Elektronické odvádzače kondenzátu ECO-DRAIN


Tlakové straty vylúčené

Odvádzače kondenzátu odstraňujú kondenzát, ktorý sa odlučuje v cyklónových odlučovačoch, tlakových nádobách, kondenzačných sušičoch a filtroch, preč zo siete stlačeného vzduchu. Z hľadiska zabezpečenia účinnej úpravy stlačeného vzduchu a bezporuchového zásobovania stlačeným vzduchom sú preto nenahraditeľné.

Elektronické odvádzače kondenzátu ECO-DRAIN od spoločnosti Kaeser sú mimoriadne úsporné a spoľahlivé vďaka systému regulácie v závislosti od množstva kondenzátu, ventilovej mechanike odolnej voči znečisteniu a poplachovému kontaktu s možnosťou prepojenia (počnúc modelom 31).

Odvádzače kondenzátu ECO-DRAIN sú k dispozícii pre objemové prúdy kompresorov až do 1 700 m³/min. Spoločnosť Kaeser má v ponuke aj varianty tohto výrobku na špeciálne použitie, napr. na použitie v prípade agresívneho kondenzátu, pri prevádzkových tlakoch do 63 bar, vo vákuu či v priestoroch s teplotami pod bodom mrazu.

Vaše výhody

 • Žiadne tlakové straty:
  Ak kapacitný snímač hladiny systému ECO-DRAIN ohlási dosiahnutie maximálnej hladiny kondenzátu, inteligentná riadiaca elektronika zabezpečí otvorenie a včasné zatvorenie membránového ventilu. Vďaka tomu sa odstráni iba kondenzát a žiadny stlačený vzduch neunikne. To šetrí energiu.
 • Spoľahlivé odvádzanie – aj v prípade výskytu nečistôt:
  Kapacitný snímač hladiny zisťuje výšku hladiny kondenzátu bez použitia akýchkoľvek mechanických konštrukčných dielov náchylných na poruchy. Predradené riadiace vedenia k ventilom sú vždy čisté. Okrem toho platí, že pri použití membránového ventilu s predradeným riadením vzniká mimoriadne veľký prierez. Preto sa kondenzát spoľahlivo odvedie preč aj v prípade silného znečistenia, či dokonca v prípade znečistenia olejom.
 • Jednoduchá údržba – bez odborného personálu:
  Servisná jednotka modelov 30, 31 a 32 zlučuje všetky údržbové diely do jedinej konštrukčnej skupiny. Jediným zacvaknutím ju možno bezpečne pripojiť k riadiacej jednotke. To umožňuje predchádzať chybám pri výmene tesnení. Servisná jednotka sa expeduje v 100 % funkčnom stave (overuje sa skúškou), vyznačuje sa výrazne dlhším intervalom použitia a jej výmenu možno vykonať aj bez špecializovaného elektrikára.

Ideálny doplnok: separátor oleja a vody AQUAMAT
Systém na úpravu kondenzátu AQUAMAT

Náš tip: Kondenzát pred vypustením do kanalizácie upravte v súlade s platnými zákonmi a cenovo výhodne pomocou separátora oleja a vody AQUAMAT.

 

Podrobné informácie o výrobku

Konštrukcia
ECO-DRAIN odvádzač kondenzátu – štruktúra
 1. Prívodné potrubie
 2. Zberná nádoba
 3. Snímač hladiny
 4. Magnetický ventil
 5. Membránový ventil
 6. Predradené riadiace vedenie
 7. Sedlo ventilu
 8. Odtokové potrubie
Pripojenie k stanici stlačeného vzduchu
Odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN: Napojenie do stanice stlačeného vzduchu
 1. ECO-DRAIN
 2. ECO-DRAIN
 3. ECO-DRAIN
 1. Tlakovzdušná sieť
 2. AQUAMAT

Na všetkých zberných miestach kondenzátu v tlakovom systéme musí byť k dispozícii spoľahlivé odvádzanie. V ideálnom prípade by malo pozostávať z elektronicky regulovaných odvádzačov kondenzátu.

Technické údaje

Technické údaje nájdete v brožúre: