Skrutkové dúchadlá do 250 kW

Hrdina v úspore energií – nekompromisne účinný

Budúcnosť segmentu nízkeho tlaku sa už začala: Idei spol. Kaeser, ako celosvetovo známy skrutkový profil SIGMA, prinášajú nárast účinnosti až o 35 percent! Aj v prípade uvádzania do prevádzky, obsluhy a údržby využívajú naši robustní vytrvalci všetky dostupné možnosti úspor.

 • Vysokoúčinné dúchadlové zariadenia nenáročné na údržbu – s blokmi SIGMA s dvomi hriadeľmi
 • Voliteľný štartér Y/Δ (STC) alebo frekvenčný menič (SFC)
 • Komplexné riešenie „Plug-and-Play“ s výkonovou elektrickou časťou, riadiacim systémom SIGMA CONTROL 2 a nastaveným remeňovým pohonom; už z výroby naplnené olejom.

Z novej skrutkovej technológie profitujú zákazníci v segmente úpravy komunálnych a priemyselných odpadových vôd, ako aj flotácie a fluidizácie, kde sa dúchadlá využívajú ako zariadenia na nepretržitú prevádzku a kde sa vysoká dôležitosť pripisuje nízkej spotrebe energie.

Vaše výhody

 • Maximálna účinnosť kompletného stroja:
  Staviame na rotoroch s profilom SIGMA, optimálnych náhonoch medzi motorom a dúchadlom a na minimálnych tlakových stratách všetkých komponentov.
 • Minimálna pulzácia v pripojených technologických potrubiach:
  Špeciálne absorpčné tlmiče hluku s účinkom v širokom spektre frekvencií výrazne znižujú tvorbu hluku zo stroja a potrubia.
 • Ochrana pred výpadkami:
  Komponenty s výnimočne dlhou životnosťou sú zárukou spoľahlivej prevádzky. Vďaka inteligentnej konštrukcii sú pomocné jednotky (napr. na utesnenie alebo chladenie) zbytočné. Množstvo snímačov umožňuje diaľkové monitorovanie prevádzkových stavov.
Dosahovanie ziskovosti vďaka nízkym nákladom na životný cyklus
Náklady Life-Cycle

Náš všestranný prínos k zabezpečeniu optimálnej návratnosti nákladov: maximálna energetická účinnosť, špičková dostupnosť stlačeného vzduchu a celosvetová servisná a poradenská sieť s rýchlymi reakčnými dobami.

 

Detaily výrobku

Riadenie a monitorovanie pre vyššiu účinnosť
SIGMA CONTROL 2 blower controller.

SIGMA CONTROL 2 je synonymom efektívneho riadenia a monitorovania prevádzky dúchadiel. Početné možnosti rozhraní umožňujú rýchlu komunikáciu. Požadované alebo skutočné hodnoty procesných veličín alebo iné hlásenia je tak možné jednoducho prepojiť a zobraziť. SIGMA CONTROL 2 podporuje pripojenie k všetkým bežne použivaným komunikačným technológiam. Pri výpadku diaľkového ovládania sa riadiaci systém prepne do automatického alebo manuálneho režimu a udržiava procesy v chode.

Zaručené údaje o výkone
Garantované údaje o výkone v súlade s normou ISO 1217.

Aby sa projektované úspory naozaj prejavili pri prevádzke, uvádza spoločnosť KAESER celkový efektívny príkon, ako aj užitočný objemový výkon v súlade s ISO 1217, dodatok C, resp. E s príslušnými prísnymi toleranciami.

Technické údaje
Čistička v meste Kitzingen
Zníženie spotreby energie a zvýšenie množstva vzduchu!

Znížiť spotrebu energie vďaka modernizácii o viac ako 20 percent? Ako je to možné, dozviete sa v referenčnom príbehu.

Referenčný projekt Kitzingen