Bezolejové kompaktné zariadenia piestových kompresorov: AIRBOX a AIRBOX CENTER

Pripravené na pripojenie, tiché a nekaziace sa

Kompaktné zariadenia AIRBOX a AIRBOX CENTER so zásobníkom stlačeného vzduchu, sušičom a voliteľným vybavením filtrami môžete pripojiť a ihneď zapnúť. Zabudovaný piestový kompresor vyrába bezolejový stlačený vzduch. Je ovládaný elektronickým riadením SIGMA CONTROL BASIC alebo SIGMA CONTROL 2.

AIRBOX a AIRBOX CENTER majú nasledujúce technické parametre:

 • Tlak: 7/10/12,5 bar
 • Prietokové množstvo: 0,25 – 0,90 m³/min
 • Výkon motora: 2,2 – 7,5 kW

Bezolejové kompaktné zariadenia piestových kompresorov AIRBOX a AIRBOX CENTER sa využívajú všade tam, kde je potrebný čistý stlačený vzduch, napríklad v laboratóriách, vo farmaceutickom priemysle alebo v nápojovom a potravinárskom priemysle.

Vaše výhody

 • Disponibilita stlačeného vzduchu 24/7 – aj pri vysokých teplotách:
  Vďaka inovatívnemu chladeniu kompresorového bloku a hnacieho motora sa môžu AIRBOX a AIRBOX CENTER prevádzkovať až do teploty okolia 30 °C so 100 % dobou zapnutia.
 • Ušetrite si dodatočnú zvukovú izoláciu:
  400 mm hrubá zvuková izolácia, viackrát presmerovaný prúd chladiaceho vzduchu, akusticky oddelený kompresorový blok, zosúladená dĺžka prívodu nasávaného vzduchu a účinný kulisový tlmič hluku umožňujú inštaláciu neďaleko pracoviska bez ďalších opatrení na ochranu proti hluku.
 • Údržba patrí minulosti:
  Bezolejovosť ako aj bezúdržbový priamy pohon 1:1 AIRBOX a AIRBOX CENTER vedú k tomu, že budete našich servisných zamestnancov stretávať len zriedka. Ak predsa len bude dôvod na návštevu, sú filtre vzduchu a nasávaného vzduchu prístupné po jednoduchom zložení veľkých programových dosiek telesa.

Úspora nákladov na energiu
Náklady Life-Cycle

Kvalitné IE3 elektromotory so zvlášť vysokou účinnosťou znižujú stratovú energiu v porovnaní s bežnými motormi priemerne o 45 %. To výrazne znižuje spotrebu prúdu.

 

Podrobné informácie o výrobku

Výbava

Kompletné zariadenie

AIRBOX CENTER - celé zariadenie (otvorené)

 • Pripravené na prevádzku
 • Plnoautomatické
 • Super zvukovo izolované
 • izolované proti vibráciám
 • Diely plášťa s práškovou povrchovou úpravou

Zvuková izolácia

 • Obloženie umývateľnou penou
 • Prvky z gumokovu
 • Dvojnásobne izolované proti vibráciám

Kompresorový blok

 • bez oleja
 • 2 valce
 • jedno- alebo dvojstupňové

Elektromotor

 • Energeticky úsporný motor (IE3)
 • Nemecký kvalitný výrobok
 • IP 54
 • Trieda izolácie F ako dodatočná rezerva

Pohon

1:1 priamy pohon, bezúdržbový a bez prenosových strát

Chladenie

 • vzduchom chladený
 • dva ventilátory
 • Dochladzovač stlačeného vzduchu

Elektrické komponenty

 • Skriňový rozvádzač IP 54
 • vzduchom chladený
 • automatická kombinácia stýkačov hviezda-trojuholník
 • Nadprúdová ochrana
 • Riadiaci transformátor
 • Schválenie EMK pre domáce siete

SIGMA CONTROL BASIC

Riadenie kompresora SIGMA CONTROL BASIC

 • jednoduché a rýchle ovládanie s piktogramami a veľkým displejom
 • plnoautomatická regulácia Quadro alebo Dual kompresora
 • monitorovanie tlaku v sieti, výstupná teplota kompresie, hnací motor, príp. chladiaci kompresor
 • diaľkové zap./vyp.
 • zobrazenie vstupnej teploty sušiča
 • počítadlá hodín pre servis, zaťaženie a chod kompresora
 • nastaviteľný servisný interval, voliteľné jednotky tlaku a teploty (bar/psi/MPA/°C/°F)
 • individuálne redukovateľný požadovaný tlak
 • nastaviteľná spínacia diferencia
 • beznapäťový kontakt „hromadná porucha"
 • elektronický merací prevodník tlaku
Voliteľné: napojenie do systémov manažmentu stlačeného vzduchu, napr. SIGMA AIR MANAGER BASIC

Príklad schémy usporiadania stanice stlačeného vzduchu s jednotlivými komponentami
Schéma štruktúry so stanicou stlačeného vzduchu s AIRBOX
 1. AIRBOX
 2. Kondenzačné sušičky
 3. Zásobníky stlačeného vzduchu
 4. Filter
 1. Odvádzač kondenzátu ECO-DRAIN
 2. Regulačný tlakový systém
 3. SIGMA AIR MANAGER BASIC
Príklad schémy usporiadania stanice stlačeného vzduchu s AIRBOX CENTER
Schéma štruktúry AIRBOX CENTER
 1. AIRBOX CENTER
 2. Regulačný tlakový systém
 1. Filter