Mobilné stavebné kompresory s možnosťou generátora

Kombinácia kompresora a generátora s prietokovým množstvom až 8,4 m³/min

Výkonné, robustné a flexibilné – stavebné kompresory radu MOBILAIR s elektrickým agregátom od spoločnosti KAESER sú skutočné všestranné zariadenia. Vďaka početným možnostiam voliteľnej výbavy sa dajú mobilné kompresory presne konfigurovať na každú aplikáciu.

Od všestrannej použiteľnosti k profesionalite: Prostredníctvom rôznych hodnôt maximálneho tlaku, voliteľných synchrónnych generátorov a/alebo komponentov na úpravu stlačeného vzduchu sa zariadenia dokonale prispôsobia aktuálnej úlohe.

Aj preprava týchto výkonných všestranných zariadení prebieha profesionálne. Mobilné stavebné kompresory sú sériovo vybavené závesnými okami na žeriav. So stacionárnymi verziami s lyžinami alebo nohžičkami sú zariadenia optimálne pre všetky miesta použitia.

Stavebné kompresory radu MOBILAIR sa uplatnia všade tam, kde sa vyžadujú účinnosť a robustnosť. Silné stránky týchto výkonných všestranných zariadení sa prejavia pri pieskovaní i výrobe zvodidiel. S voliteľným generátorom sa z týchto zariadení navyše stane energetická centrála staveniska.

Údaje o výkone:

 • Prietokové množstvo až 8,4 m³/min
 • Prevádzkový pretlak až 14 bar

Vaše výhody

 • Stlačený vzduch a elektrický prúd zároveň
  Vďaka funkcii generátora nemusíte používať samostatné zariadenie na napájanie vášho pneumatického a elektrického náradia, príp. osvetľovacích systémov.
 • Low Emission/emisná trieda Euro V
  Najnižšie možné hodnoty škodlivých látok podľa prísnej európskej triedy Euro V.
 • Jeden za všetkých
  Model M59 s ekologickým motorom Hatz je vďaka svojej kompaktnosti a početným voliteľným možnostiam výbavy na stavenisku skutočne všestranne použiteľným zariadením. Pritom má tento mobilný stavebný kompresor mimoriadne nízke emisie. Jeho motor má povolenie na pohon bezfosílnym biopalivom HVO100.

Ekologické a s nízkymi emisiami

Modely konštrukčných sérií M59, M65 a M82 sú certifikované podľa smernice EÚ 2016/1628, emisná trieda Euro V.

Modely sérií M59, M65 a M82 sú navrhnuté na dodávku čistého vzduchu – nie len pre environmentálne citlivé zóny – certifikovaného podľa smernice EÚ 2016/1628, stupeň V. Tieto výkonné všestranné zariadenia vďaka sériovo inštalovanému filtru pevných častíc spĺňajú aj požiadavky prísneho švajčiarskeho nariadenia o zachovaní čistoty ovzdušia.

Maximálna dostupnosť stlačeného vzduchu

Integrovaný generátor v modeli Mobilair M59.

Modely MOBILAIR M59PE a M82 sa voliteľne môžu dodať s generátorom s výkonom 8,5 alebo 13 kVA. Riadenie kompresora SIGMA CONTROL SMART sa pritom – vďaka dokonalej súhre s riadením motora – stará o maximálnu dostupnosť stlačeného vzduchu v pomere k odberu elektrického prúdu.

 

Detailné informácie o našich stavebných kompresoroch do 8,4 m³/min

Integrovaná dokonalá úprava stlačeného vzduchu
Zabudovaný dochladzovač stlačeného vzduchu v modeli M59.

Stlačený vzduch sa ochladzuje na 7 °C nad teplotou okolia. Naklonená poloha voliteľného chladiča stlačeného vzduchu uľahčuje odvádzanie kondenzátu, ktorý sa odparuje pôsobením horúcich výfukových spalín z motora. Nedochádza k „zamŕzaniu“ chladiča v dôsledku stojaceho kondenzátu. Na dosiahnutie žiadanej kvality stlačeného vzduchu možno na prípojné miesta na dochladzovači a cyklónovom odlučovači nainštalovať komponenty na úpravu (napr. kombinácie filtrov na sanáciu betónu po inžinierskych stavebných prácach).

S olejom alebo bez oleja? – Podľa aplikácie sa dajú kompresory MOBILAIR v prípade potreby vybaviť olejovačom náradia na mazanie pneumatických nástrojov alebo kombináciou mikrofiltrov na pieskovanie technicky čistým stlačeným vzduchom bez oleja.

Suchý vzduch – V panelovom výmenníku tepla sa predtým ochladený vzduch opätovne zohreje kompresorovou chladiacou kvapalinou. Tým sa zabraňuje vypadávaniu kondenzátu pri ochladzovaní stlačeného vzduchu mimo zariadenia. Teplota stlačeného vzduchu pre príslušný aplikačný proces sa dá navyše nastaviť úplne jednoducho zvonka.

Variabilita z hľadiska tlaku a prietokového množstva
Regulácia pV na príklade modelu MOBILAIR M59.
Regulácia pV na príklade modelu MOBILAIR M59.

Maximálny tlak (p) sa dá nastaviť v rozmedzí 6 až 14 bar v krokoch 0,1 bar. Ten vďaka regulácii pV priamo vplýva na aktuálne maximálne možné prietokové množstvo (V), čo poskytuje ešte väčšiu variabilitu z hľadiska tlaku a prietokového množstva. Túto možnosť nastavenia možno oceniť najmä pri používaní dlhých hadicových vedení. Regulácia pV je štandardom pri modeloch MOBILAIR M59 až M65PE.

M58utility für den Leitplankenbau

Die Konstruktion ist für den platzsparenden Verbleib auf der Lkw-Ladefläche hin optimiert und bietet beste Zugänglichkeit von Bedienteil, Tank und Ölstandskontrolle an der Stirnseite. Optional ermöglichen etwa Schraub-Maschinenfüße, Werkzeugöler oder Druckluftnachkühler exaktes Anpassen an die Arbeitsumgebung.
Mit großem Tankvolumen von 105 Litern gut für lange Schichten von bis zu zehn Stunden im Dauerlauf. Das serienmäßige Kufengestell ist mit Staplertaschen zum sicheren Führen der Gabelzinken ausgerüstet.