Adsorpčné sušiče so studenou regeneráciou s prietokom 0,20 až 1,13 m³/min

Robustné, ale priestorovo nenáročné

Kompaktné adsorpčné sušiče série DC vynikajú spoľahlivosťou, nízkou hlučnosťou a účinnosťou. Vďaka kvalitným a veľkoryso dimenzovaným súčiastkam zaručujú tieto robustné, priestorovo nenáročné zariadenia nízke náklady na životný cyklus. 

Konfigurovateľné prevádzkové režimy vytvárajú navyše potenciál úspory energie. Prispôsobiteľné pripojenia stlačeného vzduchu a riadenie SIGMA CONTROL SMART štandardne vybavené sieťovým rozhraním umožňujú jednoduchú inštaláciu a pripojenie do siete stlačeného vzduchu.

 • Tlakový rosný bod do -70 °C
 • Ovládač SIGMA CONTROL SMART s možnosťou sieťového pripojenia
 • Filtre KAESER – voliteľne s odvádzačom kondenzátu ECO-DRAIN alebo manuálnym odvádzačom kondenzátu na predradenom filtri

Vaše výhody

 • Odolný a spoľahlivý dizajn  
  Odolný dizajn adsorpčných sušičov DC 2.0 – 11.3 je zjavný vďaka vysoko kvalitným prvkom, ktorými sú trváce adsorpčné rúry z hliníka, bezúdržbové prepínacie ventily a kazety so sušiacim prostriedkom odolným voči tlaku a kvapalnej vode. Na maximálnu ochranu sušiaceho prostriedku a rozvodov vzduchu sú tieto kompaktné adsorpčné sušiče vybavené účinnými filtrami KAESER.
 • Vysoká účinnosť – nízke tlakové rosné body
  Optimálne podmienky prúdenia zabezpečujú maximálnu regeneračnú kapacitu sušiaceho prostriedku pri minimálnej spotrebe stlačeného vzduchu. Potrebné tlakové rosné body (-40/-70 °C) sa spoľahlivo dosahujú, tak v pevnom cykle alebo ako aj s riadením podľa rosného bodu, pri nízkych stratách tlaku – dokonca aj pri trvalo vysokom vyťažení. Vďaka režimu Synchronizácie s kompresorom alebo Prerušovanej prevádzky je možné podľa potreby dosiahnuť ďalšiu úsporu energie.
 • Rýchla inštalácia a jednoduché sieťové pripojenie 
  Účinné filtre KAESER sú inštalujú mimo sušiča na zabezpečenie jednoduchej kontroly funkčnosti a rýchlej výmeny vložiek. Prispôsobiteľné prípojky umožňujú inštaláciu v rôznych pozíciách vzhľadom na horné ventilové bloky. Predný panel poskytuje bezproblémový prístup k ventilom, tlmičom hluku a riadeniu ECO CONTROL SMART.
Ideálny doplnok: separátor oleja a vody AQUAMAT
Systém na úpravu kondenzátu AQUAMAT

Náš tip: Kondenzát pred vypustením do kanalizácie upravte v súlade s platnými zákonmi a cenovo výhodne pomocou separátora oleja a vody AQUAMAT.

Minimalizácia nákladov na údržbu

Používanie adsorpčných sušičov DC znižuje náklady na údržbu až do 20 %.

Pri nízkej spotrebe vzduchu hrajú náklady na údržbu často rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní nízkych nákladov životného cyklu. V tom spočíva jedna z výrazných výhod kompaktných adsorpčných sušičov série DC. 

Okrem svojej efektívnej prevádzky sa môžu pochváliť mimoriadne dlhými intervalmi údržby 5 rokov pri ventiloch a sušiacom prostriedku. To z nich robí robustných, priestorovo nenáročných a mimoriadne úspornýc pomocníkov. 

V porovnaní so sušičmi bežne dostupnými na trhu dokážu ušetriť viac ako 20% nákladov na diely údržby. Ďalšie úspory prináša menší počet servisných zásahov pri údržbe ventilov a výmene sušiaceho prostriedku.

 

Podrobné informácie o výrobku

Úspora energie a bezpečnosť
Výhody 10-minútového cyklu malej adsorpčnej sušičky Kaeser

Výhoda v podobe desaťminútových cyklov

Malé adsorpčné sušiče od spoločnosti Kaeser pracujú až po dosiahnutie tlakových rosných bodov na úrovni −40 °C v desaťminútovom cykle. Vďaka tomu sa značne znižuje počet prepínaní medzi zásobníkmi, a teda aj s tým spojené zaťaženie materiálu, napríklad ventilov a sušiacich prostriedkov.

Dlhé doby cyklov okrem toho znižujú množstvo stlačeného vzduchu, ktoré je potrebné na obnovenie tlaku po regenerácii. Ak treba napríklad v prípade dvojminútového cyklu na tento účel vyčleniť 7,6 percent stlačeného vzduchu, v prípade desaťminútového cyklu klesá tento podiel u malých agregátov s jednosmerným napájaním na hodnotu iba 1,3 percent. Výsledkom je úspora energie a predĺženie životnosti sušiaceho prostriedku.

Výhoda v podobe prerušovanej prevádzky

Ak dochádza k častému prerušovaniu fáz zaťaženia, regulácia vynechaním zabezpečuje úsporu energie. Táto „spätná regenerácia“ – prebiehajúci cyklus regenerácie sa vždy dokončí s použitím vzduchu z nasledujúcej tlakovej nádoby – je obzvlášť bezpečná, pretože v prípade začatia nového sušenia je vždy k dispozícii úplne zregenerovaná adsorpčná nádoba. Vďaka tomu možno eliminovať extrémne hodnoty rosného bodu, ktoré by mohli vznikať v dôsledku príliš vysokého zaťaženia sušiaceho prostriedku vo výstupnom priestore.

Riadenie ECO CONTROL SMART
Sprístupnenie prevádzkových üdajov a hlásení v reálnom čase prostredníctvom riadenia ECO CONTROL SMART.

Riadenie ECO CONTROL SMART umožňuje pripojenie absorpčných sušičov série DC k nadradenému riadeniu SIGMA AIR MANAGER 4.0 a do siete SIGMA NETWORK. Prevádzkové údaje a hlásenia sú tak k dispozícii v reálnom čase.

V základnom menu riadenia ECO CONTROL SMART sa zobrazuje požadovaná hodnota tlakového rosného bodu, prevádzkový režim sušiča, hodiny sieťového napätia, čas do nasledujúcej údržby, ako aj verzia softvéru. História hlásení môže uchovávať 20 výstrah a porúch s časovým údajom. Pripojenie do riadiacej siete a systém jednotiek (SI, imperiálne) sa dajú nastaviť v menu riadiaceho systému.
Okrem rozhrania Modbus TCP je riadenie ECO CONTROL SMART vybavené vstupmi na diaľkové ovládanie, ako aj na pripojenie odvádzača kondenzátu ECO-DRAIN a snímača tlakového rosného bodu. Prevádzkové hlásenie, servisné a poruchové hlásenia sa môžu preposielať vždy cez jeden beznapäťový výstup.