Kondenzačné sušiče

Skúsení experti v oblasti šetrenia v rámci aplikácií s tlakovým rosným bodom do 3 °C

Kondenzačné sušiče od spoločnosti Kaeser poskytujú ochranu pred koróziou vedení, výpadkami zariadenia a poškodením výrobkov, a to až do teploty okolia na úrovni +3 °C. Zadovážte si spoľahlivú ochranu s minimálnymi nákladmi – vďaka robustnej konštrukcii, vysokokvalitnému doplnkovému vybaveniu, ako je odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN, a mimoriadne nízkej spotrebe elektrickej energie.

Popri našom kompaktnom základnom modelovom rade zabezpečujú naše energeticky úsporné kondenzačné sušiče do 90 m³/min (na požiadanie do 175 m³/min) vďaka využívaniu vysokoúčinných regulačných konceptov optimalizáciu spotreby energie na základe reálnej potreby, a teda aj maximálne úspory v oblasti nákladov na energiu.

Na použitie v špeciálnych aplikáciách ponúka spoločnosť Kaeser vysokotlakové kondenzačné sušiče pre chladený vzduch.


Prehľad našich kondenzačných sušičovEnergeticky úsporné kondenzačné sušiče SECOTEC do 3,9 m³/min

Energeticky úsporné kondenzačné sušiče SECOTEC do 3,9 m³/min

Kondenzačné sušiče SECOTEC sa vďaka energeticky úspornej regulácii a veľkorysej kapacite akumulátora chladu vyznačujú vysokou účinnosťou: stačí pripojiť, zapnúť, spustiť sušenie – a šetriť!

 • Stabilne nízke tlakové rosné body a súčasne obrovské potenciálne úspory pri prevádzke s čiastočným zaťažením a počas pracovných prestávok
 • Mimoriadne robustný a bezúdržbový dizajn zariadenia
 • Vzduchom chladené vyhotovenia pre prostredia s teplotami okolia do 43 °C
Rýchly vstup
Energeticky úsporné kondenzačné sušiče SECOTEC do 3,9 m³/min

Energeticky úsporné kondenzačné sušiče SECOTEC od 5,1 do 34 m³/min

Kondenzačné sušiče SECOTEC do 34 m³/min

Nová generácia expertov v oblasti šetrenia v podobe zariadení série SECOTEC ponúka ešte vyššiu energetickú účinnosť, ešte bezproblémovejší servis a dramaticky znížené priestorové požiadavky

 • Použitie patentovaného systému výmenníka tepla SECOPACK LS s výkonným akumulátorom latentného tepla zabezpečuje ešte účinnejšie sušenie v kompaktnom formáte
 • Elektronické riadenie SIGMA CONTROL SMART zabezpečuje rozsiahle monitorovanie systému
 • Vzduchom a vodou chladené vyhotovenia na použitie v prostrediach s teplotami okolia do 50 °C
Rýchly vstup
Energeticky úsporné kondenzačné sušiče SECOTEC od 5,1 do 34 m³/min

Energeticky úsporné kondenzačné sušiče SECOTEC od 45 do 98 m³/min

Energeticky úsporné kondenzačné sušiče od 45 do 98 m³/min série TG

Experti v oblasti šetrenia na použitie v prevádzkach s veľkou spotrebou stlačeného vzduchu. Špeciálne kompresory chladiva s takmer plynulou reguláciou výkonu zabezpečujú optimalizáciu spotreby energie na základe reálneho zaťaženia.

 • Stabilne nízke tlakové rosné body a súčasne vysoké potenciálne úspory pri prevádzke s čiastočným zaťažením a počas pracovných prestávok
 • Veľkoryso dimenzované panelové výmenníky tepla a odlučovače kondenzátu udržiavajú tlakovú stratu na nízkej úrovni
 • Vzduchom a vodou chladené vyhotovenia na použitie v prostrediach s teplotami okolia do 45 °C
Rýchly vstup
Energeticky úsporné kondenzačné sušiče SECOTEC od 45 do 98 m³/min

Kompaktné kondenzačné sušičky KRYOSEC do 4,5 m³/min

Kompaktné kondenzačné sušiče KRYOSEC – série TAH, TBH a TCH spoločnosti Kaeser Kompressoren

Riešenia s nízkymi priestorovými požiadavkami vo vysokokvalitnej priemyselnej kvalite podľa platných noriem – nekompromisní bojovníci na poli ochrany pred vlhkosťou

 • S elektronickým odvádzačom kondenzátu ECO-DRAIN
 • Vzduchom chladené vyhotovenie pre prostredia s teplotami okolia do 50 °C
 • Optimálne umiestnenie pod podstavce so strojmi alebo pracovné plošiny vďaka veľmi nízkej konštrukčnej výške
Rýchly vstup
Kompaktné kondenzačné sušičky KRYOSEC do 4,5 m³/min

Vysokotlakové kondenzačné sušičky do 106,1 m³/min

Vysokotlakové kondenzačné sušičky do 106,1 m³/min

Správna voľba pre aplikácie vyžadujúce vysoké prevádzkové tlaky

 • Optimálne využitie v prípade montáže za piestovými kompresormi, predovšetkým za dotláčacími kompresormi
 • Vzduchom chladené vyhotovenie pre pretlak 50 bar do 5 m³/min
 • Vzduchom a vodou chladené vyhotovenie pre pretlak 45 bar od 8,5 do 85 m³/min
Rýchly vstup
Vysokotlakové kondenzačné sušičky do 106,1 m³/min

Studenovzdušné kondenzačné sušičky do 43,33 m³/min

Chladenie suchým vzduchom pomocou studenovzdušných kondenzačných sušičov od spoločnosti Kaeser Kompressoren.

Správna voľba na zabezpečenie suchého chladného stlačeného vzduchu

 • Použitie napríklad pri ofukovaní a chladení horúcich výliskov
 • Výstupná teplota suchého vzduchu je +5 °C pri 100 % relatívnej vlhkosti
 • Vzduchom a vodou chladené vyhotovenia na použitie v prostrediach s teplotami okolia do +45 °C
Rýchly vstup
Studenovzdušné kondenzačné sušičky do 43,33 m³/min