Energeticky úsporné kondenzačné sušiče SECOTEC od 5,1 do 34 m³/min

Kompaktné energeticky úsporné kondenzačné sušiče s akumulátorom latentnému teplu

Označenie SECOTEC – v tomto prípade série TD, TE a TF (*) – dlhodobo znamená vysokokvalitné priemyselné kondenzačné sušiče od spoločnosti Kaeser, stabilné hodnoty tlakového rosného bodu pri maximálnej možnej spoľahlivosti a nízke celkové náklady počas celej životnosti.

Nová generácia, ktorá je vybavená inovatívnym systémom výmenníka tepla s akumulátorom latentného tepla SECOPACK LS a riadením SIGMA CONTROL SMART, teraz nanovo definuje štandardy v oblasti energetickej účinnosti, priestorových požiadaviek a jednoduchosti obsluhy.

 • Mimoriadne dlhá životnosť vďaka potrubiam odolným voči korózii a hliníkovému výmenníku tepla (kondenzátor a SECOPACK LS)
 • So sériov inštalovaným komunikačným modulom Modbus TCP na integráciu do siete SIGMA NETWORK (séria TD voliteľne)

Vaše výhody

 • Úspora energie:
  Kondenzačné sušiče sérií TD, TE a TF (*) zapôsobia vďaka svojej nízkej spotrebe energie. Počas prevádzky s čiastočným zaťažením možno vďaka regulácii zabezpečujúcej úsporu energie prechodne uskladniť prebytočný chladiaci výkon v tepelnom akumulátore a použiť ho na sušenie bez potreby napájania elektrickým prúdom. Systém výmenníka tepla SECOPACK LS reaguje rýchlo a v každom okamihu zabezpečuje stabilné tlakové rosné body.
 • Intuitívne ovládanie:
  Ovládanie elektronického riadenia SIGMA CONTROL SMART je bezproblémové a intuitívne. Pamäť hlásení, počítadla prevádzkových hodín jednotlivých konštrukčných dielov a počítadlá intervalov údržby umožňujú vykonávať účinne kontrolovať a analyzovať prevádzkové údaje. Beznapäťové kontakty a komunikačný modul Modbus TCP (séria TD voliteľne) slúžia na jednoduché prepojenie s nadradeným riadením, ako napríklad SIGMA AIR MANAGER 4.0.
 • Optimálny kompaktný dizajn:
  Akumulačná časť inovatívneho systému výmenníka tepla SECOPACK LS je naplnený materiálom so schopnosťou fázovej premeny. Vďaka výrazne vyššej energetickej hustote akumulačného média možno pri rovnakej kapacite usporiť 98 % akumulačného materiálu v porovnaní s bežnými akumulátormi tepla. Kapacitu akumulátora na zabezpečovanie stability tlakového rosného bodu sa teda podarilo dosiahnuť súčasne s obrovským znížením priestorových požiadaviek. Optimalizované prúdenie znižuje tlakové straty, čím prispieva k vyššej energetickej účinnosti sušičov série SECOTEC.

* Táto séria kondenzačných sušičov obsahuje fluórovaný skleníkový plyn R-513A.

 

Podrobné informácie o výrobku

Znížte náklady na životný cyklus!
KAESER manažment Life-Cycle-Cost

Vďaka cyklickej regulácii a vysokej energetickej hustote zásobníka chladu si nová generácia kondenzačných sušičov série SECOTEC vyžaduje veľmi málo elektrickej energie, takmer bez ohľadu na vyťaženie.

Na rozdiel od iných riešení dostupných na trhu sa prebytočným chladiacim výkonom neplytvá, ale použije sa na ochladenie tepelno-akumulačného média. Ak je médium vychladené, dodáva chlad na sušenie stlačeného vzduchu. V takom prípade nie je potrebná elektrická energia.

Popritom je nový konštrukčný koncept mimoriadne nenáročný na údržbu a servis týchto zariadení je rýchly a bezproblémový.


Chcete sa dozvedieť viac o tom, akým spôsobom spoločnosť Kaeser znižuje náklady na životný cyklus?

SECOTEC – úspora energie na všetkých úrovniach

Zaťaženie kondenzačného sušiča nezávisí len od veľkosti objemového prúdu vzduchu, ktorý sa má vysušiť (sivá plocha) – ešte väčšmi závisí od toho, aké množstvo vody je obsiahnuté v privádzanom vzduchu. Toto množstvo narastá so stúpajúcou teplotou. Preto platí, že kondenzačné sušiče sú mimoriadne zaťažované (žltá krivka) v prípade výskytu vysokých teplôt okolitého prostredia, napr. v lete.

Spolu s klesajúcimi teplotami v zimnom období (tyrkysová krivka) klesá aj prevádzkové zaťaženie kondenzačných sušičov. V záujme dosiahnutia stabilného tlakového rosného bodu pri všetkých týchto výkyvoch treba kondenzačné sušiče vždy dimenzovať na maximálne zaťaženie, ktoré sa vyskytuje počas prevádzky, s dostatočnou rezervou.

Rovnako ako v prípade šírky objemového prúdu a teploty, aj kondenzačné sušiče pracujú neustále v rozmedzí od 0 do 100 %. Regulácia akumulačného média SECOTEC prispôsobuje využívanie energie reálnym požiadavkám zariadenia, takže možno dosiahnuť vysoké úspory.

Efekt úspory prúdu
Maximálna úspora energie vďaka regulácii akumulačného média
Maximálna úspora energie vďaka pamäťovej regulácii s kondenzačnými sušičkami SECOTEC

Vyťaženie kondenzačných sušičov neustále kolíše v rozmedzí od 0 % do 100 %. Na rozdiel od bežnej regulácie, systém regulácie akumulátorov SECOTEC upravuje elektrický príkon presne podľa aktuálneho zaťaženia.

Kondenzačné sušiče SECOTEC takýmto spôsobom ušetria takmer 60 % nákladov na elektrickú energiu pri zaťažení na úrovni 40 % - v porovnaní s kondenzačnými sušičmi s reguláciou hot-gas ventilom.

Akumulátory chladu v sušičoch SECOTEC zostávajú – na rozdiel od bežných systémov – vždy chladné. Vďaka tomu je zabezpečené účinné sušenie stlačeného vzduchu aj počas fáz nabiehania. Vysokokvalitná izolácia akumulátora tiež prispieva k minimalizácii spotreby energie aj počas procesu sušenia. Okrem toho platí, že sušenie stlačeného vzduchu pomocou kondenzačných sušičov SECOTEC je nielen mimoriadne účinné z hľadiska využitia energie, ale z prevádzkového hľadiska, vďaka vysokej kapacite akumulátora, aj veľmi šetrné k samotnému zariadeniu.

Kombinácia najlepšieho sušenia a šetrnej prevádzky
Beste Trocknung bei schonender Betriebsweise mit SECOTEC-Kältetrocknern

Kondenzačné sušiče SECOTEC stabilne udržiavajú tlakový rosný bod +3 °C aj pri plnom zaťažení. Vďaka úzkemu rozsahu výkyvom je, aj počas prevádzky s čiastočným zaťažením, tlakový rosný bod výrazne stabilnejší ako pri bežných kondenzačných sušičoch. 

Bežné kondenzačné sušiče so spínacími prevádzkovými režimami, no bez dodatočného akumulátora chladu, používajú ako akumulátor chladu materiál svojho výmenníka tepla. Chladiace kompresory a motory ventilátorov týchto sušičov sa teda musia zapínať a vypínať omnoho častejšie, aby dokázali zabezpečiť potrebný chladiaci výkon na konštantnej úrovni. 

V záujme zníženia frekvencie spínania a miery opotrebovania sa preto chladiaci okruh uvádza znova do prevádzky až po dosiahnutí výrazne vyšších tlakových rosných bodov. Výsledné kolísanie tlakových rosných bodov negatívne ovplyvňuje výsledok sušenia. Je to riskantné, pretože korózia môže začať už pri relatívnej vlhkosti stlačeného vzduchu na úrovni 40 %, teda skôr, než sa začne tvoriť kondenzát. 

Naproti tomu, prevádzka kondenzačných sušičov SECOTEC je vďaka vysokej kapacite akumulátorov chladu mimoriadne šetrná voči použitým materiálom. Keď sa akumulátor "nabije" chladom, chladiaci kompresor a motor ventilátora môžu zostať vypnuté omnoho dlhšie bez toho, aby došlo k ovplyvneniu stability tlakového rosného bodu.

SECOTEC – pripravený na Industrie 4.0
Zobrazenie výstražného upozornenia v blokovej schéme SIGMA AIR MANAGER 4.0

Pomocou komunikačného modulu Modbus TCP je možné kondenzačné sušiče SECOTEC pripojiť na sieť SIGMA NETWORK (séria TD voliteľne). Všetky dôležité prevádzkové parametre a hlásenia tak budú k dispozícii v reálnom čase.

To umožňuje rozsiahle monitorovanie celého systému výroby stlačeného vzduchu a vytvára základ pre prípadnú preventívnu údržbu.
Výsledok: Najlepšia dostupnosť pri minimálnych nákladoch.

Okrem toho SIGMA AIR MANAGER 4.0 ponúka rozsiahly prehľad dôležitých prevádzkových parametrov kondenzačného sušiča. Upozornenia a alarmy sa zobrazujú v blokovej schéme kompresorovej stanice pomocou farebného kódu. Stačí jedno kliknutie na symbol sušiča a k dispozícii máte dôležité prevádzkové parametre a hlásenia vo forme nekódovaného textu.

SECOPACK LS – základný kameň efektívnosti
Rez systémom výmenníka tepla SECOPACK
 1. Vstup stlačeného vzduchu
 2. Výstup kondenzátu
 3. Vstup chladiva (chladný)
 4. Výstup chladiva (teplý)
 5. Výmena tepla
 6. Výstup stlačeného vzduchu

Kondenzačné sušiče série TD, TE a TF sú vybavené inovatívnym systémom výmenníkov tepla SECOPACK LS. Latentný akumulátor tepla tohto systému je naplnený materiálom so schopnosťou fázovej premeny. Stlačený vzduch zohrieva materiál a ten sa roztopí (vybitie akumulátora). Pritom naberá latentné teplo topenia. Toto teplo je omnoho vyššie než teplo, ktoré môže materiál nabrať na základe svojej bežnej tepelnej kapacity (bez zmeny fáz). Latentný akumulátor tepla v sušičoch sérií TD, TE a TF teda disponuje omnoho vyššou hustotou chladiacej energie – pri rovnakej kapacite postačuje o 98 % menej akumulačného materiálu v porovnaní s bežnými akumulátormi tepla (chladu).

Výsledok: vysoká kapacita akumulátora zabezpečuje stabilné tlakové rosné body a prevádzku, ktorá šetrí materiál, a to pri značnom znížení priestorových požiadaviek.

Inovatívna regulácia využívajúca akumulátor Plus a zmenu fáz
SECOTEC: Inovatívna regulácia pomocou pamäť – plus a zmeny fáz
 1. Kompresor pripraví vychladnuté chladivo na sušenie stlačeného vzduchu a chladenie akumulátora.
 2. Médium akumulátora pri konštantnej teplote tuhne a zároveň odvádza veľké množstvo tepla prostredníctvom chladiva.
 3. Chladivo pokračuje v ochladzovaní média akumulátora až po dosiahnutie bodu vypnutia.
 4. Chladiaci kompresor sa vypne.
 1. Médium akumulátora dodá chlad na sušenie stlačeného vzduchu a zohreje sa.
 2. Médium akumulátora sa pri konštantnej teplote topí a zároveň odoberá veľké množstvo tepla z vlhkého stlačeného vzduchu.
 3. Médium akumulátora sa zohrieva až po dosiahnutie bodu zapnutia kompresora.
Konštrukcia a funkcia
Schéma štruktúry energeticky úsporných sušičiek SECOTEC TF
 1. Vstup stlačeného vzduchu
 2. Systém výmenníka tepla SECOPACK LS
 3. Výstup stlačeného vzduchu
 4. Výstup kondenzátu
 5. Odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN
 6. Kompresor chladiva
 1. Kondenzátor typu Microchannel
 2. Ventilátor
 3. Sušič filtra
 4. Zásobník chladiva
 5. Expanzný ventil
Technické údaje TD

Základné vyhotovenie

ModelTD 52 TD 67 TD 73
Prietokové množstvo m³/min 5,1 6,7 7,3
Tlaková strata bar 0,12 0,11 0,13
Elektrický príkon pri 50 obj. % kW 0,31 0,37 0,49
Elektrický príkon pri 100 obj. % kW 0,61 0,78 0,95
Prevádzkový pretlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Hmotnosť kg 132 138 138
Rozmery
Š x H x V mm
588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515 588 x 797 x 1.515
Pneumatická prípojkaG 1½ G 1½ G 1½
Prípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼ G ¼
Napájanie elektrickou energiou230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz 230 V / 1 / 50 Hz
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A R-513A
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,42 0,49 0,49
Potenciál globálneho otepľovania631 631 631
Hmotnosť chladiva kg 0,67 0,77 0,77

ModelTD 94
Prietokové množstvo m³/min 9,4
Tlaková strata bar 0,11
Elektrický príkon pri 50 obj. % kW 0,5
Elektrický príkon pri 100 obj. % kW 0,92
Prevádzkový pretlak bar 3 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 60
Hmotnosť kg 151
Rozmery
Š x H x V mm
588 x 797 x 1.515
Pneumatická prípojkaG 2
Prípojka odvodu kondenzátuG ¼
Napájanie elektrickou energiou230 V / 1 / 50 Hz
Chladiaci prostriedokR-513A
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,56
Potenciál globálneho otepľovania631
Hmotnosť chladiva kg 0,88

Technické údaje TE

Základné vyhotovenie

ModelTE 102 TE 122 TE 142
Prietokové množstvo m³/min 11,5 12,5 15,5
Tlaková strata bar 0,11 0,13 0,14
Elektrický príkon pri 50 obj. % kW 0,5 0,52 0,77
Elektrický príkon pri 100 obj. % kW 1,08 1,12 1,51
Prevádzkový pretlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Teplota okolia °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Vstupná teplota °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Hmotnosť kg 229 230 249
Rozmery
Š x H x V mm
712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612 712 x 982 x 1.612
Pneumatická prípojkaG 2 G 2 G 2
Prípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼ G ¼
Napájanie elektrickou energiou400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A R-513A
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,95 0,98 0,98
Potenciál globálneho otepľovania631 631 631
Hmotnosť chladiva kg 1,5 1,55 1,55

Technické údaje TF

Základné vyhotovenie

ModelTF 174 TF 230 TF 280
Prietokové množstvo m³/min 17 23 28
Tlaková strata bar 0,13 0,15 0,19
Elektrický príkon pri 50 obj. % kW 0,79 0,97 1,11
Elektrický príkon pri 100 obj. % kW 1,61 2,2 2,45
Prevádzkový pretlak bar 3 - 16 3 - 16 3 - 16
Teplota okolia °C 3 - 45 3 - 45 3 - 45
Vstupná teplota °C 3 - 60 3 - 60 3 - 60
Hmotnosť kg 345 375 395
Rozmery
Š x H x V mm
835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000 835 x 1.230 x 2.000
Pneumatická prípojkaDN65 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Prípojka odvodu kondenzátuG ¼ G ¼ G ¼
Napájanie elektrickou energiou400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz 400 V / 3 / 50 Hz
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A R-513A
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 1,77 1,83 2,15
Potenciál globálneho otepľovania631 631 631
Hmotnosť chladiva kg 2,8 2,9 3,4

ModelTF 340
Prietokové množstvo m³/min 34
Tlaková strata bar 0,17
Elektrický príkon pri 50 obj. % kW 1,29
Elektrický príkon pri 100 obj. % kW 2,87
Prevádzkový pretlak bar 3 - 16
Teplota okolia °C 3 - 45
Vstupná teplota °C 3 - 60
Hmotnosť kg 420
Rozmery
Š x H x V mm
835 x 1.230 x 2.000
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN
Prípojka odvodu kondenzátuG ¼
Napájanie elektrickou energiou400 V / 3 / 50 Hz
Chladiaci prostriedokR-513A
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 2,84
Potenciál globálneho otepľovania631
Hmotnosť chladiva kg 4,5