklus!
KAESER manažment Life-Cycle-Cost

Vďaka regulácii vynechávaním a vysokej hustote akumulačného média potrebuje nová generácia kondenzačných sušičov série SECOTEC menej než 97 W na každý m³/min stlačeného vzduchu, ktorý sa má vysušiť (ISO 7183 A1), pričom táto spotreba takmer vôbec nezávisí od vyťaženia zariadenia.

Na rozdiel od iných riešení dostupných na trhu sa prebytočný chladiaci výkon nevyplytvá, ale použije sa na ochladenie tepelno-akumulačného média. Ak je vychladnuté, dodáva chlad na sušenie stlačeného vzduchu. V takom prípade nie je potrebná elektrická energia.

Popritom je nový konštrukčný koncept mimoriadne nenáročný na údržbu a servis týchto zariadení je rýchly a bezproblémový.


Chcete sa dozvedieť viac o tom, akým spôsobom spoločnosť Kaeser znižuje náklady na životný cyklus?

SECOTEC – úspora energie na všetkých úrovniach

Zaťaženie kondenzačného sušiča nezávisí len od veľkosti objemového prúdu vzduchu, ktorý sa má vysušiť (sivá plocha) – ešte väčšmi závisí od toho, aké množstvo vody je obsiahnuté v privádzanom vzduchu. Toto množstvo narastá so stúpajúcou teplotou. Preto platí, že kondenzačné sušiče sú mimoriadne zaťažované (žltá krivka) v prípade výskytu vysokých teplôt okolitého prostredia, napr. v lete.

Spolu s klesajúcimi teplotami v zimnom období (tyrkysová krivka) klesá aj prevádzkové zaťaženie kondenzačných sušičov. V záujme dosiahnutia stabilného tlakového rosného bodu pri všetkých týchto výkyvoch treba kondenzačné sušiče vždy dimenzovať na maximálne zaťaženie, ktoré sa vyskytuje počas prevádzky, s dostatočnou rezervou.

Rovnako ako v prípade šírky objemového prúdu a teploty, aj kondenzačné sušiče pracujú neustále v rozmedzí od 0 do 100 %. Regulácia akumulačného média SECOTEC prispôsobuje využívanie energie reálnym požiadavkám zariadenia, takže možno dosiahnuť vysoké úspory.

Efekt úspory prúdu
Maximálna úspora energie vďaka regulácii akumulačného média
Maximálna úspora energie vďaka pamäťovej regulácii s kondenzačnými sušičkami SECOTEC

Vyťaženie kondenzačných sušičov neustále kolíše v rozmedzí od 0 % do 100 %. Na rozdiel od bežnej čiastkovej regulácie, systém regulácie akumulátorov SECOTEC upravuje elektrický príkon presne podľa jednotlivých fáz zaťaženia.

Kondenzačné sušiče SECOTEC takýmto spôsobom ušetria takmer 60 % nákladov na elektrickú energiu pri vyťažení na úrovni 40 % v porovnaní s kondenzačnými sušičmi s reguláciou obtoku horúceho plynu.

Akumulátory chladu v sušičoch SECOTEC zostávajú – na rozdiel od bežných postupov – vždy chladné. Vďaka tomu je zabezpečené účinné sušenie stlačeného vzduchu aj počas fáz nabiehania. Vysokokvalitná izolácia akumulátora prispieva k minimalizácii spotreby energie aj počas tohto procesu. Okrem toho platí, že sušenie stlačeného vzduchu pomocou kondenzačných sušičov SECOTEC je nielen mimoriadne účinné z hľadiska využitia energie, ale vďaka vysokej kapacite akumulátora aj veľmi šetrné z prevádzkového hľadiska.

Kombinácia najlepšieho sušenia a šetrnej prevádzky
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

Kondenzačné sušiče SECOTEC stabilne udržiavajú tlakový rosný bod +3 °C aj pri plnom zaťažení. Vďaka úzkemu rozsahu výkyvom je, aj počas prevádzky s čiastočným zaťažením, tlakový rosný bod výrazne stabilnejší ako pri bežných kondenzačných sušičoch. 

Bežné kondenzačné sušiče so spínacími prevádzkovými režimami, no bez dodatočného akumulátora chladu, používajú ako akumulátor chladu materiál svojho výmenníka tepla. Chladiace kompresory a motory ventilátorov týchto sušičov sa teda musia zapínať a vypínať omnoho častejšie, aby dokázali zabezpečiť potrebný chladiaci výkon na konštantnej úrovni. 

V záujme zníženia frekvencie spínania a miery opotrebovania sa preto chladiaci okruh uvádza znova do prevádzky až po dosiahnutí výrazne vyšších tlakových rosných bodov. Výsledné kolísanie tlakových rosných bodov negatívne ovplyvňuje výsledok sušenia. Je to riskantné, pretože korózia môže začať už pri relatívnej vlhkosti stlačeného vzduchu na úrovni 40 %, teda skôr, než sa začne tvoriť kondenzát. 

Naproti tomu, prevádzka kondenzačných sušičov SECOTEC je vďaka vysokej kapacite akumulátorov chladu mimoriadne šetrná voči použitým materiálom. Keď sa akumulátor "nabije" chladom, chladiaci kompresor a motor ventilátora môžu zostať vypnuté omnoho dlhšie bez toho, aby došlo k ovplyvneniu stability tlakového rosného bodu.

Výbava

Chladiaci okruh

Chladiaci okruh tvorený

 • špirálovým kompresorom
 • Hliníkový kondenzátor typu Microchannel s ventilátorom
 • Bezpečnostný tlakový snímač
 • Zberač chladiaceho média
 • Sušič filtra
 • Termostatický expanzný ventil
 • Hliníkový systém výmenníka tepla SECOPACK LS
 • Merací prevodník teploty a tlaku

SECOPACK LS

 • Výmenník tepla typu vzduch/vzduch a vzduch/chladivo v konštrukčnom vyhotovení v podobe hliníkového bloku
 • Vstavaný akumulačný priestor s médiom so schopnosťou fázovej premeny
 • Odlučovač kondenzátu
 • Tepelná izolácia

SIGMA CONTROL SMART

SIGMA CONTROL SMART: elektronické riadenie s farebným displejom

 • Elektronické riadenie s farebným displejom
 • Ovládanie prostredníctvom jazykovo neutrálnej ponuky
 • Ukazovateľ trendu rosného bodu
 • Schéma potrubných vedení a prístrojových prvkov s prevádzkovými dátumami a hláseniami
 • Pamäť hlásení
 • Počítadlo prevádzkových hodín
 • Počítadlo intervalov údržby

Beznapäťové kontakty

 • Prevádzkové hlásenia „Porucha“ a „Kompresor chladiva je v prevádzke“ 
 • Výstražné signalizácie „Údržba/Výstraha“ a „Vysoký tlakový rosný bod“
 • Počítadlo prevádzkových hodín
 • Počítadlo intervalov údržby

Odvádzanie kondenzátu

 • Elektronicky odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN 31 Vario s guľovým ventilom v prívode kondenzátu vrátane izolácie studených povrchov

Teleso

 • Teleso s práškovou povrchovou úpravou
 • Odnímateľná programovacia doska na zabezpečenie bezproblémového elektrického pripojenia
 • Účinné čistenie kondenzátora
 • Odnímateľná bočná programovacia doska – hlavný prístup do vnútorného priestoru
 • Pätky stroja

Pripojenia

 • potrubie odolné voči korózii
 • Priečkový skrutkový spoj na pripojenie externého vedenia kondenzátu
 • Káblová priechodka na pripojenie k sieti na zadnej stene (výrezy v hornom kryte zariadenia umožňujú alternatívne pripojenie zhora)

Elektrické systémy

 • Elektrické vybavenie a skúška v súlade s normou EN 60204-1, „Bezpečnosť strojových zariadení“
 • Skriňový rozvádzač – stupeň ochrany IP 54

Možnosti a príslušenstvo

 • Kondenzačný sušič na použitie pri teplote okolia do 50 °C
 • Vodou chladený kondenzačný sušič (séria TF)
 • Prípojky tlakového vzduchu vľavo (séria TF)
 • Súprava potrubných vedení na nahradenie TF 173, 203, 251 (namontované vopred z výroby) (séria TF)
 • Pätky stroja s možnosťou priskrutkovania
 • Zabudovaný transformátor primárneho napätia 200 V – 440 V
 • Zabudovaný transformátor primárneho napätia 500 V/3 fázy/50 Hz a 575 V/3 fázy/60 Hz
 • Vyhotovenie bez použitia silikónu (továrenská norma VW 3.10.7)
 • Komunikačný modul Modbus TCP
SECOTEC – pripravený na Industrie 4.0
Zobrazenie výstražného upozornenia v blokovej schéme SIGMA AIR MANAGER 4.0

Pomocou komunikačného modulu Modbus TCP je možné pripojiť kondenzačné sušiče SECOTEC k sieti SIGMA NETWORK. Všetky dôležité prevádzkové parametre a hlásenia tak budú k dispozícii v reálnom čase.

To umožňuje rozsiahle monitorovanie systému celej kompresorovej stanice a vytvára základ pre prípadnú preventívnu údržbu.
Výsledok: Maximálna dostupnosť pri minimálnych nákladoch.

Okrem toho, SIGMA AIR MANAGER 4.0 ponúka rozsiahly prehľad dôležitých prevádzkových parametrov kondenzačného sušiča. Upozornenia a alarmy sa zobrazujú v blokovej schéme kompresorovej stanice pomocou farebného kódu. Stačí jedno kliknutie na symbol sušiča a máte k dispozícii dôležité prevádzkové parametre a hlásenia vo forme nekódovaného textu.

SECOPACK LS – stavebný kameň efektívnosti
Rez systémom výmenníka tepla SECOPACK
 1. Vstup stlačeného vzduchu
 2. Výstup kondenzátu
 3. Vstup chladiva (chladný)
 4. Výstup chladiva (teplý)
 5. Prenos tepla
 6. Výstup stlačeného vzduchu

Kondenzačné sušiče série TE a TF sú vybavené inovatívnym systémom výmenníka tepla SECOPACK LS. Latentný akumulátor tepla tohto systému je naplnený materiálom so schopnosťou fázovej premeny. Stlačený vzduch zohrieva materiál a ten sa roztopí (vybitie akumulátora). Pritom naberá latentné teplo topenia. Toto teplo je omnoho vyššie než teplo, ktoré môže materiál nabrať na základe svojej bežnej tepelnej kapacity (bez zmeny fáz). Latentný akumulátor tepla v sušiči sérií TE a TF teda disponuje omnoho vyššou hustotou – pri rovnakej kapacite dokáže ušetriť 98 % naakumulovaného materiálu v porovnaní s bežnými akumulátormi tepla.

Výsledok: vysoká kapacita akumulátora zabezpečuje stabilné tlaky rosných bodov a prevádzku, ktorá šetrí materiál, a to pri značnom znížení priestorových požiadaviek.

Inovatívna regulácia využívajúca akumulátor Plus a zmenu fáz
SECOTEC: Inovatívna regulácia pomocou pamäť – plus a zmeny fáz
 1. Kompresor pripraví vychladnuté chladivo na sušenie stlačeného vzduchu a chladenie akumulátora.
 2. Médium akumulátora pri konštantnej teplote tuhne a zároveň odvádza veľké množstvo tepla prostredníctvom chladiva.
 3. Chladivo pokračuje v ochladzovaní média akumulátora až po dosiahnutie bodu vypnutia.
 4. Chladiaci kompresor sa vypne.
 1. Médium akumulátora dodá chlad na sušenie stlačeného vzduchu a zohreje sa.
 2. Médium akumulátora sa pri konštantnej teplote topí a zároveň odoberá veľké množstvo tepla z vlhkého stlačeného vzduchu.
 3. Médium akumulátora sa zohrieva až po dosiahnutie bodu zapnutia kompresora.
Konštrukcia a funkcia
Schéma štruktúry energeticky úsporných sušičiek SECOTEC TF
 1. Vstup stlačeného vzduchu
 2. Systém výmenníka tepla SECOPACK LS
 3. Výstup stlačeného vzduchu
 4. Výstup kondenzátu
 5. Odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN
 6. Kompresor chladiva
 1. Kondenzátor typu Microchannel
 2. Ventilátor
 3. Sušič filtra
 4. Zásobník chladiva
 5. Expanzný ventil
Technické údaje TE

Základné vyhotovenie

ModelTE 102 TE 122 TE 142
Prietokové množstvo m³/min 11,5 12,5 15,5
Tlaková strata bar 0,11 0,13 0,14
Elektrický príkon pri 50 obj. % kW 0,5 0,52 0,77
Elektrický príkon pri 100 obj. % kW 1,08 1,12 1,51
Prevádzkový pretlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Teplota okolia °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Vstupná teplota °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Hmotnosť kg 229 230 249
Rozmery
Š x H x V mm
712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
Pneumatická prípojkaG 2 G 2 G 2
Prípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼ G ¼
Napájanie elektrickou energiou400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A R-513A
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,95 0,98 0,98
Potenciál globálneho otepľovania631 631 631
Hmotnosť chladiva kg 1,5 1,55 1,55

Technické údaje TF

Základné vyhotovenie

ModelTF 174 TF 230 TF 280
Prietokové množstvo m³/min 17 23 28
Tlaková strata bar 0,13 0,15 0,19
Elektrický príkon pri 50 obj. % kW 0,79 0,97 1,11
Elektrický príkon pri 100 obj. % kW 1,61 2,2 2,45
Prevádzkový pretlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Teplota okolia °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Vstupná teplota °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Hmotnosť kg 345 375 395
Rozmery
Š x H x V mm
835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
Pneumatická prípojkaDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Prípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼ G ¼
Napájanie elektrickou energiou400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A R-513A
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 1,77 1,83 2,15
Potenciál globálneho otepľovania631 631 631
Hmotnosť chladiva kg 2,8 2,9 3,4

ModelTF 340
Prietokové množstvo m³/min 34
Tlaková strata bar 0,17
Elektrický príkon pri 50 obj. % kW 1,29
Elektrický príkon pri 100 obj. % kW 2,87
Prevádzkový pretlak bar 3 - 16
Teplota okolia °C 3 - 45
Vstupná teplota °C 3 - 60
Hmotnosť kg 420
Rozmery
Š x H x V mm
835 x 1.230 x 2.000
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN
Prípojka odvodu kondenzátuG ¼
Napájanie elektrickou energiou400 V / 3 / 50 Hz
Chladiaci prostriedokR-513A
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 2,84
Potenciál globálneho otepľovania631
Hmotnosť chladiva kg 4,5