Skrutkové kompresory s kompresiou bez oleja s integrovaným sušičom stlačeného vzduchu

i.HOC – sušenie stlačeného vzduch až prekvapivo efektívne

Patentovaná rotačná sušička Kaeser i.HOC využíva kompresné teplo na 100 percent! Vďaka tejto prietokovej regenerácii poskytuje spoľahlivo nízke tlakové rosné body až do teploty okolia 45 °C – a to úplne bez elektrického ohrevu alebo dodatočného chladenia regeneračného vzduchu!

 • Osadenie vo vzduchom alebo vodou chladených zariadeniach
 • Menovité výkony zariadení 37 kW až 200 kW
 • Prietokové množstvá zariadení 3,3 m³/min až 30 m³/min
 • Integrované riadenie kompresora SIGMA CONTROL 2 (modelové varianty SFC)

Vaše výhody

 • Záporné tlakové rosné body aj pri vysokých teplotách:
  Vďaka svojmu mimoriadnemu regeneračnému potenciálu dosahuje i.HOC záporné tlakové rosné body aj pri vysokých teplotách chladiaceho média.
 • Stabilita tlakového rosného bodu pri objemových prietokoch:
  Tlakový rosný bod zostane stabilný aj pri nízkom vyťažení kompresora – úplne bez obtokového kompenzátora.
 • Efektívne sušenie a rekuperácia tepla:
  i.HOC používa výmenník tepla stupňa 2 optimalizovaný na rekuperáciu tepla ako regeneračný chladič vzduchu.
Ziskový vďaka nízkym nákladom na životný cyklus
Náklady Life-Cycle

Optimálne poradenstvo, technický náskok vo výskume a výrobe a globálna servisná podpora, ktorá vás chráni pred prestojmi.

 

Skrutkové kompresory s kompresiou bez oleja a integrovanou sušičkou i.HOC alebo kondenzačným sušičom detailne

Rôzne technické vybavenie pre sušiče

Integrovaný kondenzačný sušič

Až do tlakového rosného bodu +3 °C sú kondenzačné sušiče z hľadiska energetickej účinnosti a investičných nákladov najvhodnejšou voľbou aj pri skrutkových kompresoroch s kompresiou bez oleja. Tlakové rosné body nižšie ako +3 °C sú doménou adsorpčných sušičiek.

Integrovaná rotačná sušička i.HOC

Rotačná sušička i.HOC voliteľne kompaktne integrovaná v skrutkovom kompresore dosahuje spoľahlivo a efektívne tlakové rosné body do -30 °C. Na regeneráciu sušiaceho prostriedku slúži horúci stlačený vzduch za druhým stupňom kompresora.

i.HOC suverénne prietoková regenerácia
i.HOC s KAESER prietokovou regeneráciou
 Prietoková regenerácia  Obtoková regenerácia
 Regeneračná sekcia: Horúci vzduch zbavuje sušiaci prostriedok vlhkosti.
 Sušiaca sekcia: Studený vzduch zvlhčuje sušiaci prostriedok.

i.HOC (Integrated Heat of Compression Dryer) využíva na sušenie 100 % kompresného tepla z druhého stupňa kompresora (prietoková regenerácia). Táto tak či tak prítomná tepelná energia je dostupná takmer zadarmo.

 • Žiadna ďalšia energia na sušenie
 • Vyšší regeneračný potenciál ako pri sušičoch s obtokovou regeneráciou
 • Plná funkčnosť aj pri nízkom vyťažení kompresora

Výhody prietokovej regenerácie sa prejavujú predovšetkým pri zvyšujúcej sa teplote chladiaceho média. Rotačné sušičky KAESER dosahujú vynikajúce výsledky sušenia aj bez dodatočného elektrického ohrevu regeneračného vzduchu

Integrovaný kondenzačný sušič

Energeticky úsporné sušenie

Integrovaná konštrukcia, ako aj veľkoryso dimenzovaný hliníkový blokový výmenník tepla sú zárukou tlakových strát nižších ako 0,1 bar. Energeticky úsporný chladiaci kompresor Scroll pomáha dodatočne pri úspore energie pri sušení stlačeného vzduchu.

Perfektný prístup

Všetky konštrukčné diely kondenzačného sušiča sú perfektne dostupné cez čelné servisné dvere. Údržba a ošetrovanie kondenzačného sušiča sú preto mimoriadne jednoduché.

Pohľad do integrovanej rotačnej sušičky
Montážna schéma rotačnej sušičky i.HOC
 1. Vstup regeneračného vzduchu
 2. Výstup regeneračného vzduchu
 3. Odlučovanie kondenzátu
 4. Vstup radiálne dúchadlo
 5. Výstup i.HOC
i.HOC detailne
i.HOC - prierez a súčasti
 1. Vstup regeneračného vzduchu
 2. Bubon (sušiaci prostriedok Silicagel)
 3. Výstup regeneračného vzduchu
 4. Výmenník tepla stupňa 2
 5. Externý odlučovač kondenzátu
 6. Radiálne dúchadlo
 7. Demister (kvapôčkový odlučovač)
 8. Výstup rotačná sušička
 9. Motor bubna
 10. Snímač tlakového rosného bodu (voliteľne)
Technické údaje DSG-2 A

Základné vyhotovenie

ModelDSG 140-2 A DSG 180-2 A DSG 220-2 A
Prevádzkový pretlak bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
Max. pretlak bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Menovitý výkon motora kW 90 110 132
Rozmery
Š x H x V mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 77 78 78
Hmotnosť kg 3.400 3.550 3.650

ModelDSG 260-2 A DSG 290-2 A
Prevádzkový pretlak bar 4 6 8 10 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 28,61 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Max. pretlak bar 4 8 10 8 10
Menovitý výkon motora kW 160 200
Rozmery
Š x H x V mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 79 81
Hmotnosť kg 3.800 4.000

Vyhotovenie SFC

ModelDSG 180-2 SFC A DSG 220-2 SFC A DSG 260-2 SFC A
Prevádzkový pretlak bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Max. pretlak bar 6 10 8,5 10 7 10
Menovitý výkon motora kW 110 132 160
Rozmery
Š x H x V mm
3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385 3.435 x 1.750 x 2.385
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 79 79 80
Hmotnosť kg 4.150 4.250 4.400

ModelDSG 290-2 SFC A
Prevádzkový pretlak bar 4 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Max. pretlak bar 8,5 10
Menovitý výkon motora kW 200
Rozmery
Š x H x V mm
3.435 x 1.750 x 2.385
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 82
Hmotnosť kg 4.600

Vyhotovenie RD

ModelDSG 140-2 i.HOC A DSG 180-2 i.HOC A DSG 220-2 i.HOC A
Prevádzkový pretlak bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
Max. pretlak bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Menovitý výkon motora kW 90 110 132
Tlakový rosný bod °C -34 -36 -26 -33 -36 -26 -33 -35
Rozmery
Š x H x V mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 77 78 78
Hmotnosť kg 4.500 4.650 4.750

ModelDSG 260-2 i.HOC A DSG 290-2 i.HOC A
Prevádzkový pretlak bar 6 8 10 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Max. pretlak bar 8 10 8 10
Menovitý výkon motora kW 160 200
Tlakový rosný bod °C -25 -32 -34 -24 -31 -33
Rozmery
Š x H x V mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 79 81
Hmotnosť kg 4.900 5.100

Vyhotovenie RD-SFC

ModelDSG 180-2 i.HOC SFC A DSG 220-2 i.HOC SFC A DSG 260-2 i.HOC SFC A
Prevádzkový pretlak bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Max. pretlak bar 6 10 8,5 10 7 10
Menovitý výkon motora kW 110 132 160
Tlakový rosný bod °C -26 -33 -36 -26 -32 -35 -25 -31 -34
Rozmery
Š x H x V mm
4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385 4.270 x 1.750 x 2.385
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 79 79 80
Hmotnosť kg 5.250 5.350 5.500

ModelDSG 290-2 i.HOC SFC A
Prevádzkový pretlak bar 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Max. pretlak bar 8,5 10
Menovitý výkon motora kW 200
Tlakový rosný bod °C -24 -30 -33
Rozmery
Š x H x V mm
4.270 x 1.750 x 2.385
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 82
Hmotnosť kg 5.700

Technické údaje DSG-2 W

Základné vyhotovenie

ModelDSG 140-2 W DSG 180-2 W DSG 220-2 W
Prevádzkový pretlak bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 13,18 13,12 21,7 19,2 18,4 16,1 26,15 23 21,6 19,1
Max. pretlak bar 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Menovitý výkon motora kW 90 110 132
Rozmery
Š x H x V mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 69 70 71
Hmotnosť kg 3.100 3.250 3.350

ModelDSG 260-2 W DSG 290-2 W
Prevádzkový pretlak bar 4 6 8 10 4 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 28,61 26,1 26 22,9 28,6 28,55 28,5 26
Max. pretlak bar 4 8 10 8 10
Menovitý výkon motora kW 160 200
Rozmery
Š x H x V mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 74 75
Hmotnosť kg 3.500 3.700

Vyhotovenie SFC

ModelDSG 180-2 SFC W DSG 220-2 SFC W DSG 260-2 SFC W
Prevádzkový pretlak bar 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 8,58 - 22,52 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 7,84 - 22,51 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 8,59 - 27,71 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Max. pretlak bar 6 10 8,5 10 7 10
Menovitý výkon motora kW 110 132 160
Rozmery
Š x H x V mm
3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060 3.435 x 1.750 x 2.060
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 71 72 75
Hmotnosť kg 3.850 3.950 4.100

ModelDSG 290-2 SFC W
Prevádzkový pretlak bar 4 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 9,07 - 30,09 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Max. pretlak bar 8,5 10
Menovitý výkon motora kW 200
Rozmery
Š x H x V mm
3.435 x 1.750 x 2.060
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 76
Hmotnosť kg 4.300

Vyhotovenie RD

ModelDSG 140-2 i.HOC W DSG 180-2 i.HOC W DSG 220-2 i.HOC W
Prevádzkový pretlak bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 13,18 13,12 19,2 18,4 16,1 23 21,6 19,1
Max. pretlak bar 8 10 6 8 10 6 8 10
Menovitý výkon motora kW 90 110 132
Tlakový rosný bod °C -32 -36 -24 -33 -36 -24 -33 -36
Rozmery
Š x H x V mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 69 70 71
Hmotnosť kg 4.200 4.350 4.450

ModelDSG 260-2 i.HOC W DSG 290-2 i.HOC W
Prevádzkový pretlak bar 6 8 10 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 26,1 26 22,9 28,55 28,5 26
Max. pretlak bar 8 10 8 10
Menovitý výkon motora kW 160 200
Tlakový rosný bod °C -25 -33 -36 -24 -33 -36
Rozmery
Š x H x V mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 74 75
Hmotnosť kg 4.600 4.800

Vyhotovenie RD-SFC

ModelDSG 180-2 i.HOC SFC W DSG 220-2 i.HOC SFC W DSG 260-2 i.HOC SFC W
Prevádzkový pretlak bar 6 8 10 6 8 10 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 9,46 - 20,79 8,51 - 18,56 9,54 - 16,43 8,68 - 22,45 9,51 - 21,8 9,95 - 19,5 9,36 - 27,66 9,62 - 25,44 10,3 - 23,3
Max. pretlak bar 6 10 8,5 10 7 10
Menovitý výkon motora kW 110 132 160
Tlakový rosný bod °C -24 -32 -36 -25 -33 -36 -25 -33 -36
Rozmery
Š x H x V mm
4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060 4.270 x 1.750 x 2.060
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN DN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 71 72 75
Hmotnosť kg 4.950 5.050 5.200

ModelDSG 290-2 i.HOC SFC W
Prevádzkový pretlak bar 6 8 10
Prietokové množstvo kompletné zariadenie pri prevádzkovom pretlaku m³/min 10,27 - 30,05 11,47 - 30 12,33 - 28
Max. pretlak bar 8,5 10
Menovitý výkon motora kW 200
Tlakový rosný bod °C -25 -33 -36
Rozmery
Š x H x V mm
4.270 x 1.750 x 2.060
Pneumatická prípojkaDN80 PN16 DIN
Hladina akustického tlaku dB(A) 76
Hmotnosť kg 5.400