Skrutkové dúchadlá do 250 kW

Vysoká účinnosť stlačením jediného tlačidla

Vysoká účinnosť skrutkových dúchadiel s profilom SIGMA spoločnosti KAESER nie je len prísľub. Na údržbu nenáročné dúchadlá predstavujú kompletné zariadenia v štýle "plug and play" pripravené na okamžité používanie. Jediným stlačením tlačidla Vám prinášajú mimoriadne úspory. Navyše sú skrutkové dúchadlá obzvlášť priestorovo úsporné, kompatibilné s Industry 4.0 a ovládateľné na diaľku alebo manuálne.
Nízka spotreba energie a schopnosť nepretržitej prevádzky skrutkovej technológie KAESER sa vypláca pri komunálnej a priemyselnej úprave odpadovej vody, pri flotácii a fluidizácii, ako aj pri fermentácii.

Údaje o výkone:

 • 7,5 kW až 250 kW
 • Objemový prietok od 3 do 160 m³/min
 • Pracovný pretlak 300 až 1 100 mbar

Vaše výhody

 • Maximálna účinnosť
  Skrutkové dúchadlá KAESER sú vysokoúčinné v celom svojom širokom regulačnom rozsahu. Mimoriadna účinnosť umožňuje v porovnaní s bežnými dúchadlami úspory až do 35 %.
 • Údaje o prevádzke a stave v reálnom čase
  Integrované riadenie SIGMA CONTROL 2 je zárukou účinného riadenia a sledovania údajov o prevádzke a stave v reálnom čase. Vďaka rôznym komunikačným rozhraniam bude vypracovanie energetického auditu podľa ISO 50001 hračka.
 • Nízke náklady na inštaláciu
  Dúchadlá pripravené na pripojenie sú kompletne vybavené senzorikou, ako aj núdzovým vypínačom, sú naplnené olejom a certifikované. Už pri plánovaní, realizácii, dokumentovaní a uvádzaní do prevádzky tak redukujú náročnosť a náklady.

Účinný pohonný systém

Skrutkové dúchadlá KAESER disponujú prírubovými motormi s triedou účinnosti Super Premium Efficiency (IE4 a IES2).

Skrutkové dúchadlá spoločnosti KAESER KOMPRESSOREN disponujú motormi Super Premium Efficiency (IE4 a IES2), ktoré sa – vďaka veľmi vysokej účinnosti – vyznačujú enormným potenciálom úspory energie. Úspora peňazí ešte nikdy nebola taká jednoduchá.

Optimalizovaný špecifický výkon

Optimalizovaný špecifický výkon

Vysokoúčinný hnací systém, extra-zhustený skrutkový profil a takmer konštantný priebeh špecifického výkonu vo veľkom regulačnom rozsahu (žltá krivka) sú dôvodom vysokej úspory energie v každom prevádzkovom bode.

 

Podrobné informácie o výrobku

Riadenie a monitorovanie pre vyššiu účinnosť
Riadiaci systém dúchadla SIGMA CONTROL 2.

SIGMA CONTROL 2 je synonymom efektívneho riadenia a monitorovania prevádzky dúchadiel. Početné možnosti rozhraní umožňujú rýchlu komunikáciu. Požadované alebo skutočné hodnoty procesných veličín alebo iné hlásenia je tak možné jednoducho prepojiť a zobraziť. SIGMA CONTROL 2 podporuje pripojenie k všetkým bežne použivaným komunikačným technológiam. Pri výpadku diaľkového ovládania sa riadiaci systém prepne do automatického alebo manuálneho režimu a udržiava procesy v chode.

Zaručené údaje o výkone
Garantované údaje o výkone v súlade s normou ISO 1217.

Aby sa projektované úspory naozaj prejavili pri prevádzke, uvádza spoločnosť KAESER celkový efektívny príkon, ako aj užitočný objemový výkon v súlade s ISO 1217, dodatok C, resp. E s príslušnými prísnymi toleranciami.

Technické údaje