Stanice stlačeného vzduchu, modely Premium: AIRCENTER

Kvalita nepotrebuje veľa miesta

Kompresorové stanice AIRCENTER (*) od spol. Kaeser ponúkajú náročným zákazníkom kompletné riešeniaprémiovej kvalite. Skrutkový kompresor s profilom SIGMA, zabudovaný kondenzačný sušič a tlaková nádoba zaručujú nekomplikované zásobovanie vašich zariadení stlačeným vzduchom. Stanice AIRCENTER sérií SX, SM a SK majú nasledujúce technické parametre:

 • Tlak: 8, 11 alebo 15 bar
 • Rozsah prietokového množstva: 0,26 – 2,55 m³/min

Naše stanice stlačeného vzduchu Premium potrebujú veľmi málo miesta a sú mimoriadne vhodné pre menšie priemyselné prevádzky.

Vaše výhody

 • Priestorovo nenáročné kompletné riešenie:
  Táto stanica stlačeného vzduchu poskytuje na jednom metri štvorcovom miesto pre kompresor, kondenzačný sušič a vzdušník.
 • Chráni pred poškodeniami v dôsledku korózie:
  Vďaka zabudovanému kondenzačnému sušiču dodáva stanica stlačeného vzduchu stlačený vzduch vo vysokej kvalite a ochráni vaše stroje proti škodám v dôsledku korózie.
 • Rýchla inštalácia:
  Stanica potrebuje iba prípojku do elektrickej siete a do vašej rozvodnej siete stlačeného vzduchu. V porovnaní s bežnou stanicou stlačeného vzduchu ušetríte na nákladoch na zapojenie potrubí a inštaláciu.

* Táto séria sušičov obsahuje fluórovaný skleníkový plyn. Všetky modely obsahujú chladivo R-513A (GWP 631).

Dosahovanie ziskovosti vďaka nízkym nákladom na životný cyklus
Náklady Life-Cycle

Náš všestranný prínos k zabezpečeniu optimálnej návratnosti nákladov: maximálna energetická účinnosť, najjednoduchšia prevádzka, jednoduchá údržba, ako aj celosvetová sieť servisných a poradenských stredísk s rýchlymi reakčnými časmi.

 

Detailné informácie o našom prémiovom kompletnom systéme AIRCENTER

Výkonnostné porovnanie všetkých variantov AIRCENTER

Séria Rozsah výkonu kW Prietokové množstvo m³/min Tlak bar Potreba miesta
AIRCENTER 3 – 8 2,2 – 5,5 0,26 – 0,80 8/11/15 0,64
AIRCENTER 9 – 15 5,5 – 9 0,55 – 1,50 8/11/15 0,76
AIRCENTER 12 SFC (s motorom s reguláciou otáčok) 5,5 0,30 – 1,24 8/11/15 0,76
AIRCENTER 22 – 25 11 – 15 1,32 – 2,50 8/11/15 1,03
AIRCENTER 22 – 25 SFC (s motorom s reguláciou otáčok) 11 – 15 0,57 – 2,55 8/11/15 1,03

Všetky zariadenia AIRCENTER sú vybavené regulátorom SIGMA CONTROL 2.

Nájdite si svoj správny kompresor

Výberom kompresora s vhodným výkonom si ušetríte množstvo energie a teda aj nákladov. Spýtajte sa nás, radi vám pomôžeme pri výbere.

AIRCENTER SX – vybavenie

Kompletné zariadenie

SX AIRCENTER - jednoduchý servis

 • Pripravené na okamžitú prevádzku
 • Plnoautomatické
 • Super zvukovo izolované
 • Izolované proti vibráciám
 • Diely plášťa s práškovou povrchovou úpravou
 • Použitie pri teplotách okolia do +45 °C
 • Vďaka demontovateľnému krytu telesa jednoduchý prístup na všetky miesta vyžadujúce údržbu

Elektromotor

 • Premium Efficiency IE3
 • Kvalitný nemecký výrobok
 • IP 54

Blok skrutkového kompresora

Rotory s profilom SIGMA spotrebujú v porovnaní s bežnými profilmi pri rovnakom pneumatickom výkone o cca 10 až 20 % menej energie.

Chladenie s vysokou účinnosťou

 • Dvojprúdový ventilátor a oddelené, špeciálne vedené prúdy chladiaceho vzduchu pre motor, chladič média, chladič stlačeného vzduchu a skriňový rozvádzač
 • Okruh chladiaceho média a vzduchu: voštinový nasávací filter, pneumatický prívodný a odvzdušňovací ventil, zásobník odlučovača chladiaceho média s trojnásobným odlučovacím systémom
 • Poistný ventil
 • Spätný ventil minimálneho tlaku
 • Termoventil a ventil média v okruhu chladiaceho média
 • Kombinovaný chladič média a stlačeného vzduchu

Kondenzačný sušič (pri vyhotovení T)

 • S elektronicky riadeným odvádzačom kondenzátu
 • Chladiaci kompresor s a vypínacou, taktovanou funkciou na úsporu energie
 • S prepojením na prevádzkový stav motora kompresora pri odstavení
 • Prietokový režim voliteľný alternatívne priamo na mieste
 • obsahujú fluórovaný skleníkový plyn R-513A

Elektrické komponenty

 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • Ventilácia skriňového rozvádzača
 • Automatická kombinácia stýkačov hviezda-trojuholník
 • Relé proti preťaženiu
 • Riadiaci transformátor

SIGMA CONTROL 2

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2

 • LED dióda vo farbách semafora na zobrazenie prevádzkového stavu
 • Displej so zobrazením nekódovaného textu
 • Výber z 30 jazykov
 • Jemné dotykové tlačidlá s piktogramami
 • Plnoautomatická kontrola a regulácia
 • Riadenie Dual, Quadro, Vario a nepretržité riadenie prietoku sú dostupné sériovo
 • Rozhrania: Ethernet
 • Prídavné alternatívne komunikačné moduly pre: Profibus DP, Modbus, Profinet a DeviceNet
 • Slot pre pamäťovú SD kartu na zapisovanie údajov a aktualizácie
 • Čítačka čipov RFID
 • Internetový server

AIRCENTER SM – vybavenie

Kompletné zariadenie

SM AIRCENTER (12)

 • Pripravené na okamžitú prevádzku
 • Plnoautomatické
 • Super zvukovo izolované
 • Izolované proti vibráciám
 • Diely plášťa s práškovou povrchovou úpravou
 • Použitie pri teplotách okolia do +45 °C

Elektromotor

 • Premium Efficiency IE3 / Super Premium Efficiency IE4
 • Kvalitný nemecký výrobok
 • IP 54

Blok skrutkového kompresora

 • Jednostupňová verzia so vstrekovaním chladiaceho média na optimálne chladenie rotorov
 • Rotory s profilom SIGMA spotrebujú v porovnaní s bežnými profilmi pri rovnakom pneumatickom výkone o cca 10 až 20 % menej energie

Kondenzačný sušič

 • Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka samostatnému telesu
 • S elektronicky riadeným odvádzačom kondenzátu
 • Chladiaci kompresor s a vypínacou, taktovanou funkciou na úsporu energie
 • S prepojením na prevádzkový stav motora kompresora pri odstavení
 • Prietokový režim voliteľný alternatívne priamo na mieste
 • obsahujú fluórovaný skleníkový plyn R-513A

Chladenie s vysokou účinnosťou

 • Dvojprúdový ventilátor a oddelené, špeciálne vedené prúdy chladiaceho vzduchu pre motor, chladič média, chladič stlačeného vzduchu a skriňový rozvádzač
 • Okruh chladiaceho média a vzduchu: voštinový nasávací filter, pneumatický prívodný a odvzdušňovací ventil, zásobník odlučovača chladiaceho média s trojnásobným odlučovacím systémom
 • Poistný ventil
 • Spätný ventil minimálneho tlaku
 • Termoventil a ventil média v okruhu chladiaceho média
 • Kombinovaný chladič média a stlačeného vzduchu

Elektrické komponenty

 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • Ventilácia skriňového rozvádzača
 • Automatická kombinácia stýkačov hviezda-trojuholník
 • Relé proti preťaženiu
 • Riadiaci transformátor

SIGMA CONTROL 2

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2

 • LED dióda vo farbách semafora na zobrazenie prevádzkového stavu
 • Displej so zobrazením nekódovaného textu
 • Výber z 30 jazykov
 • Jemné dotykové tlačidlá s piktogramami
 • Plnoautomatická kontrola a regulácia
 • Riadenie Dual, Quadro, Vario a nepretržité riadenie prietoku sú dostupné sériovo
 • Rozhrania: Ethernet
 • Prídavné alternatívne komunikačné moduly pre: Profibus DP, Modbus, Profinet a DeviceNet
 • Slot pre pamäťovú SD kartu na zapisovanie údajov a aktualizácie
 • Čítačka čipov RFID
 • Internetový server

AIRCENTER SK – vybavenie

Kompletné zariadenie

AIRCENTER SK - snímateľný kryt telesa

 • Pripravené na okamžitú prevádzku
 • Plnoautomatické
 • Super zvukovo izolované
 • Izolované proti vibráciám
 • Diely plášťa s práškovou povrchovou úpravou
 • Použitie pri teplotách okolia do +45 °C
 • Vďaka demontovateľnému krytu telesa jednoduchý prístup na všetky miesta vyžadujúce údržbu

Elektromotor

 • Premium Efficiency IE3
 • Kvalitný nemecký výrobok
 • IP 54

Blok skrutkového kompresora

 • Jednostupňová verzia so vstrekovaním chladiaceho média na optimálne chladenie rotorov
 • Rotory s profilom SIGMA spotrebujú v porovnaní s bežnými profilmi pri rovnakom pneumatickom výkone o cca 10 až 20 % menej energie

Chladenie s vysokou účinnosťou

 • Dvojprúdový ventilátor a oddelené, špeciálne vedené prúdy chladiaceho vzduchu pre motor, chladič média, chladič stlačeného vzduchu a skriňový rozvádzač
 • Okruh chladiaceho média a vzduchu: voštinový nasávací filter, pneumatický prívodný a odvzdušňovací ventil, zásobník odlučovača chladiaceho média s trojnásobným odlučovacím systémom
 • Poistný ventil
 • Spätný ventil minimálneho tlaku
 • Termoventil a ventil média v okruhu chladiaceho média
 • Kombinovaný chladič média a stlačeného vzduchu

Kondenzačný sušič (pri vyhotovení T)

 • S elektronicky riadeným odvádzačom kondenzátu
 • Chladiaci kompresor s a vypínacou, taktovanou funkciou na úsporu energie
 • S prepojením na prevádzkový stav motora kompresora pri odstavení
 • Prietokový režim voliteľný alternatívne priamo na mieste
 • obsahujú fluórovaný skleníkový plyn R-513A

Elektrické komponenty

 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • Ventilácia skriňového rozvádzača
 • Automatická kombinácia stýkačov hviezda-trojuholník
 • Relé proti preťaženiu
 • Riadiaci transformátor

SIGMA CONTROL 2

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2

 • LED dióda vo farbách semafora na zobrazenie prevádzkového stavu
 • Displej so zobrazením nekódovaného textu
 • Výber z 30 jazykov
 • Jemné dotykové tlačidlá s piktogramami
 • Plnoautomatická kontrola a regulácia
 • Riadenie Dual, Quadro, Vario a nepretržité riadenie prietoku sú dostupné sériovo
 • Rozhrania: Ethernet
 • Prídavné alternatívne komunikačné moduly pre: Profibus DP, Modbus, Profinet a DeviceNet
 • Slot pre pamäťovú SD kartu na zapisovanie údajov a aktualizácie
 • Čítačka čipov RFID
 • Internetový server
 • Skrutkové kompresory SK sú voliteľne k dispozícii s riadením SIGMA CONTROL BASIC

Technické údaje AIRCENTER 3 - 8
ModelAIRCENTER 3 AIRCENTER 4 AIRCENTER 6
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 0,34 0,26 0,45 0,36 0,26 0,6 0,48 0,37
Max. pretlak bar 8 11 8 11 15 8 11 15
Menovitý výkon motora kW 2,2 3 4
Kondenzačný sušičABT 4 ABT 4 ABT 8
Objem zásobníka l 200 200 200
Rozmery
Š x H x V mm
590 x 1.090 x 1.560 590 x 1.090 x 1.560 590 x 1.090 x 1.560
Pneumatická prípojkaG ¾ G ¾ G ¾
Hladina akustického tlaku dB(A) 59 60 61
Hmotnosť kg 285 285 290

ModelAIRCENTER 8
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 0,8 0,67 0,54
Max. pretlak bar 8 11 15
Menovitý výkon motora kW 5,5
Kondenzačný sušičABT 8
Objem zásobníka l 200
Rozmery
Š x H x V mm
590 x 1.090 x 1.560
Pneumatická prípojkaG ¾
Hladina akustického tlaku dB(A) 64
Hmotnosť kg 300

Kultivačná chladiaca sušička

ModelABT 4 ABT 8
Príkon kW 0,18 0,28
Tlakový rosný bod °C 3 3
Chladiaci prostriedokR-513A R-513A
Potenciál globálneho otepľovania631 631
Množstvo chladiva kg 0,17 0,24
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,1 0,2
Hermetický chladiaci okruh

Technické údaje AIRCENTER 10 - 16
ModelAIRCENTER 10 AIRCENTER 13 AIRCENTER 16
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 0,94 0,78 0,6 1,32 1,08 0,85 1,62 1,36 1,09
Max. pretlak bar 8 11 15 8 11 15 8 11 15
Menovitý výkon motora kW 5,5 7,5 9
Kondenzačný sušičABT 15 ABT 15 ABT 15
Objem zásobníka l 270 270 270
Rozmery
Š x H x V mm
630 x 1.220 x 1.720 630 x 1.220 x 1.720 630 x 1.220 x 1.720
Pneumatická prípojkaG ¾ G ¾ G ¾
Hladina akustického tlaku dB(A) 62 65 66
Hmotnosť kg 420 440 440

ModelAIRCENTER 13 SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 0,39 - 1,4 0,4 - 1,19 0,42 - 0,95
Max. pretlak bar 8 11 15
Menovitý výkon motora kW 7,5
Kondenzačný sušičABT 15
Objem zásobníka l 270
Rozmery
Š x H x V mm
630 x 1.220 x 1.720
Pneumatická prípojkaG ¾
Hladina akustického tlaku dB(A) 67
Hmotnosť kg 450

Kultivačná chladiaca sušička

ModelABT 15
Príkon kW 0,37
Tlakový rosný bod °C 3
Chladiaci prostriedokR-513A
Potenciál globálneho otepľovania631
Množstvo chladiva kg 0,35
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,2
Hermetický chladiaci okruh

Technické údaje AIRCENTER 22 - 25
ModelAIRCENTER 22 AIRCENTER 25
Prevádzkový pretlak bar 6 7,5 10 13 6 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 2,16 2 1,68 1,32 2,69 2,5 2,11 1,72
Max. pretlak bar 6 8 11 15 6 8 11 15
Menovitý výkon motora kW 11 15
Kondenzačný sušičABT 25 ABT 25
Objem zásobníka l 350 350
Rozmery
Š x H x V mm
750 x 1.335 x 1.880 750 x 1.335 x 1.880
Pneumatická prípojkaG 1 G 1
Hladina akustického tlaku dB(A) 66 67
Hmotnosť kg 579 587

ModelAIRCENTER 22 SFC AIRCENTER 25 SFC
Prevádzkový pretlak bar 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 0,63 - 1,67 0,57 - 1,38 0,81 - 2,55 0,84 - 2,25 0,83 - 1,91
Max. pretlak bar 11 15 8 11 15
Menovitý výkon motora kW 11 15
Kondenzačný sušičABT 25 ABT 25
Objem zásobníka l 350 350
Rozmery
Š x H x V mm
750 x 1.335 x 1.880 750 x 1.335 x 1.880
Pneumatická prípojkaG 1 G 1
Hladina akustického tlaku dB(A) 67 68
Hmotnosť kg 596 604

Kultivačná chladiaca sušička

ModelABT 25
Príkon kW 0,41
Tlakový rosný bod °C 3
Chladiaci prostriedokR-513A
Potenciál globálneho otepľovania631
Množstvo chladiva kg 0,62
Hmotnosť chladiva ako ekvivalent CO2 t 0,4
Hermetický chladiaci okruh