Filtre KAESER od 0,6 do 32,0 m³/min

Nákladovo výhodné riešenie na zabezpečenie najvyššej kvality stlačeného vzduchu

Filtre KAESER FILTER plnia kľúčové úlohy pri zabezpečovaní stlačeného vzduchu vo všetkých triedach čistoty podľa normy ISO 8573-1. Pritom pracujú s veľmi nízkym rozdielovým tlakom. Konštrukcia s jednoduchou údržbou umožňuje bez problémov a poľahky otvárať či zatvárať teleso filtra, prípadne rýchlo a čisto vymieňať filtračný prvok.

 • Prietokové množstvo: od 0,60 do 32,0 m³/min
 • Max. prevádzkový tlak: 16 bar
 • Max. prevádzková teplota: 66 °C

Vaše výhody

 • Čistota v súlade s normami:
  Filtre KAESER FILTER používajú na odstraňovanie častíc a aerosólov moderné filtračné médiá s hĺbkovým vrstvením. Výkonné uhlíkové filtračné rúna zachytávajú olejové pary. Vynikajúce výkonnostné charakteristiky filtrov KAESER FILTER boli stanovené podľa normy ISO 12500 a potvrdené nezávislým skúšobným úradom Lloyd’s Register.
 • Nízke straty tlaku – vysoká úspora:
  Filtre KAESER FILTER sa vyznačujú veľkoryso dimenzovanými krytmi a filtračnými plochami, inovatívnym usmernením prúdenia a výkonnými filtračnými médiami. Dosahujú až o 50 % nižšiu tlakovú stratu v porovnaní s bežnými filtrami dostupnými na trhu – a táto hodnota zostáva takmer nemenná po celú dobu životnosti filtra. Dôsledok: nižšie náklady a emisie CO2, ako aj zníženie zaťaženia predradených kompresorov.
 • Konštrukcia umožňujúca bezproblémové vykonávanie servisu – bezpečná manipulácia:
  Filtre KAESER FILTER majú telesá z hliníka chránené proti korózii a stabilné filtračné prvky. Praktický bajonetový uzáver zabezpečuje automatické uvedenie tesnenia telesa a tesnenia prvku do správnej polohy. Vďaka tomu možno teleso filtra utesniť iba v prípade, že je vložený filtračný prvok. Aretačná skrutka zabraňuje náhodnému otvoreniu telesa pod tlakom a slúži na odvzdušňovanie telesa.
Ideálny doplnok: separátor oleja a vody AQUAMAT
Systém na úpravu kondenzátu AQUAMAT

Náš tip: Kondenzát pred vypustením do kanalizácie upravte v súlade s platnými zákonmi a cenovo výhodne pomocou separátora oleja a vody AQUAMAT.

 

Podrobné informácie o výrobku

Čistý stlačený vzduch na akékoľvek účely
Stupeň filtrácie KB Koalencenčný filter
Basic
KE Koalencenčný filter
Extra
KD Prachový filter
Dust
KA Filter s aktívnym uhlím
adsorpcia
KBE Extra kombinácia KEA Kombinácia s uhlíkovým filtrom
Počiatočný diferenčný tlak pri nasýtení <140 mbar <200 mbar <30 mbar
(nový, suchý)
<35 mbar
(nový, suchý)
<200 mbar <240 mbar
Obsah aerosólu na vstupe 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³ 10 mg/m³
Zvyškový obsah aerosólu na výstupe podľa ISO 12500-1 <0,01 mg/m³ <0,01 mg/m³ <0,01 mg/m³ 0,003 mg/m³
(celkový obsah oleja)
Filtračné médium hĺbkovo vrstvené s výstužnou štruktúrou a polyesterové drenážne rúno hĺbkovo vrstvené s výstužnou štruktúrou uhlíkové rúno High Efficiency
Použitie Filtrácia tuhých a pevných častíc a kvapalných aerosólov Použitie ako KB, avšak pre vyššiu kvalitu stlačeného vzduchu.
Alternatívne: Filter pre najjemnejšie čiastočky po stupni filtrácie KD
Výhradne na filtráciu pevných častíc Výhradne na odstránenie olejových výparov Kombinácia KB a KE; použitie ako KE, avšak pre vyššiu bezpečnosť kvality stlačeného vzduchu kombinácia KE a KA; filtrácia aerosólov, pevných častíc a olejových výparov
Nízke straty tlaku, vysoká úspora
KAESER FILTER: nízke straty tlaku, vysoká úspora

Úspora nákladov na životný cyklus

Úspornosť filtra stlačeného vzduchu závisí v rozhodujúcej miere od tlakovej straty. Filtre KAESER FILTER sa vyznačujú veľkoryso dimenzovanými krytmi a filtračnými plochami, inovatívnym usmernením prúdenia a výkonnými filtračnými médiami. To umožňuje zredukovať tlakovú stratu až o 50 % v porovnaní s bežne predávanými filtrami. Tá zostáva na takmer nemennej úrovni po celú dobu životnosti filtra. Vďaka tomu sa znižuje zaťaženie predradených kompresorov, takže možno výrazne obmedziť náklady a CO2.

Chcete sa dozvedieť viac o tom, akým spôsobom spoločnosť Kaeser znižuje náklady na životný cyklus?

Konštrukcia a funkcia
KAESER filtre - štruktúra a funkcia
 1. Vstup stlačeného vzduchu
 2. Hlava vložky s krytom a tesnením vložky
 3. Filtračná vložka
 4. Výstup kondenzátu (v tomto prípade s automatickým (plavákovým) odvádzačom kondenzátu)
 5. Výstup stlačeného vzduchu
 6. Bezpečnostná skrutka
 7. Bajonetový uzáver s dorazom
 8. Odvzdušňovací otvor
Vysoká absorpčná kapacita prachu
Trvalo nízke prevádzkové náklady vďaka filtrom KAESER.

Filtre KAESER FILTER ponúkajú v porovnaní s bežnými filtrami spočiatku výrazne nízku tlakovú stratu. Vďaka vysokej absorpčnej kapacite prachu ich filtračných prvkov zostáva súčasne veľmi dlho na nízkej úrovni. 

Dôsledok: trvalo nízke prevádzkové náklady. Každoročná údržba prachových a koalescenčných filtrov je prevenciou proti rizikám v dôsledku starnutia a zaručuje optimálnu čistotu stlačeného vzduchu.

Technické údaje KB

Základné vyhotovenie

ModelF6KB F9KB F16KB
Prietokové množstvo m³/min 0,6 0,9 1,6
Pneumatická prípojkaG ⅜, G ½, G ¾ G ⅜, G ½, G ¾ G ¾, G 1
Prevádzkový pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Hmotnosť kg 3,6 3,6 4,2
Napätie, odvádzač kondenzátu95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

ModelF22KB F26KB F46KB
Prietokové množstvo m³/min 2,2 2,6 4,6
Pneumatická prípojkaG ¾, G 1 G ¾, G 1 G 1¼, G 1½, G 2
Prevádzkový pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Hmotnosť kg 4,4 4,5 8,4
Napätie, odvádzač kondenzátu95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

ModelF83KB F110KB F142KB
Prietokové množstvo m³/min 8,3 11 14,2
Pneumatická prípojkaG 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2
Prevádzkový pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Hmotnosť kg 9,3 10,9 11,1
Napätie, odvádzač kondenzátu95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

ModelF184KB F250KB F320KB
Prietokové množstvo m³/min 18,4 25 32
Pneumatická prípojkaG 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3
Prevádzkový pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Hmotnosť kg 16,8 18,5 20,5
Napätie, odvádzač kondenzátu95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10% 95...240 VAC ±10% (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10%

Technické údaje KE

Základné vyhotovenie

ModelF6KE F9KE F16KE
Prietokové množstvo m³/min 0,6 0,9 1,6
Pneumatická prípojkaG ⅜, G ½, G ¾ G ⅜, G ½, G ¾ G ¾, G 1
Prevádzkový pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Hmotnosť kg 3,6 3,7 4,2
Napätie, odvádzač kondenzátu- - -

ModelF22KE F26KE F46KE
Prietokové množstvo m³/min 2,2 2,6 4,6
Pneumatická prípojkaG ¾, G 1 G ¾, G 1 G 1¼, G 1½, G 2
Prevádzkový pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Hmotnosť kg 4,4 4,5 8,4
Napätie, odvádzač kondenzátu- - -

ModelF83KE F110KE F142KE
Prietokové množstvo m³/min 8,3 11 14,2
Pneumatická prípojkaG 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2
Prevádzkový pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Hmotnosť kg 9,3 10,9 11,1
Napätie, odvádzač kondenzátu- - -

ModelF184KE F250KE F320KE
Prietokové množstvo m³/min 18,4 25 32
Pneumatická prípojkaG 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3
Prevádzkový pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Hmotnosť kg 16,9 18,6 20,6
Napätie, odvádzač kondenzátu- - -

Technické údaje KA

Základné vyhotovenie

ModelF6KA F9KA F16KA
Prietokové množstvo m³/min 0,6 0,9 1,6
Pneumatická prípojkaG ⅜, G ½, G ¾ G ⅜, G ½, G ¾ G ¾, G 1
Prevádzkový pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Hmotnosť kg 2,3 2,3 3
Napätie, odvádzač kondenzátu- - -

ModelF22KA F26KA F46KA
Prietokové množstvo m³/min 2,2 2,6 4,6
Pneumatická prípojkaG ¾, G 1 G ¾, G 1 G 1¼, G 1½, G 2
Prevádzkový pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Hmotnosť kg 3,2 3,2 7,2
Napätie, odvádzač kondenzátu- - -

ModelF83KA F110KA F142KA
Prietokové množstvo m³/min 8,3 11 14,2
Pneumatická prípojkaG 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2 G 1¼, G 1½, G 2
Prevádzkový pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Hmotnosť kg 8,3 9,7 10,1
Napätie, odvádzač kondenzátu- - -

ModelF184KA F250KA F320KA
Prietokové množstvo m³/min 18,4 25 32
Pneumatická prípojkaG 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3 G 2, G 2½, G 3
Prevádzkový pretlak bar 2 - 16 2 - 16 2 - 16
Teplota okolia °C 3 - 50 3 - 50 3 - 50
Vstupná teplota °C 3 - 66 3 - 66 3 - 66
Hmotnosť kg 15,8 17,6 19,8
Napätie, odvádzač kondenzátu- - -