Skrutkové dúchadlá do 250 kW

Hrdina v úspore energií – nekompromisne účinný

Budúcnosť segmentu nízkeho tlaku sa už začala: Idei spol. Kaeser, ako celosvetovo známy skrutkový profil SIGMA, prinášajú nárast účinnosti až o 35 percent! Aj v prípade uvádzania do prevádzky, obsluhy a údržby využívajú naši robustní vytrvalci všetky dostupné možnosti úspor.

 • Vysokoúčinné dúchadlové zariadenia nenáročné na údržbu – s blokmi SIGMA s dvomi hriadeľmi
 • Voliteľný štartér Y/Δ (STC) alebo frekvenčný menič (SFC)
 • Komplexné riešenie „Plug-and-Play“ s výkonovou elektrickou časťou, riadiacim systémom SIGMA CONTROL 2 a nastaveným remeňovým pohonom; už z výroby naplnené olejom.

Z novej skrutkovej technológie profitujú zákazníci v segmente úpravy komunálnych a priemyselných odpadových vôd, ako aj flotácie a fluidizácie, kde sa dúchadlá využívajú ako zariadenia na nepretržitú prevádzku a kde sa vysoká dôležitosť pripisuje nízkej spotrebe energie.

Vaše výhody

 • Maximálna účinnosť kompletného stroja:
  Staviame na rotoroch s profilom SIGMA, optimálnych náhonoch medzi motorom a dúchadlom a na minimálnych tlakových stratách všetkých komponentov.
 • Minimálna pulzácia v pripojených technologických potrubiach:
  Špeciálne absorpčné tlmiče hluku s účinkom v širokom spektre frekvencií výrazne znižujú tvorbu hluku zo stroja a potrubia.
 • Ochrana pred výpadkami:
  Komponenty s výnimočne dlhou životnosťou sú zárukou spoľahlivej prevádzky. Vďaka inteligentnej konštrukcii sú pomocné jednotky (napr. na utesnenie alebo chladenie) zbytočné. Množstvo snímačov umožňuje diaľkové monitorovanie prevádzkových stavov.

Dosahovanie ziskovosti vďaka nízkym nákladom na životný cyklus
Náklady Life-Cycle

Náš všestranný prínos k zabezpečeniu optimálnej návratnosti nákladov: maximálna energetická účinnosť, špičková dostupnosť stlačeného vzduchu a celosvetová servisná a poradenská sieť s rýchlymi reakčnými dobami.

 

Detaily výrobku

Vybavenie

Plug and play

Dúchadlá pripravené na pripojenie sú kompletne vybavené senzorikou, jednotkami STC/SFC a SIGMA CONTROL 2 a spínačom Núdzové vypnutie, sú naplnené olejom a certifikované.

Dúchadlový blok

Vysokokefektívy blok dúchadla s profilom SIGMA

 • Vysokoúčinný dúchadlový blok s profilom SIGMA a vysokým dodávaným prietokovým množstvom pri najnižšom možnom príkone

Ložiská a tesnenie

 • Robustné valčekové ložiská zachytávajú až 100 % radiálnych síl
 • Osvedčené, bezúdržbové tesnenie mechanickou upchávkou na hnacom hriadeli bloku skrutkového dúchadla

Hnací motor

 • Značkový výrobok Siemens
 • Motor Premium-Efficiency podľa normy IE3 s vysokým stupňom účinnosti, hnací motor HBS a frekvenčný menič so systémovým stupňom účinnosti IES2
 • Sériovo tri termistory s teplotným koeficientom
 • Pri zariadeniach s reguláciou otáčok je zladený s frekvenčným meničom SFC
 • Centrálne, dobre prístupné mazacie miesto pre motory s mazanými ložiskami na rýchlu a bezpečnú údržbu

Remeňový pohon (skrutkové dúchadlo EBS/FBS)

 • Automatické napínanie klinového remeňa s indikátorom
 • Konštantne najlepšia prenosová účinnosť
 • Znížené náklady na údržbu
 • Sériový kryt klinového remeňa s prídavným chladením remeňa

Priamy pohon (skrutkové dúchadlo CBS/DBS a HBS)

 • Nepriamy prevodový pomer s takmer 100 % stupňom účinnosti pri prenose sily
 • HBS s priamym pohonom 1:1
 • Voliteľne rôzne prevodové pomery
 • Použitie štandardných elektromotorov
 • Nadpriemerná životnosť ložísk vďaka optimalizovanému rozloženiu síl v prevode

Pulzný tlmič

 • Účinný absorpčný tlmič hluku na nasávacej a výtlačnej strane so širokým frekvenčným rozsahom proti pulzácii technologického vzduchu
 • Intenzívne utlmenie hydraulického hluku vznikajúceho v potrubiach

SIGMA CONTROL 2

SIGMA CONTROL 2 – miesto zapojenia SD karty

 • LED dióda vo farbách semafora na zobrazenie prevádzkového stavu
 • Displej so zobrazením nekódovaného textu
 • Výber z 30 jazykov
 • Jemné dotykové tlačidlá s piktogramami
 • Plnoautomatická kontrola a regulácia
 • Riadenie Dual, Quadro, Vario a nepretržité riadenie prietoku sú dostupné sériovo
 • Rozhrania: Ethernet
 • Prídavné alternatívne komunikačné moduly pre: Profibus DP, Modbus, Profinet a DeviceNet
 • Slot pre pamäťovú SD kartu na zapisovanie údajov a aktualizácie
 • Čítačka čipov RFID
 • Internetový server
 • Grafické rozhranie používateľa KAESER CONNECT
 • Vizualizácia hodnôt na analógových a digitálnych vstupoch
 • Výstražné a poruchové hlásenia
 • Grafické zobrazenie priebehu tlaku, teploty a otáčok

KAESER CONNECT

 • Otvorte internetový prehliadač
 • Vložte IP adresu SC2 a heslo
 • Priamy vstup do riadenia dúchadla pomocou integrovaného internetového servera

Grafické rozhranie používateľa zobrazuje v reálnom čase stav stroja, hodnoty na analógových a digitálnych vstupoch, zoznamy výstražných a poruchových hlásení a graficky priebeh tlaku, teploty a otáčok.

Plug and play

Zastrčiť, zapnúť – hotovo

Dúchadlo pripravené na pripojenie: zastrčiť, zapnúť - hotovo

Dúchadlá pripravené na pripojenie sú od výrobcu kompletne vybavené frekvenčným meničom alebo štartérom Y/Δ, riadením SIGMA CONTROL 2 a spínačom Núdzové vypnutie. Už pri plánovaní, realizácii, dokumentovaní a uvádzaní do prevádzky tak redukujú náročnosť, náklady a riziká.

START CONTROL (STC)

Dúchadlo - START CONTROL (STC)

Vyhotovenie s integrovaným štartérom Y-Δ na prevádzku pri konštantných otáčkach je vybavené vysokokvalitnou zabezpečovacou technikou, nadprúdovou ochranou a kontrolou smeru otáčania. Zariadenie dopĺňajú riadenie SIGMA CONTROL 2 a technika na bezpečné zastavenie.

SIGMA FREQUENCY CONTROL (SFC)

Dúchadlo - SIGMA FREQUENCY CONTROL (SFC)

Frekvenčný menič SFC umožňuje reguláciu otáčok dúchadla a prispôsobenie prietokového množstva podľa potrieb procesu. Výrobca zabezpečuje komplexné naprogramovanie a nastavenie parametrov na okamžité uvedenie do prevádzky.

Technické údaje

Základné vyhotovenie

ModelCBS 121 L CBS 121 M DBS 221 L
Max. tlakový rozdiel – pretlaková prevádzka mbar 650 1.100 650
Max. prípustné prietokové množstvo m³/min 12,6 12,5 23
Max. menovitý výkon motora kW 18,5 22 30
Max. tlakový rozdiel – podtlaková prevádzka mbar - 550 -
Max. nasávané množstvo m³/min - 12,5 -
Max. menovitý výkon motora kW - 15 -
Menovitá svetlosť prípojky DN 80 80 100
Rozmery so skriňovým rozvádzačom a tlmičom hluku Š x H x V mm 1.110 x 1.370 x 1.670 1.110 x 1.370 x 1.670 1.110 x 1.480 x 1.670
Max. hmotnosť kg 730 750 820

ModelDBS 221 M EBS 410 CL EBS 410 CM
Max. tlakový rozdiel – pretlaková prevádzka mbar 1.100 650 1.100
Max. prípustné prietokové množstvo m³/min 22 41 30
Max. menovitý výkon motora kW 37 37 37
Max. tlakový rozdiel – podtlaková prevádzka mbar 550 - 550
Max. nasávané množstvo m³/min 22 - 41
Max. menovitý výkon motora kW 22 - 37
Menovitá svetlosť prípojky DN 100 150 150
Rozmery so skriňovým rozvádzačom a tlmičom hluku Š x H x V mm 1.110 x 1.480 x 1.670 1.280 x 1.760 x 1.820 1.280 x 1.760 x 1.820
Max. hmotnosť kg 850 1.400 1.400

ModelEBS 410 L EBS 410 M FBS 660 L
Max. tlakový rozdiel – pretlaková prevádzka mbar 650 1.100 650
Max. prípustné prietokové množstvo m³/min 41 40 67
Max. menovitý výkon motora kW 55 75 90
Max. tlakový rozdiel – podtlaková prevádzka mbar - 550 -
Max. nasávané množstvo m³/min - 38 -
Max. menovitý výkon motora kW - - -
Menovitá svetlosť prípojky DN 150 150 200
Rozmery so skriňovým rozvádzačom a tlmičom hluku Š x H x V mm 1.460 x 1.760 x 1.970 1.460 x 1.760 x 1.970 2.250 x 1.950 x 1.900
Max. hmotnosť kg 1.520 1.520 1.850

ModelFBS 660 M HBS 1600 L HBS 1600 M
Max. tlakový rozdiel – pretlaková prevádzka mbar 1.100 650 1.100
Max. prípustné prietokové množstvo m³/min 66 162 162
Max. menovitý výkon motora kW 110 200 250
Max. tlakový rozdiel – podtlaková prevádzka mbar 550 - 500
Max. nasávané množstvo m³/min 64 - 106,91
Max. menovitý výkon motora kW 75 - 160
Menovitá svetlosť prípojky DN 200 300 300
Rozmery so skriňovým rozvádzačom a tlmičom hluku Š x H x V mm 2.250 x 1.950 x 1.900 2.065 x 3.350 x 2.320 2.065 x 3.350 x 2.320
Max. hmotnosť kg 2.200 5.880 5.940

Čistička v meste Kitzingen
Zníženie spotreby energie a zvýšenie množstva vzduchu!

Znížiť spotrebu energie vďaka modernizácii o viac ako 20 percent? Ako je to možné, dozviete sa v referenčnom príbehu.

Referenčný projekt Kitzingen