Skrutkové kompresory so vstrekovaním média a dvomi kompresorovými jednotkami: séria HSD

Viac prietokového množstva pri nižšej priestorovej náročnosti

Pre sériu HSD sme do jedného telesa zariadenia integrovali dva kompresory. Obe jednotky sú kompletne vybavené vlastným priamym pohonom 1:1, vlastným riadením SIGMA CONTROL a vlastným chladiacim systémom. Táto séria má nasledujúce technické údaje:

 • Tlak: 8,5, 12 alebo 15 bar
 • Prietokové množstvo: 10,1 – 89 m³/min

Sériu HSD dostanete s pohonom s reguláciou otáčok alebo bez neho. Na základe vysokých prietokových množstiev sa hodí na použitie najmä v automobilovom priemysle alebo v oceliarňach.

Vaše výhody

 • Vysoká flexibilita v minimálnom priestore:
  Dva malé kompresory v jednom telese ušetria v porovnaní s jedinou kompresorovou jednotkou s príslušným výkonom mnoho miesta. Zariadenie sa pritom dá optimálne prispôsobiť rôznym spotrebným scenárom, čím sa zredukujú chody vo voľnobehu a zvýši sa hospodárnosť systému.
 • Vždy k dispozícii:
  Každá z oboch kompresorových jednotiek sa dá používať bez ohľadu na druhú z nich. Pri výpadku jednej jednotky máte k dispozícii ešte 50 % prietokového množstva.
 • Nadpriemerná úspora elektrickej energie:
  V sérii HSD už používame motory IE4 a pomáhame vám, aby ste v šetrení elektrickej energie pokračovali už teraz.

Nové modely kompresorov sú teraz ešte účinnejšie
Náklady Life-Cycle

Pre sériu HSD platí:

 • Profil SIGMA novej série HSD je po technickej stránke prúdenia teraz ešte lepší
 • Interné tlakové straty sú teraz ešte nižšie

Vaša výhoda: špecifický výkon nižší až o 6,5 %

 

Detailné informácie o našich skrutkových kompresoroch s dvomi kompresorovými jednotkami

Výbava

Kompletné zariadenie

 • Pripravené na prevádzku
 • Plnoautomatické
 • Super zvukovo izolované
 • Izolované proti vibráciám
 • Diely plášťa s práškovou povrchovou úpravou
 • Použitie pri teplotách okolia do +45 °C
 • Konštrukcia nenáročná na údržbu: Ložiská motora sa dajú mazať zvonku

Kompresorový blok

 • Jednostupňová verzia so vstrekovaním chladiaceho média na optimálne chladenie rotorov
 • Originálny blok skrutkových kompresorov Kaeser s energeticky úsporným profilom SIGMA
 • Priamy pohon 1:1

Okruh chladiaceho média a vzduchu

 • Filter suchého vzduchu s predradeným odlučovaním
 • Nasávací tlmič hluku
 • Pneumatický prívodný/odvzdušňovací ventil
 • Zásobník odlučovača chladiaceho média s trojnásobným odlučovacím systémom
 • Poistný ventil
 • Spätný ventil minimálneho tlaku
 • Termoventil a ekologický filter média v okruhu chladiaceho média
 • Chladič média a stlačeného vzduchu chladený vodou
 • Cyklónový odlučovač Kaeser s elektronicky riadeným odvádzačom kondenzátu, ktorý pracuje úsporne bez tlakových strát
 • Potrubie a cyklónový odlučovač z ušľachtilej ocele
 • Zariadenie je sériovo chladené vodou: Dochladzovače média a stlačeného vzduchu voliteľne vyhotovené ako doskové alebo voliteľne rúrkové výmenníky tepla

Rekuperácia tepla (možnosť)

 • Voliteľne s integrovaným doskový výmenníkom tepla médium – voda a prídavným termoventilom média
 • Prípojky z vonkajšej strany

Chladenie

 • Chladenie vodou v štandardnom vyhotovení
 • Spájkované doskové výmenníky tepla
 • Vnútorná ventilácia zariadenia pomocou dvoch kompletných ventilátorov umožňujúcich samostatné ovládanie

Elektrické komponenty

Hnací motor Super premium efficency IE4 Logo

 • Hnací motor Super-Premium-Efficiency IE4 s 3 snímačmi teploty vinutia Pt-100 na monitorovanie motora
 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • Ventilácia skriňového rozvádzača
 • Automatická kombinácia stýkačov hviezda-trojuholník
 • Preťažovacie relé
 • Riadiaci transformátor

SIGMA CONTROL 2

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2

 • Rozhrania/dátová komunikácia: RS 232 pre modem, RS 485 pre druhý kompresor v sekvenčnom režime
 • Zbernica Profibus (DP) pre dátové siete
 • Ergonomický ovládací panel: Funkcie semafora (červená, žltá a zelená LED dióda) pre aktuálny prevádzkový stav
 • Štvorriadkový displej so zobrazením nešifrovaného textu
 • Výber z 30 jazykov
 • Tlačidlá reagujúce na jemný dotyk s piktogramami
 • Ukazovateľ vyťaženia
 • Plnoautomatické, autonómne monitorovanie výstupnej kompresnej teploty, prúdu motora, smeru otáčania kompresora, vzduchového filtra, filtra média, vložky odlučovača
 • Zobrazenie nameraných údajov
 • Počítadlo hodín pre hlavné diely kompresora
 • Počítadlo hodín do servisnej prehliadky
 • Zobrazenie informácií o stave
 • Pamäť na ukladanie informácií o udalostiach

Logická schéma
Schéma štruktúry staníc stlačeného vzduchu HSD
 1. Vzduchový filter
 2. Vstupný ventil
 3. Elektromotor
 4. Blok skrutkového kompresora
 5. Odlučovač s vložkou odlučovača
 1. Filter média
 2. Chladič média
 3. Dochladzovač stlačeného vzduchu
 4. Cyklónový odlučovač
 5. Odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN
Technické údaje

Základné vyhotovenie

ModelHSD 662 HSD 722 HSD 782
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 66,4 54,44 43,72 72,4 59,48 47,87 78,4 65,31 53,07
Max. pretlak bar 8,5 12 15 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 360 400 450
Rozmery
Š x H x V mm
3.570 x 2.145 x 2.350 3.570 x 2.145 x 2.350 3.570 x 2.145 x 2.350
Pneumatická prípojkaDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 71 72 72
Hmotnosť kg 8.100 7.481 7.027 8.500 8.202 7.262 8.600 8.434 7.815

ModelHSD 842
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 84,4 71,15 58,27
Max. pretlak bar 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 500
Rozmery
Š x H x V mm
3.570 x 2.145 x 2.350
Pneumatická prípojkaDN150 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 73
Hmotnosť kg 8.700 8.666 8.368

Vyhotovenie SFC

ModelHSD 662 SFC HSD 782 SFC HSD 842 SFC
Prevádzkový pretlak bar 7,5 10 7,5 10 13 7,5 10 13
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 10,4 - 66,32 8,5 - 57,47 11,9 - 77,83 10 - 65,47 8 - 55,78 11,9 - 87,33 10 - 74,41 8 - 63,44
Max. pretlak bar 8,5 12 8,5 12 15 8,5 12 15
Menovitý výkon motora kW 382 410 515
Rozmery
Š x H x V mm
4.370 x 2.145 x 2.350 4.370 x 2.145 x 2.350 4.370 x 2.145 x 2.350
Pneumatická prípojkaDN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN DN150 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 73 74 75
Hmotnosť kg 9.100 8.967 9.600 9.113 8.980 10.100 9.934 9.315

Vallourec
Vydarená vec

Stlačený vzduch pre bezpečnosť

Skrutkové kompresory Kaeser zabezpečujú v spoločnosti Vallourec spoľahlivú výrobu tonových kolosov z oceľových rúr so súčasným šetrením energie.

Referenčný projekt Vallourec