Adsorpčné sušiče s regeneráciou za studena od 0,15 do 0,75 m³/min

Nízke priestorové nároky, vysoká úspora

Malé adsorpčné sušiče série DC sa zmestia aj do stiesnených priestorov a čo sa týka spoľahlivosti a hospodárnosti, získavajú tie najlepšie hodnotenia. Umožňujú vykonávať sušenie do tlakového rosného bodu −40 °C v desaťminútových cykloch. K prepnutiu medzi oboma nádobami so sušiacim prostriedkom pritom dochádza iba raz za 5 minút. Tento postup je mimoriadne šetrný k materiálu a okrem toho šetrí aj stlačený vzduch.

 • TRB do -70 °C
 • Prietokové množstvo od 0,15 do 0,75 m³/min
 • Elektronický odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN (možnosť E-Pack)

Vaše výhody

 • Nízke nároky na priestor a jednoduchá montáž:
  Kompaktný dizajn ochranného celotelového krytu predurčuje naše malé adsorpčné sušiče do úlohy zariadení na decentralizovanú úpravu stlačeného vzduchu. Sú vhodné dokonca aj na montáž na stenu.
 • Mimoriadne hospodárna prevádzka vďaka 10-minútovému cyklu:
  Nízky počet prepínaní medzi zásobníkmi znižuje zaťaženie ventilov a sušiaceho prostriedku. Na opätovné vytvorenie tlaku po regenerácii stačí odobrať iba 1,3 % stlačeného vzduchu!
 • Dlhodobá prevádzková bezpečnosť:
  Osvedčená ventilová technika zaručuje trvale bezporuchový priebeh cyklu. Robustná adsorpčná nádoba je navrhnutá na bežnú trvalú prevádzku v dobe trvania minimálne 10 rokov.

Ideálny doplnok: separátor oleja a vody AQUAMAT
Systém na úpravu kondenzátu AQUAMAT

Náš tip: Kondenzát pred vypustením do kanalizácie upravte v súlade s platnými zákonmi a cenovo výhodne pomocou separátora oleja a vody AQUAMAT.

 

Podrobné informácie o výrobku

Úspora energie a bezpečnosť
Výhody 10-minútového cyklu malej adsorpčnej sušičky Kaeser

Výhoda v podobe desaťminútových cyklov

Malé adsorpčné sušiče od spoločnosti Kaeser pracujú až po dosiahnutie tlakových rosných bodov na úrovni −40 °C v desaťminútovom cykle. Vďaka tomu sa značne znižuje počet prepínaní medzi zásobníkmi, a teda aj s tým spojené zaťaženie materiálu, napríklad ventilov a sušiacich prostriedkov.

Dlhé doby cyklov okrem toho znižujú množstvo stlačeného vzduchu, ktoré je potrebné na obnovenie tlaku po regenerácii. Ak treba napríklad v prípade dvojminútového cyklu na tento účel vyčleniť 7,6 percent stlačeného vzduchu, v prípade desaťminútového cyklu klesá tento podiel u malých agregátov s jednosmerným napájaním na hodnotu iba 1,3 percent. Výsledkom je úspora energie a predĺženie životnosti sušiaceho prostriedku.

Výhoda v podobe prerušovanej prevádzky

Ak dochádza k častému prerušovaniu fáz zaťaženia, regulácia vynechaním zabezpečuje úsporu energie. Táto „spätná regenerácia“ – prebiehajúci cyklus regenerácie sa vždy dokončí s použitím vzduchu z nasledujúcej tlakovej nádoby – je obzvlášť bezpečná, pretože v prípade začatia nového sušenia je vždy k dispozícii úplne zregenerovaná adsorpčná nádoba. Vďaka tomu možno eliminovať extrémne hodnoty rosného bodu, ktoré by mohli vznikať v dôsledku príliš vysokého zaťaženia sušiaceho prostriedku vo výstupnom priestore.

Výbava

Konštrukcia

 • ochranný celotelový kryt v kompaktnom prevedení
 • vhodné na montáž na stenu
 • adsorpčná nádoba s dlhou životnosťou
 • navrhnuté na milión zmien zaťaženia do 10 bar (bežná trvalá prevádzka v dobe trvania minimálne 10 rokov)
 • spĺňa požiadavky smernice o tlakových zariadeniach 97/23/ES

Ventilová technika

 • osvedčená ventilová technika zaručuje bezporuchový priebeh cyklu
 • manometer nádoby umožňuje bezproblémovú vizuálnu kontrolu funkčnosti
 • ľahko prístupný predradený a koncový filter

riadenie dĺžky trvania (ČASU)

Časové ovládanie malej adsorpčnej sušičky Kaeser

 • mimoriadne jednoduché ovládanie
 • jednoznačná predvoľba oboch hodnôt tlakových rosných bodov, teda −40 °C a −70 °C

Možnosť E-Pack (pre všetky konštrukčné veľkosti)

Filter predradený pred adsorpčným sušičom bude vybavený elektronickým odvádzačom kondenzátu ECO-DRAIN v záujme zabezpečenia optimálneho odvádzania bez tlakových strát, ktorým možno predísť.