Olejom mazané piestové kompresory v priemyselnej kvalite: Série KCCD a KCD

Odolný a jednoduchý

Olejom mazané piestové kompresory vytvárajú vysoké tlaky a objemové prietoky stlačeného vzduchu pre priemysel. Škodlivé plyny zo vzduchu sú zachytené mazivom. Spoločnosť Kaeser ponúka dve verzie olejom mazaných piestových kompresorov:

  • pre vysoké istenie voči výpadkom: dvojité zariadenia pozostávajúce z dvoch agregátov a zásobníka stlačeného vzduchu
  • pre integráciu do individuálnych alebo existujúcich systémov: agregáty na zabudovanie

Kompresorové bloky majú nasledujúce výkonové parametre:

  • tlak: 10/35 bar
  • objemový výkon: 73 – 1200 l/min

Vaše výhody

  • Dlhšia životnosť vďaka nízkym otáčkam:
    Otáčky na úrovni len 1 500 1/min vedú k nízkej spotrebe energie a dlhšej životnosti našich kompresorov
  • Sú plne k dispozícii od prvej prevádzkovej hodiny
    A udržujú si svoj štandard počas celej doby životnosti.
Hospodárne na všetkých úrovniach
Náklady Life-Cycle

Pri výrobe našich výrobkov dbáme na spoľahlivosť, dlhú životnosť, nenáročnú údržbu a ich flexibilitu v prevádzke. Vďaka tomu sú zvlášť hospodárne a naši zákazníci zvlášť spokojní.

 

Podrobné informácie o výrobkoch

Technické údaje